Ανευρύσματα Αρτηριών Flashcards Preview

Χειρουργική > Ανευρύσματα Αρτηριών > Flashcards

Flashcards in Ανευρύσματα Αρτηριών Deck (38):
0

Ορισμός ανευρύσματος?

Η μόνιμη (μη αναστρέψιμη) και εντοπισμένη διάταση μιας αρτηρίας με διάμετρο που υπερβαίνει κατά 50% τουλάχιστον την αναμενόμενη φυσιολογική διάμετρο και αφορίζεται από τους 3 χιτώνες της αρτηρίας.

1

Τα συγγενή ανευρύσματα ανήκουν?

Στις αγγειοδυσπλαςίες - Τα υπόλοιπα είναι επίκτητα.

2

Σύνηθες περιφερικό ανεύρυσμα στα άνω άκρα?

Μεταστενωτικό ανεύρυσμα υποκλειδίου.

3

Νόσος Αδαμαντιάδη - Ανευρύσματα?

Πολλαπλά σακοειδή και αφορούν αρτηρίες της συστηματικής κυκλοφορίας --> Πιο συχνά στην κοιλιακή αορτή αλλά και ενδοκρανιακά.
--> Αξιοσημείωτο --> Μπορεί να δημιουργηθούν ανευρύσματα ακόμη και μετά από ελάχιστο τραύμα της αρτηρίας, όπως η παρακέντηση για αγγειογραφία.

4

Φυσιολογική διάμετρος αορτής?

2εκ (1.4-3εκ).

5

Από ποιες 2 άλλες καταστάσεις πρέπει να διαφοροποιούνται τα ανευρύσματα της αορτής?

1. Μεγαλαρτηρία.
2. Εκταςία.

6

Τι συμβαίνει στην αορτική εκταςία?

Η διάμετρος είναι μεν αυξημένη αλλά λιγότερο από το 50% της αναμενόμενης φυσιολογικής.

7

Τι συμβαίνει στη μεγαλαρτηρία?

Υπάρχει διάχυτη (μη εστιακή) διάταση αρκετών αρτηριακών τμημάτων με διάμετρο που υπερβαίνει το 50% της φυσιολογικής αναμενόμενης διαμέτρου.

8

Τι σημαίνει ο όρος ανευρύσμωση?

Αναφέρεται στην παρουςία πολλαπλών ανευρυσματικών τμημάτων που διαχωρίζονται από φυσιολογικά αποφραγμένα ή μεγαλαρτηριακά τμήματα.

9

Ποια η συχνότητα των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής?

1,5-3.2%.

10

Τι ποσοστό των ανευρυσμάτων της αορτής σχετίζεται με ανευρύσματα στα λαγόνια?

10-20%.

11

Σε πόσους τύπου διακρίνεται το θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα?

4 (5 στο σχήμα) τύπους.

12

Ποιος τύπος θωρακοκοιλιακού ανευρύσματος έχει τη χειρότερη πρόγνωση?

ΙΙ.

13

Ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου για ΑΚΑ?

Κάπνισμα.

14

Σε ποια σημεία διαφέρει το ΑΚΑ με την αθηροσκλήρυνση?

1. Παρατηρήθηκε υψηλότερη συχνότητα στους άντρες.
2. Είναι κατά μέσο όρο 10 χρόνια μεγαλύτεροι σε ηλικία.
3. Σπάνια εκδηλώνουν συμπτώματα ισχαιμίας των κάτω άκρων.
4. Σπάνια εκφράζουν προβλήματα με απώτερη βατότητα των μοσχευμάτων συγκριτικά με τους ασθενείς με αορτική αποφρακτική νόσο.

15

Ποιος κλασσικός παράγοντας κινδύνου για την αθηροσκλήρυνση δεν φαίνεται να συμμετέχει στα ΑΚΑ?

Ο διαβήτης.

16

Συσχέτιση διαμέτρου και κινδύνου ρήξης ΑΚΑ?

0% / έτος.
4-5εκ. --> 0.5-5%/έτος.
5-6εκ. --> 3-15%/έτος.
6-7εκ. --> 10-20%/έτος.
7-8εκ. --> 20-40%/έτος.
>8εκ --> 30-50%/έτος.

17

Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο ρήξης ενός ανευρύσματος?

1. Θήλυ φύλο.
2. ΧΑΠ.
3. Κάπνισμα.
4. Υπέρταση.
5. Οικογενειακό ιστορικό.
6. Τοιχωματική τάση.

18

Τι ποσοστό των ασθενών με ραγέν ΑΚΑ καταλήγει πριν φτάσει στο νοσοκομείο?

>50%.

19

Τι ποσοστό ασθενών με ραγέν ΑΚΑ καταλήγει ακόμα και αν χειρουργηθεί?

50%.

20

Ποια είναι η συνολική εκτιμώμενη θνητότητα του ραγέντος ΑΚΑ?

94%.

21

Ποια είναι η νοσοκομειακή θνητότητα του ραγέντος ΑΚΑ?

<20%.

22

Ποια είναι η θνητότητα που συνοδεύει την προγραμματισμένη επέμβαση ακέραιου ΑΚΑ?

2.2% --> 50-59 ετών.
9.2% --> >80.
9-19% --> Για ακέραια ανευρύσματα που αντιμετωπίζονται με επείγοντα χαρακτήρα.

23

Πόσες φορές έχουν αυξημένη πιθανότητα οι καπνιστές να παρουσιάσουν ΑΚΑ?

7 φορές σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.

24

Πού διχάζεται η κοιλιακή αορτή?

Στο επίπεδο του ομφαλού και του 4ου οσφυικού σπονδύλου.

25

Τι μέγεθος έχει περίπου η φυσιολογική αορτή?

Το πλάτος του αντίχειρα του ασθενούς.

26

Από πού μπορεί να ψηλαφηθεί μερικές φορές ένα ανεύρυσμα της έςω λαγονίου?

Με δακτυλική εξέταση από το ορθό.

27

Τι ποσοστό των συμπτωματικών ανευρυσμάτων διαγνώσθηκαν αρχικά στα ΤΕΠ ως νεφρολιθίαση?

20%.

28

Η χρυςή απεικονιστική μέθοδος για ΑΚΑ?

CT.

29

Συχνότητα εμφάνισης ανευρυσμάτων στον κύκλο του Willis στο γενικό πληθυσμό?

1-8%.

30

Συχνότητα αιμορραγίας σε άτομα με γνωστό ενδοκρανιακό ανεύρυσμα?

1-1.4% ανά έτος.

31

Ταξινόμηση με βάση το μέγεθος στα ενδοκρανιακά ανευρύσματα?

Μικρά.
11-15χιλ --> Μεγάλα.
>15χιλ --> Γιγάντια.

32

Παράγοντες για τη ρήξη ενδοκρανιακών ανευρυσμάτων?

1. Κάπνισμα.
2. Υπέρταση.
3. Υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος.
4. Χρήση κοκαίνης.
5. Ηλικία.

33

Ανευρύσματα θωρακικής αορτής (ΑΘΑ) - Οικογενή?

Κυστική νέκρωση του μέσου χιτώνα - Νόσος Erdheim.

34

Από πού εκφύεται η αρτηρία του Adamkewicz?

Από μια μεσοπλεύρια αρτηρία Θ9 με Θ12 σε 75% των ασθενών και αποτελεί την κύρια αιμάτωση της πρόσθιας νωτιαίας αρτηρίας.

35

Ο αορτικός διαχωρισμός διακρίνεται σε οξύ και χρόνιο με βάση ποιο χρονικό όριο?

Τις 14 μέρες.
Περίπου 70% των θανάτων από τις επιπλοκές συμβαίνουν μέσα στις πρώτες 14 μέρες.

36

Από τι θνητότητα συνοδεύεται ο διαχωρισμός τύπου Α κατά Stanford?

Υψηλότατη - 1% ανά ώρα τις πρώτες 48 ώρες και απαιτεί άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.

37

Τα διατιτραίνοντα έλκη και τα ενδοτοιχωματικά αιματώματα αφορούν ποιο τμήμα της αορτής?

Στο 90% την κατιούσα θωρακική.

Decks in Χειρουργική Class (58):