Αποστήματα του Ήπατος Flashcards Preview

Χειρουργική > Αποστήματα του Ήπατος > Flashcards

Flashcards in Αποστήματα του Ήπατος Deck (16):
0

Σε τι ποσοστό δεν ανευρίσκεται ο αιτιολογικός παράγοντας του πυογόνου αποστήματος?

Έως και 1/3 των περιπτώσεων.

1

Ποια είναι η συχνότερη οδός πρόκλησης μιας ενδοηπατικής λοίμωξης και συνεπώς ανάπτυξης αποστήματος?

Τα χοληφόρα, όταν υπάρχει παρεμπόδιση της ομαλής ροής της χολής.

2

Χωρίς χολόσταση?

Δεν μπορεί να υπάρξει εκ των χοληφόρων λοίμωξη.

3

Πόσο πρέπει να μικρύνει η διάμετρος των χοληφόρων για να υπάρξει πρόβλημα στην απορροή της χολής?

Μικρότερη του 30% του φυσιολογικού.

4

Για να συμβεί ανιούσα χολαγγειακή λοίμωξη πρέπει?

Να παρουσιάζει σφιγκτηρίτιδα ο Oddi. Αν είναι φυσιολογικό το φύμα του Vater δεν είναι δυνατή η λοίμωξη ένεκα μηχανικών πιέσεων.

5

Μπορεί να συμβεί απόστημα ως συνέπεια χολόστασης οφειλόμενης σε νεόπλασμα του φύματος του Vater?

Μόνο θεωρητικά (παραδόξως).

6

Σπανιότεροι μηχανισμοί δημιουργίας ηπατικού αποστήματος?

1. Αιματογενώς.
2. Μέσω λοιμώξεων της πυλαίας/ηπατικής αρτηρίας.
3. Ύστερα από τραυματισμό ή επινεμήσεις παρακείμενων σηπτικών εστιών.

7

Σε ποιο λοβό εντοπίζονται συχνότερα τα ηπατικά αποστήματα?

Στον ΔΕ λοβό.

8

Ποια μικρόβια συνήθως περιλαμβάνει το μικροβιακό περιεχόμενο των πυογόνων ηπατικών αποστημάτων?

1. Κολοβακτηρίδιο.
2. Κλεμπσιέλλα.
3. Στρεπτόκοκκο.
4. Ψευδομονάδα.
5. Σταφυλόκοκκο.
6. Μύκητες.
7. Αναερόβια.

9

Τι περιλαμβάνει το ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς με ηπατικό απόστημα?

1. Επειςόδια χολοκυστίτιδας/χολαγγειίτιδας.
2. Συστηματικές λοιμώξεις.
3. Φλεγμονώδεις καταστάσεις.
4. Εγχειρήσεις στο πεπτικό.
5. Τραυματισμοί.
6. Ιατρικές διαγνωστικές/επεμβατικές πράξεις.

10

Πώς μπαίνει η διάγνωση του ηπατικού αποστήματος?

Υπέρηχο και αξονική - Ακρίβεια 100%.

11

Σε πόσους ασθενείς με ηπατικό απόστημα ανευρίσκεται αναιμία?

Περίπου στους μισούς.

12

Τι προκαλεί η αμοιβάδα στο ήπαρ?

Νέκρωση ηπατικού ιστού --> Μονήρης ενδοηπατική σοκολατοειδής συλλογή=αμοιβαδικό απόστημα.

13

Πώς θα γίνει πυογόνο το αμοιβαδικό απόστημα?

Στο 1/5 των περιπτώσεων θα διαπυηθεί με πυογόνο μικρόβια.

14

Πού εντοπίζονται κατά κανόνα τα αμοιβαδικά αποστήματα?

Στον ΔΕ λοβό και περιβάλλονται από αντιδραστική, ινώδη κάψα, πάχους μερικών - λίγων - χιλιοστών.

15

Εργαστηριακά ευρήματα σε αμοιβαδικό απόστημα?

1. Λευκοκυττάρωση.
2. ΟΧΙ αναιμία (!).
3. Αμοιβάδες στην εξέταση κοπράνων.
4. Η δοκιμαςία αιμοσυγκόλλησης είναι ΠΑΝΤΑ θετική (!) - Χαρακτηριστικό.

Decks in Χειρουργική Class (58):