Αρτηριοσκληρυντική Αποφρακτική Νόσος Flashcards Preview

Χειρουργική > Αρτηριοσκληρυντική Αποφρακτική Νόσος > Flashcards

Flashcards in Αρτηριοσκληρυντική Αποφρακτική Νόσος Deck (22):
0

Συχνότητα περιφερικής αποφρακτικής αρτηριοπάθειας?

3-10% στο γενικό πληθυσμό.
15-20% --> Άνω των 70.

1

Περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια πιο συχνή σε άντρες ή γυναίκες?

Άντρες 2:1, και σε πιο σοβαρά στάδια της νόσου έως και 3:1.

2

Κλινικά στάδια περιφερικής αρτηριοπάθειας κατά Fontaine?

Στάδιο Ι --> Ασυμπτωματικό.
Στάδιο ΙΙ --> Διαλείπουσα χολότητα --> ΙΙα >250 μέτρα + ΙΙβ Άλγος ανάπαυσης.
Στάδιο ΙV --> Γάγγραινα.

3

Ποια στάδια κατά Fontaine θεωρούνται κρίσιμη ισχαιμία?

ΙΙΙ, ΙV.

4

Πού εντοπίζονται τα φλεβικά έλκη?

Κυρίως στο έσω σφυρό - Το άκρο εμφανίζει οίδημα, κιρσούς, θερμότητα, με καλές αρτηριακές σφύξεις.

5

Δοκιμαςία κατά Ratschow?

Κλινικές δοκιμαςίες που ακολούθως εφαρμόζονται είναι η κλινική δοκιμαςία δερματικής κυκλοφορίας (Ratschow) και η κλινική δοκιμαςία μυικής κυκλοφορίας.

6

Κνημοβραχιόνιος δείκτης?

ΑΒΙ = Συστολική πίεση αστραγάλου/ Συστολική πίεση βραχιονίου.

7

Ερμηνεία ΑΒΙ?

>0.9 --> Φυσιολογικός.
0.41-0.90 --> Ήπια-Μέτρια περιφερική αρτηριοπάθεια.
0-0.4 --> Σοβαρή περιφερική αρτηριοπάθεια.

8

Τι είναι η αιματοταχυμετρία?

Η εξέταση ως εκ τούτου δια του απλού Doppler είναι ηχητικές πληροφορίες ή ταχύτητα και φορά της ροής και λέγεται αιματοταχυμετρία.

9

Τι είναι η πληθυσμογραφία?

Η μέθοδος δια της οποίας μετρώνται οι μεταβολές του όγκου των δακτύλων σε κάθε καρδιακό κύκλο - Ανάλογα με την ποςότητα του αίματος που φθάνει στο άκρο μεταβάλλεται ο όγκος (πληθύς) των δακτύλων.

10

Αγγειογραφία δια απευθείας παρακέντησης του αγγείου - Ποια αγγεία παρακεντώνται?

1. Κοιλιακή αορτή.
2. Κοινή μηριαία.
3. Κοινή καρωτίδα.
4. Μασχαλιαία αρτηρία.

11

Που εφαρμόζεται η αξονική κυρίως?

Στη διάγνωση της εκτατικής μορφής αρτηριοσκλήρυνσης (ανευρύσματα) και λιγότερο στην αποφρακτική αρτηριοπάθεια.

12

Εξωαυλικά αίτια οξείας ισχαιμίας των άκρων?

1. Τραύματα αγγείων από εξωτερικούς τραυματισμούς.
2. Κατάγματα οστών.
3. Εξαρθρήματα.
4. Μηχανική πίεση εκ των έξω - Όγκοι, αποστήματα, αιματώματα, σύνδρομο θωρακικής εξόδου, σύνδρομο παγίδευσης της ιγνυακής.

13

6 p's ?

Pain
Pale
Paresthesia
Pulseless
Paralysis
Prostration

14

Τι συμβαίνει στο σύνδρομο διαμερίσματος σε περίπτωση ισχαιμίας-επαναιμάτωσης?

1. Όταν επαναιματώνεται ένας ιστός που ισχαιμεί βαρέως, η διαπερατότητα στη μικροκυκλοφορία είναι πολύ μεγάλη, με συνέπεια διαφυγή πλάσματος μέσω του ενδοθηλίου των τριχοειδών στο διάμεσο χώρο.
2. Διόγκωση ισχαιμικών κυττάρων λόγω βλάβης της μεμβράνης.
3. Σημαντική διόγκωση των ιστών και οίδημα.
4. Οι περιτονίες ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΑΘΟΥΝ --> Πρόβλημα.

15

Η συστολική ή η διαστολική πίεση όταν είναι υψηλή πρέπει να μας υποψιάζει για νεφραγγειακή υπέρταση?

Η διαστολική.
Αν >105 --> 26%.
Αν ακόμα πιο ψηλα --> Μέχρι και 41%.

16

Πότε πρέπει να υποψιαζόμαστε αγγειονεφρική παθολογία?

1. Υπέρταση σε νεαρή ή μεγάλη ηλικία.
2. Υπέρταση που δεν ρυθμίζεται με τα φάρμακα.
3. Υπέρταση του συνοδεύεται από ανεξήγητη νεφρική ανεπάρκεια.
4. Νεφρική ανεπάρκεια μετά από χορήγηση ACE.

17

Δείκτης νεφρικής/συστηματικής ρενίνης?

RSRI = RVR - SRA/SRA.
Αποδεικτικό καλής επαναγγείωσης.
>0.48 --> Θετικός για στένωση.

18

Πρώτος κλάδος έσω καρωτίδας?

Οφθαλμική.

19

Πρώτος κλάδος υποκλειδίων?

Σπονδυλικές.

20

4 στάδια εγκεφαλικής ισχαιμίας?

Βασικό κριτήριο η αυτονομία των ασθενών και η ΔΙΑΡΚΕΙΑ των συμπτωμάτων.
1. Ασυμπτωματικο.
2. TIA --> Συχνότερο. Τέλος μετά από 24 ώρες.
3. RIND --> Τέλος μετά από 3 βδομάδες το πολύ.
4. Μόνιμο εγκεφαλικό επειςόδιο --> Μη αναστρέψιμη ημιπληγία.

21

Σύνδρομο Wallenberg?

Απόφραξη PICA ή κλάδου της ή σπονδυλικής - Σύνδρομο έξω προμήκη.

Decks in Χειρουργική Class (58):