Γαστροδωδεκαδακτυλικό Έλκος και Άλλες Καλοήθεις Παθήσεις Flashcards Preview

Χειρουργική > Γαστροδωδεκαδακτυλικό Έλκος και Άλλες Καλοήθεις Παθήσεις > Flashcards

Flashcards in Γαστροδωδεκαδακτυλικό Έλκος και Άλλες Καλοήθεις Παθήσεις Deck (29):
0

Πώς ονομάζεται αλλιώς ο ελάσσων παγκρεατικός πόρος και πού εκβάλλει?

Πόρος του Wirsung και εκβάλλει στο φύμα του Santorini.

1

Ποια η λεμφική αποχέτευση του στομάχου?

Με λεμφαγγεία, που αποχετεύουν τη λέμφο σε διάφορες ομάδες λεμφογαγγλίων σε δυο επίπεδα - Επιπολής και εν τω βάθει.

2

Ποια είναι τα επιπολής λεμφογάγγλια του στομάχου?

1. Παρακαρδιακά.
2. Αριστερής γαστρικής.
3. Σπληνικά.
4. Δεξιάς γαστρικής.
5. Γαστροεπιπλοικής.
6. Υποπυλωρικά.

3

Ποια είναι τα εν τω βάθει λεμφογάγγλια του στομάχου?

1. Περιηπατικά.
2. Άνω παγκρεατικά.
3. Κάτω παγκρεατικά.

4

ΣΝΣ νεύρωση του στομάχου?

Δεξιό και αριστερό σπλαγχνικό νεύρο από το κοιλιακό πλέγμα.

5

Πρόσθιο και οπίσθιο νεύρο του Latarjet?

Κλάδοι του πνευμονογαστρικού στο στόμαχο.

6

Πόσοι τύποι γαστρικών ελκών υπάρχουν?

4.

7

Τύπος Ι γαστρικού έλκους?

1. Συχνότερος, εντοπίζεται στο έλασσον τόξο.
2. Συνυπάρχει έντονη γαστρίτιδα του άντρου και στις περισςότερες περιπτώσεις συνοδεύεται από λοίμωξη με H.pylori.

8

Γαστρικό έλκος τύπος ΙΙ?

1. Προπυλωρικό έλκος.
2. Συνοδεύεται από 12δ έλκος.
3. Πολύ μικρός κίνδυνος για καρκίνο.

9

Τύπος ΙΙΙ γαστρικού έλκους?

Άντρο - συμπεριφορά όπως του 12δ.

10

Τύπος IV γαστρικού έλκους?

Στο σώμα και στο θόλο, κοντά στη γάστρο-οισοφαγική συμβολή.

11

Ποιοι τύποι γαστρικών ελκών σχετίζονται με καρκίνο?

Τύπο Ι και IV.

12

Ποιοι τύποι γαστρικών ελκών σχετίζονται με έκκριση οξέος?

ΙΙ, ΙΙΙ.

13

Ποιες είναι οι 2 μορφές εμέτου σε γαστρικό έλκος?

1. Συνηθέστερα πρόκειται για αναγωγές από γαστρικά υγρά με λίγες τροφές, στη διάρκεια παροξυσμών της νόσου.
2. Ογκώδεις έμετους με τροφές λόγω πυλωρικής στένωσης σε έλκη τύπου ΙΙΙ.

14

Η αχλωρυδρία σε γαστρικό έλκος συνηγορεί υπέρ?

Κακοήθους γαστρικού έλκους.

15

Αναφέρεται 3 χρόνια νοςήματα/καταστάσεις οι οποίες αυξάνουν την πιθανότητα ανάπτυξης 12δ έλκους.

1. Χρόνια ηπατική νόσος.
2. Χρόνια πνευμονική νόσος.
3. Χρόνια παγκρεατίτιδα.

16

Τι ποσοστό επιπλοκών του πεπτικού έλκους αφορά την πυλωρική στένωση?

2-20%.

17

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα πυλωρικής στένωσης?

Οι έμετοι.

18

Συστροφή στομάχου - Κατηγορίες?

Γίνεται είτε κατά τον επιμήκη άξονα είτε εγκάρσια.
Υπάρχουν 2 περιπτώσεις επιμήκους συστροφής - Πρόσθια/Οπίσθια.

19

Η οξεία απόφραξη του στομάχου μετά από συστροφή συνοδεύεται από ποια τριάδα?

Του Borchardt.

20

Ποια είναι η τριάδα του Borchardt?

1. Έμετος - συνοδεύεται από αδυναμία του ασθενούς να κάνει έμετο.
2. Διάταση κοιλίας.
3. Αδυναμία τοποθέτησης ρινογαστρικού σωλήνα.

21

Τι είναι το πίλημα?

Σχηματισμός μιας άμορφης, συμπαγούς μάζας στο στομάχι.

22

Τι ποσοστό πιλημάτων προκαλεί απόφραξη και τι διάτρηση?

11% --> Απόφραξη.
10% --> Διάτρηση.

23

Τα εκκολπώματα του 12δ είναι αληθή ή ψευδή?

Συνήθως ψευδή, αν όμως είναι προπυλωρικά (σπάνιο) είναι αληθή και είναι και συμπτωματικά.

24

Σε τι ποσοστό αυτοψιών βρίσκονται εκκολπώματα του 12δ?

20%.

25

Σε τι ποσοστό σε τυχαίο ακτινολογικό έλεγχο βρίσκονται εκκολπώματα του 12δ?

5%.

26

Τι ποσοστό των εκκολπωμάτων του 12δ απαιτεί χειρουργείο?

1%.

27

Όταν τα εκκολπώματα του 12δ εντοπίζονται κοντά στο φύμα του Vater σχετίζονται με?

Χολολιθίαση.

28

Ποια είναι η φυσιολογική γωνία της ΑΜΑ με την αορτή?

50-60 μοίρες - ΣΑΜΑ --> Μέχρι και 180 μοίρες η γωνία.

Decks in Χειρουργική Class (58):