Γαστροδωδεκαδακτυλικό Έλκος και Άλλες Καλοήθεις Παθήσεις - Θεραπεία Flashcards Preview

Χειρουργική > Γαστροδωδεκαδακτυλικό Έλκος και Άλλες Καλοήθεις Παθήσεις - Θεραπεία > Flashcards

Flashcards in Γαστροδωδεκαδακτυλικό Έλκος και Άλλες Καλοήθεις Παθήσεις - Θεραπεία Deck (60):
1

Επέμβαση σε ασθενείς υψηλού κινδύνου?

Στελεχιαία βαγοτομή και πυλωροπλαστική Heineke-Mikulitz.
Διατέμνονται το πρόσθιο και το οπίσθιο πνευμονογαστρικό και στη συνέχεια διανοίγεται ο πυλωρός επιμήκως και συρράπτεται εγκαρςίως.

2

Επέμβαση στο τύπου ΙΙ γαστρικό έλκος, όπου συνυπάρχει και 12δ έλκος?

Αντιμετώπιση όπως στο 12δ έλκος.
Το ίδιο και για τα τύπου ΙΙΙ έλκη αν και η υπερεκλεκτική βαγοτομή ΔΕΝ συνιστάται.

3

Χειρουργείο σε 12δ έλκος?

ΜΟΝΟ επί επιπλοκών - Δηλαδή αιμορραγίας, διάτρησης και απόφραξης.

4

Θεραπεία για εκρίζωση ελικοβακτηριδίου?

Λανσοπραζόλη 30mg /2 φορές την ημέρα για 14 μέρες.
Αμοξικιλλίνη 1γρ /2 φορές την ημέρα για 14 μέρες.
Κλαριθρομυκίνη 500mg/2 φορές την ημέρα για 14 μέρες.

5

Σκοπός της θεραπείας στο 12δ έλκος?

Μείωση της έκκρισης οξέος και πεψίνης και αυτό επιτυγχάνεται:
1. Διακόπτωντας τη νευρική οδό μεταβίβασης των ερεθισμάτων (διατομές πνευμονογαστρικών).
2. Απομακρύνοντας τα κύτταρα που εκκρίνουν γαστρίνη (γαστρεκτομή).
3. Συνδυασμός μεθόδων (βαγοτομή-γαστρεκτομή).

6

Στελεχιαία βαγοτομή?

Διατομή των πνευμονογαστρικών καθώς εισερχονται στην κοιλία στο πλάι του οισοφάγου - ΑΡ ή πρόσθιο και ΔΕ ή οπίσθιο.
--> ΔΕ ή ΑΡ θωρακοτομή και με κοιλιακή προσπέλαση που είναι και η προτιμώμενη επέμβαση, τόσο ανοικτά όσο και λαπαροσκοπικά.
Συνήθως εκτελείται και πυλωροπλαστική (Heineke-Mikulitz) ή γαστρονηστιδική αναστόμωση.

7

Μειονεκτήματα της στελεχιαίας βαγοτομής?

1. Υψηλό ποσοστό υποτροπής - 5-10%.
2. Υψηλό ποσοστό διαρροικών κενώσεων σε ποσοστό 3-5%.
3. Σύνδρομο Dumping λόγω ταχείας κένωσης του στομάχου.
4. Αλκαλική γαστρίτιδα λόγω απώλειας του σφιγκτηριακού μηχανισμού του πυλωρού.
5. Προδιάθεση για χολοκυστοπάθεια.

8

Εκλεκτική βαγοτομή?

Διατέμνονται οι κλάδοι των πνευμονογαστρικών που διανέμονται στον στόμαχο και μένουν άθικτοι οι ηπατικοί κλάδοι του πρόσθιου και οι κοιλιακοί του οπίσθιου πνευμονογαστρικού.

9

Κεντρική γαστρική βαγοτομή ή υπερεκλεκτική βαγοτομή?

Διατέμνονται οι ίνες του πνευμονογαστρικού, που νευρώνουν τα πρώτα 2/3 του στομάχου, την οξεοεκκριτική μοίρα δηλαδή του σώματος και του θόλου, ενώ διατηρούνται οι κλάδοι προς το άντρο και το 12δ (πρόσθιο και οπίσθιο νεύρο του Latarjet).

10

Κεντρική γαστρική βαγοτομή - Μειονέκτημα?

10% υποτροπή + τεχνικές δυσκολίες.

11

Βαγοτομή και αντρεκτομή?

Διατομή των κύριων κλάδων των πνευμονογαστρικών και εκτομή του 50% του στομάχου, δηλαδή του πυλωρικού άντρου.
Η συνέχεια αποκαθίσταται με Billroth I ή Billroth II.

12

Βαγοτομή και αντρεκτομή - Ποσοστά υποτροπής?

1%.

13

Βαγοτομή και αντρεκτομή?

2% ανέρχεται η πιθανότητα έλκους στην αναστόμωση.

14

Υφολική γαστρεκτομή?

Εκτομή του 60-755 του στομάχου και η συνέχεια αποκαθίσταται κυρίως με Billroth II. (ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ).

15

3 ΑΜΕΣΕΣ μετεγχειρητικές επιπλοκές στη θεραπεία του 12 έλκους?

1. Αιμορραγία από την αναστόμωση.
2. Διαφυγή από τις συρραφές.
3. Μη λειτουργούσα αναστόμωση.

16

Ποια μετεγχειρητική ημέρα συμβαίνει η διαφυγή από την αναστόμωση?

1η-3η.

17

Πώς εκδηλώνεται η διαφυγή από την αναστόμωση?

Με την έξοδο αιμορραγικού υγρού από τον ρινογαστρικό σωλήνα και με συμπτώματα εσωτερικής αιμορραγίας.
Συνήθως σταματά ΑΥΤΟΜΑΤΑ.

18

Ποια μετεγχειρητική ημέρα εκδηλώνεται η διαφυγή από τις συρραφές?

5η-8η.

19

Πώς εκδηλώνεται η διαφυγή από τις συρραφές?

Με εικόνα οξείας κοιλίας και έξοδο χολοβαφούς υγρού από τον σωλήνα της παροχέτευσης.

20

Πώς εκδηλώνεται η μη λειτουργούσα αναστόμωση?

Με αίσθημα βάρους, πληρότητας στο επιγάστριο, εμέτους ή εκροή μεγάλης ποςότητας γαστρικού υγρού, από τον ρινογαστρικό σωλήνα.

21

Μη λειτουργούσα αναστόμωση - Πότε πρέπει να μπει χειρουργείο?

Αν η εικόνα παραμείνει πέρα των 3 εβδομάδων.

22

11 ΑΠΩΤΕΡΕΣ επιπλοκές του 12δ έλκους.

1. Υποτροπή έλκους.
2. Γαστρονηστιδικό και γαστροκολικό συρίγγιο.
3. Σύνδρομο dumping.
4. Σύνδρομο προσιούσας.
5. Σύνδρομο παρακώλυσης της γαστρικής κένωσης.
6. Αλκαλική γαστρίτιδας.
7. Αναιμία.
8. Χρόνια γαστροπάρεση.
9. Μεταβαγοτομή διάρροια.
10. Κακοήθης εξαλλαγή.
11. Χολολιθίαση.

23

Πού μπορεί να εμφανιστεί η υποτροπή ελκους?

Μετά από υπερεκλεκτική βαγοτομή ή στελεχιαία βαγοτομή + πυλωροπλαστική σε 10%.
2% σε βαγοτομή + αντρεκτομή.

24

Υποτροπή έλκους - Ποιες περιοχές?

Περιοχή αναστόμωσης προς την πλευρά της νήστιδας ή και υποτροπή προυπάρχοντος έλκους.
96% --> Επεμβάσεις για έλκος 12δ.
4% --> Στομάχου.

25

Κυριότερα αίτια υποτροπής έλκους?

1. ΑΤΕΛΗΣ βαγοτομή.
2. ΑΤΕΛΗΣ γαστρεκτομή.
3. Παραμονή πυλωρικού βλεννογόνου.
4. Υπεργαστριναιμία και μακρά προσιούσα έλικα.

26

Πόσος καιρός έχει μεσολαβήσει στην υποτροπή έλκους?

1-6 ΧΡΟΝΙΑ από την προηγούμενη επέμβαση.

27

Υποτροπή έλκους - Τι ποσοστό αιμορραγία πεπτικού και τι ποσοστό ελεύθερη διάτρηση?

1/3 --> Αιμορραγία.
5% --> Ελεύθερη διάτρηση.

28

Γαστρονηστιδικό και γαστροκολικό συρίγγιο - Συχνότητα και χρόνος εμφάνισης?

5% και εμφανίζεται 5-6 ΧΡΟΝΙΑ από την επέμβαση.

29

Σύνδρομο Dumping - Διάκριση?

Όψιμο και πρώιμο ανάλογα με το χρόνο εμφάνισης ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ.

30

Πρώιμο dumping?

5% --> Στην υπερεκλεκτική βαγοτομή.
50% --> Στην υφολική γαστρεκτομή.
10-20 ΛΕΠΤΑ μετά το γεύμα με συμπτώματα από το ΓΕΣ και από το κυκλοφορικό.

31

Όψιμο Dumping?

60-90 ΛΕΠΤΑ μετά το γεύμα.
Κυριαρχούν συμπτώματα από το ΚΝΣ --> ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ.

32

Σύνδρομο προσιούσας - Σε ποια επέμβαση?

Μετά από απλή γαστρεκτομή ή τύπου Billroth II γαστρεκτομή.

33

Σύνδρομο προσιούσας - Συχνότητα?

10-18%.

34

Πού οφείλεται το σύνδρομο προσιούσας?

Σε παρακώλυση της ομαλής κένωσης των υγρών της προσιούσας έλικας.

35

Σύνδρομο προσιούσας - Χαρακτηριστικό σύμπτωμα?

1 ΩΡΑ μετά το γεύμα ---> ΡΟΥΚΕΤΟΕΙΔΗΣ ΧΟΛΩΔΗΣ έμετος.

36

Θεραπεία στο σύνδρομο προσιούσας?

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ --> Περιλαμβάνει λύση της προηγούμενης γαστρεντεροαναστόμωσης και μετατροπή της σε Roux en Y γαστρονηστιδική αναστόμωση.

37

Σύνδρομο παρακώλυσης της γαστρικής κένωσης - Αίτια?

1. Μικρού εύρους αναστόμωση.
2. Πίεση της απιούσας έλικας από συμφύσεις ή εσωτερικές κήλες.
3. Εγκολεασμός της απιούσας.
4. Πρόπτωση βλεννογόνου.

38

Σύνδρομο παρακώλυσης της γαστρικής κένωσης?

ΤΡΟΦΩΔΕΙΣ έμετοι + Επιγαστρικός πόνος και αίσθημα πληρότητας.

39

Αλκαλική γαστρίτιδα - Κύριο σύμπτωμα?

Οπισθοστερνικός πόνος.

40

Αλκαλική γαστρίτιδα - Συχνότητα?

15%.

41

Αλκαλική γαστρίτιδα - Σε ποιες επεμβάσεις?

Κατά φθίνουσα συχνότητα:
1. Billroth II.
2. Γαστρεντεροαναστόμωση.
3. Billroth I.
4. Βαγοτομή με πυλωροπλαστική.

42

Αλκαλική γαστρίτιδα - Ενδειξη για επανεγχείρηση?

Επίμονος επιγαστρικός πόνος - Με τη δημιουργία Roux en Υ γαστρονηστιδικής αναστόμωσης, με απιούσα έλικα μήκους 40εκ.

43

Αναιμία - Συχνότητα και πότε?

30% των ασθενών, 5 ΧΡΟΝΙΑ μετά από γαστρεκτομή, και παρουσιάζεται λόγω δυσαπορρόφησης σιδήρου.

44

Μεταβαγοτομή διαρροία - Ποσοστά?

5-10% --> Παρουσιάζουν διάρροια και χρειάζονται αντιδιαρροικά φάρμακα.
1% --> Αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα.
20-30% --> Στη στελεχιαία βαγοτομή.
5-20% --> Στην εκλεκτική.
1-4% --> Στην υπερεκλεκτική.

45

Μεταβαγοτομή διάρροια - Χειρουργείο?

1% που θα χρειαστεί χειρουργείο --> Παρεμβολή ανισοπερισταλτικής έλικας νήστιδας μήκους 10εκ. σε απόσταση 1 μέτρου από το σύνδεσμο του Treitz.

46

Κακοήθης εξαλλαγή - Μέσος χρόνος εμφάνισης?

10 χρόνια.

47

Χολολιθίαση?

Η στελεχιαία βαγοτομή απονευρώνει το χοληφόρο δένδρο με αποτέλεσμα στάση και δημιουργία χολολιθιασης, που πρέπει να χειρουργείται όταν γίνετι συμπτωματική.

48

Επέμβαση για τύπου Ι γαστρικά έλκη?

Περιφερική γαστρεκτομή (60% του στομάχου), με συναφαίρεση του έλκους και αποκατάσταση της συνέχειας ή με αναστόμωση του γαστρικού κολοβώματος τελικοτελικά με το 12δ (Billroth I) ή πλαγιοπλάγια με την 1η μοίρα της νήστιδας (Billroth II).

49

1ο βήμα σε υποψία διάτρησης έλκους?

Τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα για αποφυγή επιπλέον ερεθισμού του περιτοναίου με γαστροδωδεκαδακτυλικά υγρά.

50

Απλούστερη αντιμετώπιση διατιτραίνοντος έλκους?

Συρραφή και η ενίσχυση της σύγκλεισης με κρημνό επιπλόου (Graham-Steele closure).

51

ΣΥΓΧΡΟΝΗ αιμορραγία + διάτρηση αφορά κυρίως?

2 έλκη --> Ένα πρόσθιο διατιτραίνον + Ένα οπίσθιο που αιμορραγεί και αυτό ΔΕΝ αντιμετωπίζεται με συρραφή.
--> Βαγοτομή + γαστρεντεροαναστόμωση ή πυλωροπλαστική πρέπει να γίνεται σε αυτήν την περίπτωση.

52

Αναστομωτικά έλκη με διάτρηση απαιτούν?

ΒΑΓΟΤΟΜΗ ή ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ.

53

Θνητότητα σε διάτρηση έλκους?

15% και το 1/3 αυτών ΔΕΝ έχει διαγνωσθεί πριν το θάνατο.

54

Πυλωρική στένωση - Θεραπεία?

Χειρουργική - Μετά από προετοιμαςία ημερών.
Βαγοτομή και πυλωροπλαστική ή βαγοτομή και γαστρεντεροαναστόμωση είναι οι εφαρμοζόμενες επεμβάσεις με άριστα αποτελέσματα.

55

Συστροφή στομάχου - Οξεία φάση?

Μετά από ταχεία ανάταξη του ασθενούς επιβάλλεται ΓΡΗΓΟΡΗ λαπαροτομία, για να σωθεί ο ασθενής από τη νέκρωση του στομάχου και το σοκ.

56

Συστροφή στομάχου - Αν ΔΕΝ υπάρχουν ισχαιμικές βλάβες?

Ανάταξη της συστροφής και καθήλωση --> Πρόληψη υποτροπής.

57

Συστροφή στομάχου - Αν συνυπάρχει διαφραγματοκήλη?

Αυτή ανατάσσεται και γίνεται πρόσθια γαστροπηξία.

58

Χρόνια συστροφή στομάχου?

Υπάρχει χρόνος για την ανάταξη του ασθενούς και στη συνέχεια, μετά από εκτίμηση της κατάστασης, χειρουργική αντιμετώπιση της βλάβης.

59

Εκκολπώματα 12δ/στομάχου?

Η θεραπεία σε επιπλοκή είναι ΕΚΤΟΜΗ τους εκκολπώματος και ΣΥΡΡΑΦΗ του 12δ σε 2 στρώματα, ενώ σε περίπτωση απόφραξης των χοληφόρων γίνεται πλαγιοπλάγια χοληδοχοδωδεκαδακτυλική αναστόμωση.

60

Απόφραξη του 12δ από την ΑΜΑ?

Σε ΗΠΙΕΣ περιπτώσεις --> Συντηρητική με τον ασθενή σε πρηνή θέση μετά το γεύμα και σε σοβαρές περιπτώσεις χειρουργική με πλαγιοπλάγια δωδεκαδακτυλονηστιδική αναστόμωση.

Decks in Χειρουργική Class (58):