Εισαγωγή στις Παθήσεις των Αρτηριών Flashcards Preview

Χειρουργική > Εισαγωγή στις Παθήσεις των Αρτηριών > Flashcards

Flashcards in Εισαγωγή στις Παθήσεις των Αρτηριών Deck (9):
0

Σε ποιες αρτηρίες βρίσκονται τα αγγεία των αγγείων?

Στις μεγάλες, με πάνω από 28 ελαστικά στρώματα.

1

Τι είναι τα αρτηριόλια εξ ορισμού?

Αρτηρίες των οποίων το πάχος του τοιχώματος υπερβαίνει την εγκάρσια διάμετρο του αυλού.

2

Ποιο το μέγεθος των τριχοειδών? Έχουν μέσο χιτώνα?

8 μικρά, και δεν έχουν μέσο χιτώνα.

3

Σε ποιες δυο μεγάλες κατηγορίες διακρίνονται οι ανωμαλίες των αγγείων?

1. Αγγειακοί όγκοι.
2. Αγγειοδυσπλαςίες.

4

Αγγειοδυσπλαςίες?

Εξ ορισμού συγγενείς - Σφάλμα στην εμβρυογένεση.

5

Κατηγορίες αγγειοδυσπλασιών?

1. Αμιγώς αρτηριακές.
2. Αμιγώς φλεβικές.
3. Αμιγώς λεμφικές.
4. Αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες (ΑΦΕ - Οι πιο σοβαρές αγγειοδυσπλαςίες).
5. Μικτές βλάβες.

6

Τι θα δούμε κλινικά σε μια ΑΦΕ?

1. Ψηλαφάται ροίζος.
2. Ακούγεται συνεχές φύσημα.
3. Μπορεί να εκλυθεί το βραδυκαρδιακό σημείο των Branham-Nikoladoni.

7

Σημείο Branham-Nikoladoni?

Μείωση της καρδιακής συχνότητας μετά από συμπίεση μιας ΑΦΕ.

8

Σύνδρομο Klippel-Trenaunay?

1. Ευμεγέθεις κιρσοί κάτω άκρων.
2. Γεωγραφικές τριχοειδικές κηλίδες.
3. Ενίοτε υπερτροφία του άκρου και αγενεςία/δυσπλαςία του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου.

Decks in Χειρουργική Class (58):