Ελληνικα Flashcards Preview

Languages > Ελληνικα > Flashcards

Flashcards in Ελληνικα Deck (18):
1

Insel

νήσος nisos, in altgriech. Aussprache nēsos

2

Peloponnes

benannt nach Pelops

3

Tantalos

sagenhafter König, Vater des Pelops

4

Guten Morgen

kali mera

5

gut

kalos

6

Gute Nacht

kali nichta

7

Guten Abend

kali spera

8

Grenzkontrolle

Τελωνειακος …

9

Honig

μέλι

10

Freiheit

ελευθερία

11

oder

ή

12

Tod

φάνατος

13

Hymne der Freiheit

Ymnos is tin Eleftherian

14

Danke

evkaristo

15

nach, zu

προς

16

Στάση

Stop, Haltestelle

17

Ausfahrt

Έξοδος

18

Papier

Χαρτί (?)