Εντερική Ισχαιμία Flashcards Preview

Χειρουργική > Εντερική Ισχαιμία > Flashcards

Flashcards in Εντερική Ισχαιμία Deck (12):
0

Ποιο είναι το κυρίαρχο πρόβλημα με την εντερική ισχαιμία?

Η καθυστέρηση στη διάγνωση.

1

Κύριοι παράπλευροι κλάδοι μεταξύ κοιλιακής αρτηρίας και ΑΜΑ?

Γαστροδωδεκαδακτυλική με τις παγκρεατοδωδεκαδακτυλικές.

2

Σύνδεση ΑΜΑ με ΚΜΑ?

Μέση κολική με ΑΡ κολική μέσω Drummond.

3

Σύνδεση ΚΜΑ με έσω λαγόνιο?

Μέσω μέσης αιμορροιδικής.

4

Ποιες είναι οι 3 αιτίες της οξείας εντερικής ισχαιμίας?

1. Θρόμβωση επί αρτηριακής στένωσης --> 40%.
2. Εμβολή --> 40%.
3. Μη αποφρακτική ανεπάρκεια των μικρών αγγείων --> 20%.

5

Σε οξεία εντερική ισχαιμία από αρτηριακή απόφραξη, είναι συχνές οι αιματηρές διάρροιες?

Δεν είναι συχνές.

6

Ποια είναι η πιθανότητα διάσωσης του ασθενούς όταν η εντερική ισχαιμία έχει προχωρήσει στο σημείο της σήψης?

7

Ποια είναι η σπουδαιότερη αρχή για την επιτυχή αντιμετώπιση της οξείας εντερικής ισχαιμίας?

Η πρωιμη αγγειογραφική διάγνωση.

8

Η αποφρακτική ή η μη αποφρακτική μεσεντέριος ισχαιμία αναγνωρίζεται πιο συχνά?

Η μη αποφρακτική.

9

Θρόμβωση των μεσεντέριων φλεβών - Προδιαθεσικοί παράγοντες?

1. Ενδοκοιλιακή φλεγμονώδης εξεργαςία (λοίμωξη, περιτονίτιδα).
2. Πυλαία υπέρταση.
3. Αιματολογικές καταστάσεις - Πολυκυτταραιμία, μυελουπερπλαστικές διαταραχές.
4. Χρήση από του στόματος αντισυλληπτικών.
5. Κακοήθεια.
6. Μετεγχειρητική κατάσταση.

10

Είναι οι αιματηρές διάρροιες συχνές σε θρόμβωση των μεσεντέριων φλεβών?

Ναι - Πιο συχνές από ότι στην αρτηριακή απόφραξη.

11

Ποια η συχνότητα της κλινικά εμφανούς κολικής ισχαιμίας μετά από αορτική διόρθωση για ανεύρυσμα?

1-2%.
Ενδοσκοπικά έχει ανιχνευθεί στο 6-8% --> Συχνότερη στο σιγμοειδές και το κατιόν.

Decks in Χειρουργική Class (58):