Επινεφρίδια Flashcards Preview

Χειρουργική > Επινεφρίδια > Flashcards

Flashcards in Επινεφρίδια Deck (34):
0

Ποια η αιματική ροή στα επινεφρίδια?

2L/kg/min.

1

Τι ποσοστό της μάζας του επινεφριδίου αποτελεί ο φλοιός?

80%.

2

Τι ποσοστό του πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού οφείλεται σε αδένωμα?

60%.

3

Τι ποσοστό του πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού οφείλεται σε αμφοτερόπλευρη υπερπλαςία?

40%.

4

3 αίτια δευτεροπαθούς υπεραλδοστερονισμού?

1. Αγγειακή νεφρική νόσος.
2. Όγκοι που εκκρίνουν ρενίνη.
3. Κίρρωση.

5

Μέση ηλικία διάγνωσης πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού?

50.

6

Τι λόγος αλδοστερόνης/ρενίνης πλάσματος είναι ενδεικτικός πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού?

>20-30 με αλδοστερόνη πλάσματος >15ng/dl.

7

Ποιο είναι το μέσο μέγεθος του αδενώματος που εκκρίνει αλδοστερόνη?

<15χιλ. - Απεικονιστικό πρόβλημα.

8

Σε τι ποσοστό το σύνδρομο Cushing οφείλεται στην νόσο Cushing?

70-75%.

9

Ποσοστά συμπτωματολογίας Cushing?

90% --> Κεντρικού τύπου παχυσαρκία με πανσεληνοειδές προσωπείο.
80% --> Διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη.
80% --> Υπερτρίχωση.
70% --> Ύπερταση.
70% --> Μυική ατροφία άνω/κάτω άκρων.
75% --> Ανικανότητα/Διαταραχές έμμηνου ρύσης.
50% --> Κυανές ραβδώσεις στο κοιλιακό τοίχωμα.
50% --> Συχνές διαταραχές τύπου κατάθλιψης.
35% --> Εκχυμώσεις.
20% --> Μυική αδυναμία.

10

Μέσο μέγεθος φαιοχρωμοκυττώματος?

5εκ με βάρος 100γρ.

11

Συχνότητα φαιοχρωμοκυτώματος?

2/1000

12

Συχνότερη ηλικία εκδήλωσης φαιοχρωμοκυτώματος?

40-50 έτη.

13

Τι ποσοστό φαιοχρωμοκυτωμάτων στα παιδιά είναι αμφοτερόπλευρο και τι ποσοστό είναι εξωεπινεφριδιακό?

25% και στα δύο.

14

Σε τι ποσοστό εμφανίζονται φαιοχρωμοκυτώματα στα ΜΕΝ ΙΙ?

40% - Συνήθως είναι καλοήθη και επινεφριδιακά.

15

Ποια είναι τα 4 οικογενή σύνδρομα που περιλαμβάνουν φαιοχρωμοκυτώματα?

1. ΜΕΝ ΙΙΑ.
2. ΜΕΝ ΙΙΒ.
3. von Recklinghausen.
4. von Hippel-Lindau.

16

Ποιο είναι το εξωεπινεφριδιακό ανάλογο των φαιοχρωμοκυτωμάτων?

Τα παραγαγγλιώματα.

17

Ποιες είναι οι συχνότερες εντοπίσεις των παραγαγγλιωμάτων?

75% --> Ενδοκοιλιακά.
10% --> Ενδοθωρακικά.
10% --> Ουροδόχος.
1-3% --> Τράχηλος/Κεφαλή.

18

Με ποια εξέταση ξεκινά η διερεύνηση του φαιοχρωμοκυτώματος?

Μέτρηση ελεύθερων μετανεφρινών. 99% ευαισθηςία αλλά χαμηλή ειδικότητα.

19

Αν οι ελεύθερες μετανεφρίνες είναι αυξημένες, τι ακολουθεί για επιβεβαίωση του φαιοχρωμοκυτώματος?

Μέτρηση κατεχολαμινών ή ολικών μετανεφρινών σε ούρα 24ώρου.

20

Σε τι ποσοστό τα εξωεπινεφριδιακά παραγαγγλιώματα εμφανίζουν κακοήθεια?

3% - Σπανιότερα από τα κλασσικά φαιοχρωμοκυτώματα (10%).

21

Ποια η 5ετής επιβίωση σε κακόηθες φαιοχρωμοκύτωμα?

60%.

22

Ποιο είναι το συχνότερο αίτιο αρρενοποίησης στις γυναίκες?

Όγκοι των ωοθηκών και όχι των επινεφριδίων.

23

Ποιο είναι το μέσο μέγεθος των φλοιοεπινεφριδιακών καρκινωμάτων?

9-12εκ.

24

Τι ποσοστό ασθενών με φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα έχει μετάσταση κατά τη διάγνωση?

1/3.

25

Ποια η 5ετής επιβίωση σε ασθενείς με φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα?

15-20%.

26

Σε τι ποσοστό τα φλοιοεπινεφριδιακά καρκινώματα είναι ενεργά?

50-60%.

27

Ποιοι είναι οι δεύτεροι σε συχνότητα όγκοι στα επινεφρίδια?

Μεταστάσεις, μετά από τα αδενώματα.

28

Σε τι ποσοστό μπορούν αμφοτερόπλευρες επινεφριδιακές μεταστάσεις να προκαλέσουν επινεφριδιακή ανεπάρκεια?

Στο 30% των ασθενών.

29

Από που έρχονται οι μεταστάσεις στα επινεφρίδια?

1. Κυρίως από πνεύμονα.
2. Καρκίνοι πεπτικού.
3. Μαστός.
4. Μελάνωμα.

30

Σε τι ποσοστό των απεικονίσεων των επινεφριδίων αποκαλύπτονται τυχαιώματα?

1-5% - Ακόμα συχνότερα σε >60.

31

Σε τι ποσοστό ασθενών χωρίς ιστορικό καρκίνου, αντιπροσωπεύει ένα τυχαίωμα, μη λειτουργικό αδένωμα του φλοιού?

80%.

32

Το υπόλοιπο 20% των τυχαιωμάτων σε ασθενείς χωρίς ιστορικό καρκίνου, τι αποδεικνύεται ότι είναι κατά σειρά συχνότητας?

1. Φαιοχρωμοκύτωμα.
2. Μυελολίπωμα.
3. Κύστη.
4. Αδένωμα που εκκρίνει κορτιζόλη.
5. Φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα.
6. Αλδοστερόνωμα.

33

Ποια είναι τα 2 βασικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η διαγνωστική διερεύνηση του τυχαιώματος?

1. Είναι ο όγκος ορμονικά ενεργός.
2. Είναι καρκίνος.

Decks in Χειρουργική Class (58):