Εχινόκοκκος - Κύστη Ήπατος Flashcards Preview

Χειρουργική > Εχινόκοκκος - Κύστη Ήπατος > Flashcards

Flashcards in Εχινόκοκκος - Κύστη Ήπατος Deck (18):
0

3 μορφές Εχινοκοκκίασης?

1. Κυστική (υδάτιδα κύστη) - Echinococcus granulosus.
2. Κυψελιδική εχινοκοκκίαση - Echinococcus multilocularis.
3. Πολυκυστική εχινοκοκκίαση - Echinococcus vogeli ή oligarthus.

1

Τελικός ξενιστής εχινοκόκκου ταινίας?

Ένα σαρκοφάγο ζώο, συνηθέστερα ο σκύλος.

2

Ενδιάμεσος ξενιστής εχινοκόκκου ταινίας?

Ο άνθρωπος, και διάφορα φυτοφάγα ζώα (πρόβατα, άλογα, αγελάδες).

3

Πώς μολύνεται ο άνθρωπος από εχινόκοκκο?

Όταν έλθει σε στενή επαφή με μολυσμένο σκύλο ή όταν καταναλώσει μολυσμένα φρούτα ή λαχανικά.

4

Ποιο όργανο προσβάλλεται συχνότερα από εχινόκοκκο?

70% το ήπαρ.
25% ο πνεύμονας - Αν περάσει το τριχοειδικό δίκτυο του ήπατος.

5

Σε τι ποσοστό συνυπάρχει προσβολή ήπατος και πνεύμονα από εχινόκοκκο?

40%.

6

Ποια είναι τα 3 στρώματα της ανεπτυγμένης εχινόκοκκου κύστης?

Εκ των έξω προς τα έσω:
1. Περικύστη - ιστός του ξενιστή.
2. Έξωκυστη/Βασική μεμβράνη - Σύμπλεγμα πολυσακχαριτών και λιπιδίων - ΜΗ μολυσματική.
3. Ένδοκυστη/Βλαστική μεμβράνη, που περιέχει τα βιώσιμα παράσιτα, υδατιδικό υγρό και θυγατέρες κύστες, και είναι εξόχως μολυσματική.

7

Κατάταξη της υδάτιδας κύστης στου ήπατος?

Σύστημα κατά Ghabri, που στηρίζεται σε υπερηχοτομογραφικά κριτήρια.

8

Σύμφωνα με τη WHO, οι κύστεις διακρίνονται σε?

3 ΟΜΑΔΕΣ:
1. Ενεργός ομάδα - Οι κύστες είναι μεγαλύτερες από 2εκ. και συνήθως είναι γόνιμες.
2. Μεταβατική ομάδα - Κύστες αρχίζουν να εκφυλίζονται και βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο λόγω ανθεκτικότητας του ξενιστή ή λόγω θεραπείας.
3. Ανενεργός ομάδα - Οι κύστες είναι εκφυλισμένες, μερικώς ή ολικώς αποτιτανωμένες, ενώ είναι απίθανο να περιέχουν βιώσιμους πρωτοσκώληκες.

9

Επιπλοκές εχινοκόκκου κύστης?

1. Ρήξη προς παρακείμενα όργανα (συνηθέστερα χοληφόρα, βρόγχοι), προς κοιλότητες (περιτοναική, υπεζωκοτική) και επιμόλυνση της κύστης.
2. Αποφρακτικός ίκτερος σε περίπτωση επικοινωνίας της κύστης με το χοληφόρο δέντρο.
3. Οξεία κοιλία ή αναφυλακτική καταπληξία μετά από μικρής βαρύτητας τραυματισμό λόγω ρήξης κύστης.
4. Σπανίως, υδατιδεμεςία (!) --> Κύστες στο τραχειοβρογχικό δέντρο μετά από ρήξη εχινοκόκκου ευρισκόμενης στη διαφραγματική επιφάνεια του ήπατος.

10

Ποιο είναι το συνηθέστερο εύρημα στις περιπτώσεις μη επιπλεγμένης εχινοκόκκου κύστης του ήπατος?

Ηπατομεγαλία.

11

Σε εχινόκοκκο κύστη, η γενική αίματος δίνει ηωσινοφιλία σε τι ποσοστό?

25%.

12

Εχινόκοκκος κύστη εξέταση εκλογής για διάγνωση?

Υπέρηχο - 90% ειδικότητα.

13

Σε απλή ακτινογραφία θώρακα, τι μπορεί να δούμε σε εχινόκοκκο κύστη?

Ανύψωση του διαφράγματος και αποτιτανώσεις του τοιχώματος της κύστης.

14

Μαγνητική σε εχινόκοκκο κύστη?

Εξίσου διαγνωστική, και πλέον ακριβής, χρησιμοποιείται επί ειδικών ενδείξεων, κυρίως για την ανακάλυψη εξωκυτταρικών θυγατέρων κύστεων.

15

Εχινόκοκκος κύστη - Σε υποψία επικοινωνίας με τα χοληφόρα?

MRCP/ERCP.

16

Συμπερασματικά, πού στηρίζεται η διάγνωση της εχινοκόκκου κύστεως?

Σε συνδυασμό ανοσολογικών + απεικονιστικών μεθόδων.
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για την επιβεβαίωση της.

17

Εχινόκοκκος κύστη - ΔΔ?

1. Απλή κύστη.
2. Απόστημα.
3. Καλοήθεις/κακοήθεις όγκοι ήπατος.

Decks in Χειρουργική Class (58):