ΙΦΝΕ Flashcards Preview

Χειρουργική > ΙΦΝΕ > Flashcards

Flashcards in ΙΦΝΕ Deck (30):
0

Τι ποσοστό των ΙΦΝΕ καταλαμβάνει η ακαθόριστη κολίτιδα?

10%.

1

Τι ποσοστό ασθενών με Crohn θα χρειαστούν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ μια χειρουργική επέμβαση στη διάρκεια της ζωής τους?

60%.

2

Επίπτωση Crohn?

3-15 περιπτώσεις ανά 100.000 ανά έτος.

3

Τι ποσοστό ασθενών με Crohn εμφάνισαν υψηλή-ήπια ενεργότητα ή ύφεση της νόσου τον πρώτο χρόνο μετά τη διάγνωση?

80% --> Υψηλή.
15% --> Ήπια.
5% --> Ύφεση.

4

Ποιο γονίδιο έχει βρεθεί στην Crohn?

16q12 - NOD2 (CARD15) - Σχέση με τελική ειλείτιδα.

5

Ποσοστά τμηματικής προσβολής του ΓΕΣ στην Crohn?

Περιορισμένη στο λεπτό έντερο --> 29%.
Περιορισμένη στο κόλον --> 27%.
Και στα δύο --> 41%.
Πρωκτός --> 30-35%.

6

Τι ποσοστό ασθενών με Crohn εμφανίζει αναιμία?

35%.

7

Σε τι ποσοστά ασθενών με Crohn εκδηλώνεται περιπρωκτική νόσος?

Στο 1/4 ασθενών με νόσο στο λεπτό έντερο.
Στα 3/4 ασθενών με νόσο στο παχύ έντερο.

8

Τι περιλαμβάνει η περιπρωκτική νόσος στην Crohn?

1. Χρόνια, υποτροπιάζοντα συρίγγια.
2. Περιεδρικά αποστήματα.
3. Έλκη.
4. Ραγάδες.
5. Οιδηματώδεις δερματικές πτυχές.

9

Σε τι ποσοστό, οι εξωεντερικές εκδηλώσεις της Crohn μπορεί να προηγούνται της εντερικής νόσου?

Πάνω από 50%.

10

Ποια είναι τα πιο συχνά συρίγγια στην Crohn?

Εντερο-εντερικά μεταξύ ελίκων ειλεού ή μεταξύ τυφλού και σιγμοειδούς.

11

Σε τι ποσοστό μπορεί η Crohn να γίνει ελκώδης?

5% στον 1ο χρόνο μετά τη διάγνωση.

12

Η ενδοσκόπηση του λεπτού εντέρου με αςύρματη κάψουλα επισκοπεί το λεπτό έντερο σε ποσοστό?

70-80%.

13

Επίπτωση περιπρωκτικής νόσου σε Crohn?

14-38%.
Αποκλειστικά περιπρωκτική νόσος στο 5%.

14

Η περιπρωκτική νόσος στην Crohn συχνά υποτροπιάζει σε τι ποσοστό?

35-59% εντός διετίας.

15

Crohn με περιπρωκτική νόσο - Τι ποσοστό θα υποβληθεί σε χειρουργείο?

80% απαιτεί χειρουργική αντιμετώπιση.
20% --> Θα υποβληθεί τελικά σε πρωκτεκτομή.

16

Τι περιλαμβάνει η περιεδρική νόσος Crohn?

1. Ευμεγέθη δερματικά ράκη.
2. Ραγάδες.
3. Περιεδρικά αποστήματα.
4. Περιεδρικά συρίγγια.
5. Ορθοκολπικά συρίγγια.
6. Στενώσεις ορθού ή/και πρωκτού.

17

Ποια είναι η πιο συχνή εκδήλωση της Crohn?

Τα αποστήματα και τα συρίγγια.

18

Τι ποσοστό ασθενών με ελκώδη κολίτιδα θα χειρουργηθούν μια φορά στη ζωή τους?

30%.

19

Τι είναι η αταξινόμητη κολίτιδα?

Η φλεγμονώδης προσβολή του παχέος εντέρου που δεν εμφανίζει τα κλασσικά χαρακτηριστικά της ελκώδους ή της Crohn ή λοιμώδους αιτιολογίας κολίτιδας, αλλά εμφανίζει επιμέρους χαρακτηριστικά κάθε μίας εξ αυτών.

20

Ποια είναι συχνότερη, η Crohn ή η ελκώδης?

Η ελκώδης.

21

Η σκωληκοειδεκτομή επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης ελκώδους κολίτιδας?

Ναι, μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης κατά 70%.

22

Τι ποσοστό ασθενών με ελκώδη παρουσιάζει προσβολή μόνο του ορθού?

25%.

23

Τι ποσοστό ασθενών με ελκώδη, οι βλάβες εντοπίζονται άπω της σπληνικής καμπής?

25%.

24

Σε τι ποσοστό ασθενών με ελκώδη, οι βλάβες εντοπίζονται εγγύτερα της σπληνικής καμπής?

50%.

25

Σε τι ποσοστό ασθενών με ελκώδη συναντάμε την παλίνδρομη ειλείτιδα?

10-20%.

26

Πρώτη εμφάνιση της ελκώδους αποτελεί η οξεία βαριά κολίτιδα σε τι ποσοστό ασθενών?

15%.

27

Τι είναι το τοξικό μεγάκολο?

Αποτελεί κεραυνοβόλο μορφή της νόσου και ορίζεται ως η τμηματική ή ολική διάταση του τοιχώματος του κόλου (>5.5εκ και εξαφάνιση των κολικών κυψελών).

28

Σε τι ποσοστό ασθενών με ελκώδη συμβαίνει μαζική αιμορραγία?

5%.

29

Σε τι ποσοστό ασθενών με ελκώδη συμβαίνει απόφραξη λόγω καλοήθους στένωσης?

10%. (30% στην περιοχή του πρωκτού).

Decks in Χειρουργική Class (58):