Λεπττό Έντερο - Θεραπεία Flashcards Preview

Χειρουργική > Λεπττό Έντερο - Θεραπεία > Flashcards

Flashcards in Λεπττό Έντερο - Θεραπεία Deck (11):
1

Χειρουργική επέμβαση για αποφρακτικό ειλεό?

Ξεκινά από απλή λύση ταινιώδους σύμφυσης και εξίκνειται σε εκτεταμένη κολεκτομή σε καρκίνωμα εκδηλούμενο με απόφραξη παχέος.

2

Επείγουσα χειρουργική θεραπεία σε απόφραξη?

Επί ισχυράς υποψίας ή διάγνωσης ισχαιμικής απόφραξης, πλήρους απόφραξης παχέος εντέρου με ευαισθηςία στο ΔΕ λαγόνιο βόθρο που υποδηλώνει απόφραξη κλειστής έλικας.

3

Θεραπεία ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ ειλεού?

ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ.

4

Μέτρα για την πρόληψη παρατεταμένου μετεγχειρητικού ειλεού?

1. Μείωση ιστικού τραύματος.
2. Αποφυγή οπιοειδών για μετεγχειρητική αναλγηςία.
3. Διόρθωση ηλεκτρολυτικών και μεταβολικών διαταραχών.
4. Σίτιση από νωρίς.
5. Πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση σηπτικών επιπλοκών.

5

Θεραπεία ψευδο-απόφραξης?

Κολονοσκόπηση = Διαγνωστική και θεραπευτική.

6

Θεραπεία μεκκελίτιδας?

Αφαιρείται ΜΟΝΟ το εκκόλπωμα που μπορεί να γίνει χωρίς πλήρη εντερεκτομή.

7

Θεραπεία αιμορραγίας από Μεκκέλειο?

Επειδή το πεπτικό έλκος βρίσκεται συνήθως στο ΛΕΠΤΟ παρά στο εκκόλπωμα συνιστάται ΕΝΤΕΡΕΚΤΟΜΗ και αναστόμωση.

8

Στις περιπτώσεις τυχαίας εύρεσης Μεκκελείου?

Πρεπει να ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ.

9

Η θεραπεία του καρκινοειδούς εξαρτάται από?

Το μέγεθος και την εντοπιςή του.

10

Καρκινοειδή μεγαλύτερα των 2εκ.?

Έχουν δώσει λεμφαδενικές + ηπατικές μεταστάσεις --> Ευρεία εντερεκτομή + λεμφαδενεκτομή, όπως επί αδενοκαρκινώματος = ενδεδειγμένη θεραπεία.
+ ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΣΤΙΕΣ (πολυεστιακό στο 30-40%).

11

1ο μέτρο επί υπόνοιας και μόνο εντερικής απόφραξης?

Αυστήρη αποφυγή σίτισης και η τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα για αποσυμπίεση του πεπτικού.

Decks in Χειρουργική Class (58):