Λεπτό Έντερο Flashcards Preview

Χειρουργική > Λεπτό Έντερο > Flashcards

Flashcards in Λεπτό Έντερο Deck (21):
0

Ορισμός εντερικής απόφραξης ή ειλεού?

Η αδυναμία της φυσιολογικής προώθησης του εντερικού περιεχομένου δια του πεπτικού σωλήνα.

1

Ειλεός ανοιχτής και κλειστής έλικας?

Ως προς τη δυνατότητα αντίστροφης (ανάδρομης) κίνησης του εντερικού περιεχομένου.

2

Πού παρατηρείται συνήθως ο εντερικός εγκολεασμός?

Στην ειλεοτυφλική βαλβίδα σε παιδιά.

3

Πού οφείλεται συνήθως ο εγκολεασμός σε ενήλικες?

Σε νεόπλασμα του εντέρου που λειτουργεί ως κεφαλή του εγκολεασμού.

4

Τι χαρακτηριστική εικόνα δίνει το υπέρηχο κοιλίας σε εγκολεσμό?

Κονκάρδας.

5

Ποια κατηγορία αιτιών είναι παγκοσμίως η συχνότερη αιτία αποφρακτικού ειλεού?

Τα εξωτοιχωματικά αίτια.

6

Διαταραχές στον υψηλό ειλεό?

1. Ταχεία απώλεια πολλών υγρών πλούσιων σε ηλεκτρολύτες.
2. Αφυδάτωση.
3. Υποκαλιαιμία.
4. Υποχλωραιμία.
5. Μεταβολική αλκάλωση.

7

Διαταραχές στον χαμηλό ειλεό?

1. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές όχι τόσο εκσεσημασμένες.
2. Αφυδάτωση --> ολιγουρία, ουραιμία και αιμοσυμπύκνωση.

8

Τριάδα του αποφρακτικού ειλεού?

1. Κοιλιακό άλγος.
2. Ναυτία-Εμετό.
3. Αναστολή αερίων-κοπράνων.

9

Στη διαγνωστική προσπέλαση του ειλεού, ποια απεικονιστική εξέταση είναι "εκ των ων ουκ ανευ"?

Απλή ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια και ύπτια θέση.

10

Ποιο είναι το διαγνωστικό σημείο στην ακτινογραφία ειλεού?

Η ύπαρξη υδραερικών επιπέδων.

11

Πού οφείλεται η Μεκέλειος απόφυση?

Η συχνότερη συγγενής ανωμαλία του λεπτού εντέρου και οφείλεται στην παραμονή του ομφαλομεσεντερικού πόρου της εμβυικής ζωής.

12

Ποια είναι η εξέταση εκλογής για την Μεκκέλειο απόφυση?

Σπινθηρογράφημα με τεχνήτιο 99.

13

Τι ποσοστό των νεοπλασμάτων του πεπτικού είναι στο λεπτό έντερο?

5%.

14

Συνηθέστεροι μεταστατικοί όγκοι λεπτού?

1. Μελάνωμα.
2. Τράχηλος μήτρας.
3. Νεφρός.
4. Μαστός.
5. Πνεύμονας.

15

Ποσοστά καλοηθών όγκων λεπτού εντέρου?

30-40% όλων των όγκων του λεπτού.

30-40% --> Στρωματικοί όγκοι, λειομύωμα.
20-30% --> Αδένωμα.
15% --> Λίπωμα.
10% --> Αιμαγγείωμα.
15% --> Άλλοι.

16

Ποσοστά συχνότητας κακόηθων όγκων του λεπτού εντέρου?

60-70%.

30-50% --> Αδενοκαρκίνωμα.
20-30% --> Καρκινοειδές.
15% --> Λέμφωμα.
Κακοήθεις στρωματικοί όγκοι --> 10-20%.

17

3 τύποι αδενώματος λεπτού εντέρου?

1. Αληθές.
2. Λαχνωτό.
3. Του Brunner.

18

Συχνότητα συμπτωμάτων όγκων λεπτού εντέρου - Καλοήθεις όγκοι?

>50% --> Ασυμπτωματικοί.
20-30% --> Άλγος.
20% --> Απόφραξη.
10% --> Αιμορραγία.

19

Συχνότητα συμπτωμάτων όγκων λεπτού εντέρου - Κακοήθεις?

>90% --> Απώλεια βάρους.
80% --> Κοιλιακό άλγος.
15-35% --> Απόφραξη.
15% --> Μάζα κοιλίας.
10% --> Αιμορραγία.
10% --> Διάτρηση.
1-2% --> Ίκτερος.

20

Σε αντίθεση με το καρκινοειδές της σκωληκοειδούς, το καρκινοειδές του λεπτού εντέρου είναι?

Πολυεστιακό σε 30-40% των περιπτώσεων.

Decks in Χειρουργική Class (58):