Λιθίαση των Χοληφόρων Flashcards Preview

Χειρουργική > Λιθίαση των Χοληφόρων > Flashcards

Flashcards in Λιθίαση των Χοληφόρων Deck (42):
0

Συχνότητα χολολιθίασης/χοληδοχολιθίασης?

10% των γυναικών στη 4η δεκαετία.
30% των γυναικών μετά τα 60.
Στους άντρες η αντίστοιχη συχνότητα είναι περίπου η μιςή.

1

Υπάρχουν 3 είδη χολολίθων?

1. Χοληστερινικοί (20%).
2. Εκ χολοχρωστικών (5%).
3. Μικτοί (75%).

2

Πώς η χοληστερόλη κινητοποιεί τον μηχανισμό των λίθων?

Βρίσκεται υπό μορφή κρυστάλλων μέσα στη χολή, είναι αδιάλυτη στο νερό και συνεπώς καθιζάνει μέσα σε αυτό και κινητοποιεί μηχανισμό δημιουργίας λίθων.

3

Ποιες ισορροπίες πρέπει να διαταραχθούν προκειμένου να συμβεί χολολιθίαση?

Διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ χολικών οξέων, φωσφολιπιδίων και χοληστερόλης -
1. Αυξημένη ποςότητα χοληστερόλης.
2. Ύπαρξη μειωμένης ποςότητας χολικών οξέων μέσα στη χολή.
--> Σχηματισμός κρυστάλλων χοληστερόλης --> Λιθίαση.

4

Οι λιθογόνοι πυρήνες μπορεί να είναι?

1. Αποπίπτοντα κύτταρα του τοιχώματος της χοληδόχου κύστης.
2. Διάφορα μικρόβια - Πτώματα μικροβίων.
3. Βλέννη παραγόμενη από το τοίχωμα.
4. Ακόμα και οι ίδιοι οι κρύσταλλοι χοληστερόλης.

5

Οι χολερυθρινικοί χολόλιθοι περιέχουν χοληστερόλη σε τι ποσοστό?

Κάτω του 30%.

6

Τι περιέχουν ως επι το πλείστον οι χολερυθρινικοί χολόλιθοι?

Έμμεση χολερυθρίνη και πολυμερή άλλων χολοχρωστικών + άλατα φωσφορικού και διττανθρακικού ασβεστίου --> ΑκτινοΣΚΙΕΡΟΙ (φαίνονται) σε απλή ακτινογραφία.

7

Κύρια εστία σχηματισμού των χολόλιθων είναι?

Η κύστη - Εκεί θα βρεθούν οι λιθογόνοι πυρήνες.

8

Αποφρακτικός ίκτερος σε ασθενείς που έχουν, ασχέτως αν το ξέρουν ή όχι, χολολιθίαση - 3 πιθανά ενδεχόμενα:

1. Είτε συνυπάρχει χοληδοχολιθίαση.
2. Είτε πρόκειται για λίθο στον αυχένα της χοληδόχου κύστης που λόγω τοπικής φλεγμονής ή αύξηςης του μεγέθους του λίθου ΠΙΕΖΕΤΑΙ ο ανώτερος χοληδόχος ή/και ο κοινός ηπατικός πόρος.
3. Νεόπλασμα χοληφόρων ή παγκρέατος.

9

Εξέταση εκλογής για χολολιθίαση?

Υπέρηχο άνω κοιλίας.

10

Ασυμπτωματικη χολολιθίαση - Ποιο το μέλλον?

2% ετηςίως θα παρουσιάσει κολικό ΔΕ υποχονδρίου.
0.2% ετηςίως θα παρουσιάσει οξεία χολοκυστίτιδα.

11

Η ασυμπτωματική χολολιθίαση απαιτεί θεραπευτική αντιμετώπιση?

Όσο παραμένει ασυμπτωματική ΔΕΝ απαιτεί θεραπευτική αντιμετώπιση, η οποία επιβάλλεται όταν παρουσιαστούν συμπτώματα.

12

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται προφυλακτικά χολοκυστεκτομή σε ασυμπτωματική χολολιθίαση?

Σε περιπτώσεις που αφορούν διαβητικούς ή συγγενώς αιμοσφαιρινοπαθείς ή σε όσους πάσχουν από νοσογόνο παχυσαρκία.

13

Πορσελανοειδής χοληδόχος κύστη - Σε τι ποσοστό αναπτύσσεται καρκίνωμα χοληδόχου κύστης?

25%.

14

Πιο συχνή είναι η πρωτοπαθής ή η δευτεροπαθής (μεταναστευτική) χοληδόχολιθίαση?

Μακράν η δευτεροπαθής.

15

Σε τι ποσοστό των ασθενών που χειρουργούνται για χολολιθίαση υπάρχει ταυτόχρονα και χοληδόχολιθίαση?

1-4%.

16

Σε τι ποσοστό μένει υπολειμματική χοληδοχολιθίαση μετά από χολοκυστεκτομή?

1-2%.

17

Σε χοληδόχολιθίαση, σε τι ποσοστό είναι εποικισμένη με μικρόβια η χοληδόχος κύστη?

Σε 80%.

18

Σε απλή χολολιθίαση, σε τι ποσοστό είναι εποικισμένη με μικρόβια η χοληδόχος κύστη?

Σε 20%.

19

Ποια παράσιτα ενδέχεται να προκαλέσουν πρωτοπαθή χοληδοχολιθίαση?

1. Ascaris lumbricoides.
2. Clonorchis sinensis.

20

Ως τυπική συμπτωματολογία χοληδοχολιθίασης, που όμως δεν υπάρχει πάντα?

Αποκαλούνται τα επειςόδια χολαγγειίτιδας, που παρουσιάζονται κατά καιρούς και είναι άλλοτε άλλης βαρύτητας.
1. Άλγος στο ΔΕ υποχόνδριο.
2. Πυρετός με/χωρίς ρίγος.
3. Αποφρακτικός ίκτερος.

21

Αν και το υπέρηχο έχει 40-50% ευαισθηςία στην απευθείας ανακάλυση χοληδοχολίθων, γιατί αποτελεί την εξέταση εκλογής?

Μπορεί να δώσει έμμεσα στοιχεία όπως η διάμετρος των έξωηπατικών χοληφόρων οδών ή η ύπαρξη πολλών μικρών λίθων μέσα στη χοληδόχο κύστη (μίκρολιθίαση), τα οποία στη συνέχει θα οδηγήσουν σε υποψίες.

22

Τελική τεκμηριωτική διαγνωστική εξέταση της χοληδοχολιθίασης, με τη μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία?

ERCP.

23

Ποιος είναι ο πιθανός μηχανισμός ΕΝΔΟηπατικής λιθίασης?

Είτε πρόκειται για μετανάστευση λίθων από τα εξωηπατικά χοληφόρα είτε για στάση χολής μέσα εκεί είτε ακόμη ως συνέπεια της ύπαρξης παραςίτων μέσα στο ενδοηπατικό χοληφόρο δίκτυο, όπως κυρίως συμβαίνει σε χώρες της άπω ανατολής.

24

Πού εντοπίζεται συχνότερα η ενδοηπατική λιθίαση?

Μπορεί να εντοπίζεται και στους 2 λοβούς, όμως όταν συμβαίνει μόνο στον έναν, αυτός είναι συχνότερα ο ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ.

25

Τι συνιστά το εμπύημα της χοληδόχου κύστης?

Η ύπαρξη οξείας φλεγμονής και πύου υπό τάση μέσα στη χοληδόχο κύστη, ασχέτως αιτίας, συνιστά το εμπύημα της χοληδόχου κύστης.

26

Σε τι ποσοστό η οξεία χολοκυστίτιδα δεν οφείλεται σε λίθο?

5-10% - Μη λιθιασική οξεία χολοκυστίτιδα.

27

Ποιους αφορά η οξεία χολοκυστίτιδα?

1. Πολυτραυματίες.
2. Ασθενείς με εκτεταμένα εγκαύματα.
3. Γενικώς βαριά πάσχοντες ή/και σηπτικούς, ιδίως των μονάδων ΜΕΘ.
4. Αγγειακούς ασθενείς, υπερτασικούς.
5. Διαβητικούς.

28

Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο στην μη λιθιασική οξεία χολοκυστίτιδα?

1. Η ακινηςία του τοιχώματος της χοληδόχου.
2. Διαταραγμένη αιμάτωση του τοιχώματος της - συνέπεια της γενικευμένης αγγειοπάθειας.

29

Κλινική εικόνα λιθιασικής και μη λιθιασικής οξείας χολοκυστίτιδας?

Ίδια. Συνήθως η υπερχολερυθριναιμία είναι χαμηλών επιπέδων.

30

Ύδρωπας της χοληδόχου κύστης?

Ύστερα από απόφραξη του κυστικού πόρου, συνήθως από λίθο, αθροίζονται μέσα σε αυτήν χολή, εκκρίσεις του τοιχώματος της κ.λπ., στη συνέχεια απορροφώνται οι χολοχρωστικές και τελικώς προκύπτει μια διατεταμένη, χρονίως φλεγμαίνουσα χοληδόχος κύστη, που περιέχει άσηπτη "λευκή χολή" υπό τάση.

31

Η βλεννοκήλη της χοληδόχου μπορεί να οδηγήσει σε?

Ρήξη προς την ελεύθερη περιτοναική κοιλότητα και πρόκληση ψευδομυξώματος του περιτοναίου.

32

Συχνότερες αιτίες για συρίγγια των χοληφόρων με τον πεπτικό σωλήνα ή μεταξύ τους?

90% --> Λιθίαση.
6% --> Πεπτικό έλκος.
4% --> Νεόπλασμα, τραύμα ή συγγενής ανωμαλία.

33

Η χοληδόχος κύστη και ο κυστικός πόρος κάνει συχνότερα συρίγγια με?

70-80% - 12Δ.
20-25% - Παχύ έντερο - ΔΕ κολική καμπή.
2-5% - Στόμαχος.

34

Στις δυτικές χώρες, σε τι ποσοστό των ασθενών με λιθίαση αναμένεται ότι θα αναπτυχθεί κάποιο συρίγγιο μεταξύ της εξωηπατικής χοληφόρου οδού και του πεπτικού σωλήνα?

1-3%.

35

Ειλεός εκ χολολίθου - Πού είναι το πρώτο σημείο απόφραξης?

70% - Τελικός ειλεός.
Μετά σιγμοειδές.
Αλλά και σε άκυρο σημείο.

36

Ειλεός εκ χολολίθου στο 12δ?

Σύνδρομο Bourevet - Πρόκειται για υψηλό ειλεό.

37

Σύνδρομο Mirizzi type I?

Ο σφηνωμένος στον κυστικό πόρο ή στον θύλακο του Hartmann λίθος πιέζει τον κοινό ηπατικό ή τον χοληδόχο πόρο και προκαλεί αποφρακτικό ίκτερο ΧΩΡΙΣ να υπάρχει συρίγγιο μεταξύ τους.

38

Ποια είναι η κύρια διαφορά ανάμεσα σε Mirizzi syndrome type I and II?

Το ΙΙ έχει συρίγγιο (χολοχολικό).

39

Σαφέστατο διαγνωστικό εύρημα για χολοπεπτικό συρίγγιο?

Η ύπαρξη αέρα στα ένδο- ή/και εξωηπατικά χοληφόρα, που θα βρεθεί σε μια αξονική ή ακόμα και σε μια απλή ακτινογραφία της άνω κοιλίας.

40

Πώς θα διαγνωστούν τα χολοχολικά συρίγγια?

Σε κάποια MRCP/ERCP.

41

Τι αποκαλείται χολαγγειακή κρίση?

Η τριάδα συμπτωμάτων της οξείας χολαγγειίτιδας.

Decks in Χειρουργική Class (58):