ΜΕΝ Flashcards Preview

Χειρουργική > ΜΕΝ > Flashcards

Flashcards in ΜΕΝ Deck (6):
0

Ποσοστά στο ΜΕΝ Ι?

90% --> Υπερπαραθυρεοειδισμό.
30-80% --> Όγκους από νησιδιακά κύτταρα παγκρέατος.
15-50% --> Εμφανίζουν διάφορους όγκους της υπόφυσης.

1

Σε τι ποσοστό σχετίζεται η αιτία θανάτου των ασθενών φορέων του παθολογικού γονιδίου με το ΜΕΝ Ι?

45%.

2

Από τι καταλήγει η πλειοψηφία ασθενών με ΜΕΝ Ι?

Κακοήθεις όγκοι του παγκρέατος ή από καρκινοειδές.

3

Ποιος είναι ο συνηθέστερος λειτουργικός όγκος που αναπτύσσεται στο ΜΕΝ Ι?

Γαστρίνωμα.

4

Μυελοειδές στα πλαίσια του ΜΕΝ ΙΙ?

Αμφοτερόπλευρο και απαντάται σε όλους τους ασθενείς.

5

Τι ποσοστό μυελοειδούς εμφανίζεται στα πλαίσια ΜΕΝ ΙΙ?

20% (80% ΣΠΟΡΑΔΙΚΟ).

Decks in Χειρουργική Class (58):