Νεοπλάσματα Στομάχου Flashcards Preview

Χειρουργική > Νεοπλάσματα Στομάχου > Flashcards

Flashcards in Νεοπλάσματα Στομάχου Deck (21):
0

Τι ποσοστό των καρκίνων του στομάχου είναι αδενοκαρκινώματα?

95%.

1

Τι ποσοστό των καρκίνων του στομάχου έχουν κληρονομικό χαρακτήρα?

10%.

2

Ποιες είναι οι 5 μορφολογικές υποκατηγορίες που αναγνωρίζονται στον καρκίνο του στομάχου?

25% --> Ελκωτικός.
25% --> Πολυποειδής.
15% --> Επιφανειακά επεκτεινόμενο καρκίνωμα.
10% --> Πλαστική λινίτιδα (σκίρρος καρκίνος).
35% --> Τοπικά εκτεταμένος καρκίνος.

3

Ποσοστά εντόπισης καρκίνων στομάχου?

40% --> Άντρο, κυρίως έλασσον τόξο.
30% --> Σώμα και θόλος.
25% --> Καρδία.
10% --> Παντού.

4

Σε καρκίνο στομάχου, ψηλαφητή μάζα εντοπίζεται σε τι ποσοστό?

25%.

5

Τι ποσοστό ασθενών με καρκίνο στομάχου προςέρχεται με μετάσταση?

10%.

6

Ποσοστά εργαστηριακών σε καρκίνο στομάχου?

40% --> Αναιμία.
65% --> CEA (σημάδι συνήθως εκτεταμένης νόσου).

7

Πόσες βιοψίες είναι απαραίτητες κατά την ενδοσκόπηση για καρκίνο στομάχου?

Τουλάχιστον 6.

8

Ποια είναι η συχνότερη θέση εντόπισης λεμφώματος του πεπτικού?

Ο στόμαχος.

9

Τι ποσοστό των κακοήθων νεοπλασμάτων του στομάχου είναι λεμφώματα?

2%.

10

Ποιο είναι το συχνότερο λέμφωμα στο στόμαχο?

DLBCL (ΟΧΙ ΤΟ ΜΑΛΤΟΜΑ) 55% vs 40%.

11

Ποσοστό των καρκινοειδών του στομάχου?

5% όλων των καρκινοειδών.

12

Ποιοι είναι οι 3 τύποι καρκινοειδών του στομάχου?

1. 65-83% --> Τύπου Ι --> Χρόνια ατροφική γαστρίτιδα.
2. 8% --> Τύπου ΙΙ --> ΜΕΝ Ι Z-E syndrome.
3. 23% --> Τύπου ΙΙΙ --> Σποραδικά.

13

Ποσοστά για γαστρικούς πολύποδες?

0.4% --> Σε νεκροτομές.
3-5% --> Ενδοσκοπήσεις.
3% --> Γαστρικών όγκων.

14

Γαστρικοί πολύποδες - τι ποσοστό είναι υπερπλαστικοί ή εκφυλιστικοί?

70-80%.

15

Πώς μοιάζουν στο ενδοσκόπιο οι ετεροτοπικοί πολύποδες?

Με θηλή μαστού - Εμφυτεύσεις παγκρεατικού ιστού.

16

Που βρίσκουμε GIST συχνότερα?

40% --> Στόμαχος.
32% --> Λεπτό.

17

GIST - Μέση ηλικία διάγνωσης?

63 έτη.

18

Τι είναι το watermelon stomach (αγγειεκταςίες του άντρου)?

Χαρακτηρίζεται από υπερτροφικές πτυχές που φέρουν στην κορυφή τους διατεταμένους αγγειακούς σχηματισμούς που αιμορραγούν και οδηγούν σε χρόνια αναιμία.

19

Βλάβη του Dieulafoy?

Πρόκειται για μια συγγενή αρτηριοφλεβική διαμαρτία του στομάχου που χαρακτηρίζεται από μια μεγάλης διαμέτρου 1-3χιλ. αρτηρία στον υποβλεννογόνιο --> Διαβρώνεται και μπορεί να προκαλέσει ΜΕΓΑΛΗ αιμορραγία ανώτερου πεπτικού.

20

Βλάβη του Dieulafoy - Πού συναντάται?

Άνδρες μέσης ηλικίας.

Decks in Χειρουργική Class (58):