Νεοπλάσματα Στομάχου - Θεραπεία Flashcards Preview

Χειρουργική > Νεοπλάσματα Στομάχου - Θεραπεία > Flashcards

Flashcards in Νεοπλάσματα Στομάχου - Θεραπεία Deck (22):
1

Στα χειρουργεία για νεοπλαςίες στομάχου, πώς γίνεται η προσπέλαση της κοιλίας?

Με μέση υπερομφάλια τομή είτε με άμφω υποχόνδριο.

2

Τι ποσοστό των όγκων του στομάχου κρίνονται εξαιρέσιμοι και τι ποσοστό τελικά εκτέμνεται?

85% κρίνονται εξαιρέσιμοι.
50% γίνεται εκτομή.
25% η επέμβαση είναι θεραπευτική.

3

Ποια τα υγιή όρια που πρέπει να εξασφαλιστούν?

5-7εκ. - Ακόμα μεγαλύτερα σε διαχύτου τύπου νεοπλάσματα - Επιβεβαιώνονται με ταχείες βιοψίες.

4

D1 λεμφαδενεκτομή?

Περιλαμβάνει την αφαίρεση των ΠΕΡΙΓΑΣΤΡΙΚΩΝ λεμφαδένων που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 3εκ. από τον ΟΡΟΓΟΝΟ του στομάχου.

5

D2 λεμφαδενεκτομή?

Περιλαμβάνει ΚΑΙ τους λεμφαδένες της ΑΡ γαστρικής, της σπληνικής, της κοιλιακής αρτηρίας και της κοινής ηπατικής.

6

D3 λεμφαδενεκτομή?

Περιλαμβάνει επιπλέον τους λεμφαδένες του ηπατοδωδεκαδακτυλικού συνδέσμου + οπισθοπαγκρεατικούς + λεμφαδένες ΑΜΑ + εγκαρςίου + παραορτικούς.

7

3 τύποι των όγκων της καρδιοοισοφαγικής συμβολής?

Τύπου Ι --> Αφορούν τον οισοφάγο.
Τύπου ΙΙ --> Αληθή νεοπλάσματα της καρδιοοισοφαγικής γωνίας.
Τύπου ΙΙΙ --> Υποκαρδιακή περιοχή του στομάχου.

8

Αντιμετώπιση τύπου Ι?

Μερική οισοφαγεκτομή και η αποκατάσταση της συνέχειας του πεπτικού θα γίνει με αναστόμωση είτε μέσα στον θώρακα είτε στον τράχηλο --> διαμορφώνοντας το μείζον τόξο σε ΝΕΟ-ΟΙΣΟΦΑΓΟ.

9

Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η εγχείρηση για όγκους τύπου Ι?

1. Ivor-Lewis --> Δια της κοιλιάς και του θώρακα.
2. Από την κοιλιά και τον τράχηλο, αφαιρώντας τυφλά τον οισοφάγο δια του οισοφαγικού τρήματος και έλκοντας το γαστρικό μόσχευμα (νέο-οισοφάγος) διαμέσου του οπίσθιου μεσοθωρακίου.

10

Τι επέμβαση για όγκους τύπου ΙΙ?

ΟΛΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ με D2 λεμφαδενικό καθαρισμό και οισοφαγονηστιδική αναστόμωση κατά Roux en Y.

11

Αντιμετώπιση για βλάβες του σώματος ή του θόλου (15-35%)?

Αντιμετωπίζονται με ολική γαστρεκτομή και D2 λεμφαδενικό καθαρισμό.

12

Αντιμετώπιση νεοπλασμάτων προπυλωρικής περιοχής (35%)?

ΟΛΙΚΗ/ΥΦΟΛΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ και Billroth II ή Roux en Y αποκατάσταση της συνέχειας του πεπτικού.

13

Πρόγνωση στον καρκίνο του στομάχου?

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 5ετής --> 12%.
90% --> Πρώιμος γαστρικός καρκίνος.
70% --> Στάδιο Ι.
30% --> Στάδιο ΙΙ.
3-10% --> Στάδιο ΙΙΙ.
0% --> Στάδιο ΙV.

14

Πού οφείλεται ο θάνατος στα νεοπλάσματα του στομάχου?

Συνήθως στην τοπική διήθηση γειτονικών οργάνων ή είναι το αποτέλεσμα προοδευτικής απόφραξης και υποθρεψίας.

15

Λειομυοςάρκωμα στομάχου - Συχνότητα και 5ετής επιβίωση?

1% και 20%.

16

Θεραπεία για τα καρκινοειδή του στομάχου - Τύποι Ι και ΙΙ και για όγκους κάτω του ενός εκατοστού ή για λιγότερες από 3-5 αλλοιώσεις?

Προτιμάται η ενδοσκοπική θεραπεία με πολυπεκτομή ή βλεννογονεκτομή και ενδοσκοπικό έλεγχο κάθε 6 μήνες.

17

Πότε εφαρμόζεται ΑΝΤΡΕΚΤΟΜΗ στα καρκινοειδή?

1. Σε πολυκεντρικούς όγκους με αυξημένα επίπεδα γαστρίνης σε ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ασθενείς.
2. Σε μεγαλύτερες ηλικίες με διάχυτη νόσο ή υποτροπή εφαρμόζεται ολική γαστρεκτομή.

18

Αντιμετώπιση τύπου ΙΙΙ καρκινοειδών στομάχου?

Εκτομή του όγκου και εν μπλοκ λεμφαδενεκτομή ανάλογα με το μέγεθος του όγκου και ΠΑΡΑ ΤΗ ΣΥΧΝΗ συνύπαρξη ηπατικών μεταστάσεων.

19

5ετής επιβίωση καρκινοειδών στομάχου?

Περίπου 50%.

20

Θεραπεία εκλογής για GIST?

Εκτομή του όγκου με όριο υγιούς ιστού τουλάχιστον 2εκ., με εκτομή εν μπλοκ γειτονικών δομών εφόσον διηθούνται από τη βλάβη, χωρίς λεμφαδενεκτομή αφού ο όγκος δεν δίνει μεταστάσεις λεμφογενώς.

21

Θεραπεία για watermelon stomach?

Ενδοσκοπικές θεραπείες και σπάνια μπορεί να απαιτηθεί ΑΝΤΡΕΚΤΟΜΗ σε επικίνδυνες για τη ζωή αιμορραγίες.

22

Πότε χειρουργούμε νεοπλάσματα στομάχου?

1. Όταν κρίνονται δυνητικά εξαιρέσιμοι όγκοι.
2. Σε περιπτώσεις επιπλοκών --> Αιμορραγία, απόφραξη, διάτρηση.

Decks in Χειρουργική Class (58):