Νεοπλάσματα του Ήπατος Flashcards Preview

Χειρουργική > Νεοπλάσματα του Ήπατος > Flashcards

Flashcards in Νεοπλάσματα του Ήπατος Deck (11):
0

Ποια τμήματα περιλαμβάνει ο ΑΡ λοβός του ήπατος?

I, II, III, IV.

1

Ποια τμήματα περιλαμβάνει ο ΔΕ λοβός του ήπατος?

V, VI, VII, VIII.

2

Τι συμβαίνει ειδικώς για το τμήμα ΙV?

Υποδιαιρείται σε 2 τμήματα - ΙVa (υποδιαφραγματικά) και IVb (δίπλα στο V και καλύπτει εκ των πρόσω το τμήμα Ι).

3

Σε κιρρωτικό ήπαρ δεν μπορεί να αφαιρεθεί παραπάνω από?

30% του ήπατος.

4

Πότε τα σηραγγώδη αιμαγγιώματα του ήπατος ονομάζονται γιγάντια?

Όταν υπερβαίνουν τα 5εκ.

5

Διαδερμική παρακέντηση για λήψη βιοψίας σε σηραγγώδη αιμαγγιώματα?

ΔΕΝ συνίσταται, καθώς πρόκειται για αγγειακό σχηματισμό.

6

Γιατί δεν γίνεται διαδερμική παρακέντηση σε ηπατικά αδενώματα?

Για 2 λόγους:
1. Κίνδυνος αιμορραγίας.
2. Αρνητική εξέταση ενός μικρού δείγματος από τον όγκο δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι όλος ο όγκος είναι καλοήθης.

7

Τι είναι το ινοπεταλιώδες καρκίνωμα?

Μορφή του ΗΚΚ, το οποίο εμφανίζεται σε νεαρά άτομα, ακόμη και σε παιδιά, και το οποίο παρουσιάζει ελαφρώς καλύτερη πρόγνωση από το ΗΚΚ.

8

2ο σε συχνότητα πρωτοπαθές νεόπλασμα του ήπατος?

Χολάγγειοκαρκίνωμα 15%.

9

Πυρετός σε ΗΚΚ?

Πολύ ενδιαφέρον σύμπτωμα - Ισχαιμία και ίσως νέκρωση στο κέντρο του όγκου μερικές φορές προκαλεί πυρετό --> Αιτία FUO.

10

Απεικονιστικός έλεγχος για ΗΚΚ?

1. Υπέρηχο.
2. MRI (καλύτερη ευαισθηςία και ειδικότητα από αξονική).

Decks in Χειρουργική Class (58):