Νεοπλάσματα των Χοληφόρων Flashcards Preview

Χειρουργική > Νεοπλάσματα των Χοληφόρων > Flashcards

Flashcards in Νεοπλάσματα των Χοληφόρων Deck (16):
0

Καλοήθη νεοπλάσματα χοληφόρων - Πιο συχνά στην κύστη ή στους χοληφόρους αγωγούς?

Στην κύστη.

1

Ποια καλοήθη νεοπλάσματα εμφανίζονται στην κύστη?

1. Πολύποδες.
2. Θηλώματα.
Σπανιότερα -
3. Αδενώματα.
4. Ινώματα.
5. Αιμαγγειώματα.

2

Όλα τα καλοήθη νεοπλάσματα των χοληφόρων θεωρούνται?

Δυνητικά προκαρκινικές καταστάσεις.

3

Σε τι ποσοστό τα καλοήθη νεοπλάσματα της κύστης δίνουν συμπτώματα?

Σε ένα 20%.

4

Τα κακοήθη νεοπλάσματα της χοληδόχου κύστης είναι ως επί το πλείστον?

Αδενοκαρκινώματα (80-90%).

5

Εκτός από αδενοκαρκινώματα, άλλα νεοπλάσματα της χοληδόχου κύστης?

1. Λείομυοσαρκώματα.
2. Μελανώματα (πάρα πολύ σπάνια).
3. Καρκινοειδή (πάρα πολύ σπάνια).

6

Η χολολιθίαση δρα ως προκαρκινική κατάσταση για το αδενοκαρκίνωμα της χοληδόχου κύστης?

Όχι.

7

Τα κακοήθη νεοπλάσματα των χοληφόρων είναι κατά κανόνα?

Αδενοκαρκινώματα (90-95%).

8

Ποια είναι η συχνότερη μορφή αδενοκαρκινώματος των χοληφόρων?

Το σκληρυντικό χολάγγειοκαρκίνωμα.

9

Σε τι ποσοστό των καρκίνων των χοληφόρων πόρων συνυπάρχει χοληδοχολιθίαση?

Σε ένα περίπου 40%.

10

Σε τι ποσοστό ασθενών με καρκίνο των χοληφόρων πόρων συνυπάρχει ελκώδης κολίτιδα?

Σε ένα 10%.

11

Σε τι ποσοστό των ασθενών με καρκίνο των χοληφόρων συνυπάρχει ένα 2ο ενδοπεριτοναικό πρωτοπαθές καρκίνωμα?

Σε ένα 3%.

12

Σε τι ποσοστό των ασθενών με καρκίνο των χοληφόρων παρουσιάζεται πολυεστιακή εντόπιση του νεοπλάσματος μέσα στους πόρους?

Σε ένα 7%.

13

Η εντόπιση του χολαγγειοκαρκινώματος μπορεί να είναι?

1. Στον κοινό ηπατικό και τους δυο ηπατικούς πόρους.
2. Στον χοληδόχο πόρο σε όλο του το μήκος.

14

Σε τι ποσοστό χολαγγειοκαρκινωμάτων το νεόπλασμα εντοπίζεται στο ανώτερο ημιμόριο του κοινού ηπατικού πόρου και επεκτείνεται είτε προς τον ΔΕ είτε προς τον ΑΡ ηπατικό πόρο (όγκοι Klatskin)?

70%.

15

Εκτός από το πολύ συχνό σκληρυντικό χολαγγειοκαρκίνωμα, ποιοι είναι οι 2 άλλοι τύποι χολαγγειοκαρκινώματος?

1. Οζώδες.
2. Θηλώδες.

Decks in Χειρουργική Class (58):