Οπισθοπεριτοναϊκός Χώρος Flashcards Preview

Χειρουργική > Οπισθοπεριτοναϊκός Χώρος > Flashcards

Flashcards in Οπισθοπεριτοναϊκός Χώρος Deck (32):
0

Αναφέρετε μερικά αίτια οπισθοπεριτοναικής αιμορραγίας.

1. Αιματώματα από τραυματισμούς.
2. Από αντιπηκτικά.
3. Ρήξη αορτικών ανευρυσμάτων.
4. Διοσφυϊκός καθετηριασμός της κοιλιακής αορτής.
5. Φλεβογραφία ΚΚΦ.

1

Σε τι ποσοστό τα τυφλά κοιλιακά τραύματα θα αναπτύξουν οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα?

40%.

2

Ποιο σύστημα ταξινόμησης οπισθοπεριτοναϊκών αιματωμάτων χρησιμοποιείται?

Kudsk και Sheldon.
70% --> ζώνη ΙΙΙ πύελος.
23% --> ζώνη ΙΙ πλάγια.
7% --> ζώνη Ι μεσοκεντρικά.

3

Πόσο υγρό χωρά υπό πίεση ο οπισθοπεριτοναϊκός χώρος?

4 λίτρα.

4

Τι πρέπει να γίνει πρώτα κατά την απεικονιστική διερεύνηση ασθενών με οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία?

Απλές ακτινογραφίες κοιλίας και λεκάνης.

5

Τι μπορεί να δούμε σε απλή ακτινογραφία και να υποπτευθούμε οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα?

Εξάλειψη της σκιάς του ψοΐτη.

6

Ποια απεικονιστική εξέταση ενδείκνυται σε οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα?

Αξονική κοιλίας-λεκάνης με χορήγηση σκιαγραφικού από το στόμα ΚΑΙ ενδοφλεβίως για πληρέστερη εκτίμηση του αιματώματος.

7

Σε οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα, πότε κρίνεται σκόπιμο να εκτελεσθεί πυελογραφία για πιο αξιόπιστη μελέτη βλάβης του ουροποιητικού?

Όταν η εξέταση ούρων δείχνει πάνω από 30 ερυθρά ανά οπτικό πεδίο.

8

Κάνουμε αγγειογραφία σε οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα?

Βεβαίως, για τη διαπίστωση του αιμορραγούν τις αγγείου και ενδεχόμενου εμβολισμού, ειδικά επί καταγμάτων λεκάνης και μεγάλης απώλειας αίματος.

9

Ποια τα αίτια των οπισθοπεριτοναϊκών αποστημάτων?

1. Εκκολπωματίτιδα.
2. Οπισθοπεριτοναϊκή σκωληκοειδίτιδα.
3. Παγκρεατίτιδα.
4. Καρκίνο παγκρέατος.
5. Νόσου των χοληφόρων.
6. Ρήξη ορθού από ξένο σώμα.
7. Φυματίωση.
8. Crohn.
9. Διαφυγή ουρητήρα.
10. Διαπυηθείσα κύστη παγκρέατος.
11. ERCP ρήξη 2ης μοίρας 12Δ.

10

Σε τι ποσοστό των οπισθοπεριτοναϊκών αποστημάτων υπάρχει άλγος?

60%.

11

Παθογνωμονικό σημείο οπισθοπεριτοναϊκού αποστήματος?

Ψηλάφηση μάζας στην πλάγια κοιλιακή χώρα ή στην οσφύ με ανεύρεση του σημείου ψοΐτη, όπως στη σκωληκοειδίτιδα.

12

Τι δείχνει η εξέταση ούρων σε ασθενείς με οπισθοπεριτοναϊκό απόστημα?

Κατά κανόνα φυσιολογική - Ακόμα και σε ασθενείς με ΠΕΡΙΝΕΦΡΙΚΟ απόστημα, στο 70% είναι φυσιολογική.

13

Ποια είναι η πλέον αξιόπιστη σήμερα απεικονιστική εξέταση για τη διάγνωση και την εκτίμηση του οπισθοπεριτοναϊκού αποστήματος?

Αξονική ή η μαγνητική κοιλίας.

14

Πόσες περιπτώσεις οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία?

700

15

Σε τι ποσοστό η οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση θεωρείται ιδιοπαθής?

70%.

16

Τι περιλαμβάνει η οικογενές πολυεστιακή ινοσκλήρυνση?

1. Οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση.
2. Ίνωση μεσοθωρακίου.
3. Θυρεοειδίτιδα Riedel.
4. Ψευδοόγκος του Orbit.

17

Σε τι ποσοστό τα κοιλιακά ανευρύσματα συνυπάρχουν με την οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση?

5-20% - Ο φλεγμονώδης ιστός αναπτύσσεται και περιβάλλει μια διασταλμένη αορτή.

18

Η οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση είναι συχνότερη σε άντρες ή σε γυναίκες?

2-3 φορές πιο συχνή σε άντρες.

19

Μέση ηλικία εκδήλωσης της οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης?

50-60.

20

Σε τι ποσοστό πιθανολογείται ότι η οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση οφείλεται σε φάρμακα?

18%.

21

Ποια κύρια φάρμακα πιθανολογείται ότι συμμετέχουν στην οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση?

1. Εργοταμίνη για τις ημικρανίες.
2. β αποκλειστές.
3. Ασπιρίνη και άλλα αναλγητικά.

22

Ποια είναι η μακροσκοπική εμφάνιση της οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης?

Σκληρή, θηλώδης πλάκα από λευκωπό ιστό που εντοπίζεται κατά μήκος της κοιλιακής αορτής του περιαορτικού χώρου και των λεμφαγγείων.

23

Σε τι ποσοστό η οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση είναι αμφοτερόπλευρος?

25%.

24

Ποια όργανα παρεκτοπίζει συνήθως η οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση?

Κυρίως ουρητήρες, αιμοφόρα αγγεία και νεύρα.

25

Πόσες φάσεις εξέλιξης διακρίνουμε στην οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση?

3 φάσεις --> εισβολή - εγκατάσταση - ρίκνωση ινώδους μάζας με συμπίεση ή παρεκτόπιση των γειτονικών οργάνων.

26

Σε τι ποσοστό οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης έχουμε ANA?

60%.

27

Ποια είναι η πλέον συχνή αυτοάνοσος νόσος που συνοδεύει την οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση?

Hashimoto.

28

Ποια είναι η πρώτη απεικονιστική εξέταση για οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση?

Υπέρηχο.

29

Τι ποσοστό των οπισθοπεριτοναϊκών όγκων είναι καλοήθεις?

10-25%

30

Ποσοστά συχνότητας κακοηθών οπισθοπεριτοναϊκών όγκων?

33% --> Λιποσάρκωμα.
19% --> Λειομυοσάρκωμα.
12% --> Ιστιοκύττωμα.
11% --> Νεύροσάρκωμα.
6% --> Ινοσάρκωμα.
2% --> Ραβδομυοςάρκωμα.
13% --> Άλλες σπάνιες μορφές.

31

Τι ποσοστό των σαρκωμάτων ειναι οπισθοπεριτοναϊκά σαρκώματα?

15%.

Decks in Χειρουργική Class (58):