Παθήσεις Μαστού - Θεραπεία Flashcards Preview

Χειρουργική > Παθήσεις Μαστού - Θεραπεία > Flashcards

Flashcards in Παθήσεις Μαστού - Θεραπεία Deck (17):
1

Σύγχρονες απόψεις σχετικά με τη θεραπεία DCIS?

1. Μαστεκτομή με μικρό ποσοστό υποτροπής.
2. Ογκεκτομή ή τεταρρτεκτομή με ή χωρίς ακτινοβολία.
3. Ανίχνευση φρουρού λεμφαδένα όπου ενδείκνυται.
4. Επειδή στο 80% διαπιστώνονται θετικοί ορμονικοί υποδοχείς --> Ταμοξιφαίνη για 5 χρόνια.

2

Η απόφαση για το είδος της θεραπείας του DCIS λαμβάνεται έχοντας υπόψιν 4 παραμέτρους:

1. Μέγεθος του όγκου.
2. Ηλικία ασθενούς.
3. Όρια εκτομής.
4. Βαθμός διαφοροποίησης.

3

Ποιοι είναι σήμερα οι 2 κύριοι τύποι θεραπείας του LCIS?

1. Συστηματική παρακολούθηση με κλινική εξέταση και απεικονιστικό έλεγχο κατά τακτά χρονικά διαστήματα + ταμοξιφαίνη.
2. Αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή με τοποθέτηση μοσχεύματος.

4

Τοπική θεραπεία σταδίου Ι και ΙΙ στον καρκίνο μαστού?

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - Σκοπός είναι η εκρίζωση της κλινικά έκδηλης νόσου.

5

Τι φεύγει στην τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή?

1. Εκτομή μαστού.
2. Περιτονίας του μείζονος θωρ. μυός.
3. Τον ελάσσονα θωρακικό.
4. Αδένες μασχάλης επιπέδου Ι και ΙΙ.

6

Απώτερη τροποποίηση που εφαρμόζεται ευρέως στην τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή?

Διατήρηση του ελάσσονος θωρακικού μυός.

7

Πλέον σοβαρές ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ για συντηρητική θεραπεία?

1. Προηγούμενη ακτινοβόληση θώρακα.
2. Πολυεστιακή νόσος που αφορά περισςότερα του ενός τεταρτημόρια.
3. Διάχυτες κακοήθεις αποτιτανώσεις.
4. 1ο τρίμηνο εγκυμοςύνης.
5. Σε κολλαγονώσεις.

8

Επιπλοκές των επεμβάσεων στον μαστό?

1. Περιεγχειρητικές --> Αιμορραγία, δυσκολία σύγκλεισης του τραύματος, κακώσεις νεύρων.
2. Μετεγχειρητικές --> Φλεγμονή, νέκρωση δέρματος, συλλογή στη μασχάλη.
3. Απώτερες --> Λεμφοίδημα, χρόνιος πόνος, δυσλειτουργία ώμου.
4. Πολύ απώτερες --> Τοπική υποτροπή, λεμφαγγειοςάρκωμα.

9

2 πλέον ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες που καθορίζουν την πρόγνωση, την επιβίωση και τη συμπληρωματική θεραπεία?

1. Μέγεθος όγκου.
2. Κατάσταση μασχαλιαίων λεμφαδένων.

10

Ακόμη και για όγκους μικρότερους των 5χιλ. η πιθανότητα μετάστασης στους λεμφαδένες κυμαίνεται μεταξύ ...% και ...%.

3%-12%.

11

Αντενδείξεις στην εκτέλεση φρουρού λεμφαδένα?

1. Θετική κλινικά μασχάλη.
2. Φλεγμονώδης ή τοπικά προχωρημένος καρκίνος.
3. Εγκυμοςύνη.
4. Θηλασμός.
5. Προηγούμενη επέμβαση στη μασχάλη.

12

Η πιθανότητα ο φρουρός λεμφαδένας να είναι αρνητικός και η μασχάλη θετική είναι?

13

Αφαίρεση μασχαλιαίων λεμφαδένων - Για να θεωρείται αξιόπιστη η σταδιοποίηση, η εκτομή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον?

10 λεμφαδένες.

14

Υποτροπή της νόσου στη μασχάλη μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό συμβαίνει σε ποσοστό ?

Μικρότερο του 3% των ασθενών που υποβάλλονται σε συντηρητικές εγχειρήσεις.

15

Κίνδυνος για λεμφοίδημα?

6-30% απολύτως σχετιζόμενος με την έκταση του καθαρισμού.

16

2 λόγοι για την μετεγχειρητική ακτινοβολία στο θώρακα?

1. Μείωση του κινδύνου για τοπική υποτροπή.
2. Βελτίωση επιβίωσης, εκριζώνοντας περιοχική νόσο η οποία μπορεί να είναι ανθεκτική στη συστηματική θεραπεία.

17

Υποτροπή μετά από αφαίρεση DCIS?

Τις περισςότερες φορές στην περιοχή της πρωτοπαθούς βλάβης.
50% --> Διηθητικά.
50% --> Μη διηθητικά.

Decks in Χειρουργική Class (58):