Παθήσεις Μαστού Flashcards Preview

Χειρουργική > Παθήσεις Μαστού > Flashcards

Flashcards in Παθήσεις Μαστού Deck (87):
0

Ουρά του Spence?

Τμήμα του μαζικού αδένα που επεκτείνεται μέσα στη μασχαλιαία κοιλότητα.

1

Σύνδεσμοι του Cooper?

Εκτείνονται από την περιτονία που καλύπτει τον μείζονα θωρακικό και τον πρόσθιο οδοντωτό έως τον ινώδη ιστό της επιδερμίδας συγκρατώντας τον μαστό στη θέση του.

2

Σε τι ποσοστό το μαζικό παρέγχυμα περιλαμβάνει επιθηλιακά παρεγχυματικά στοιχεία?

10-15%. Το υπόλοιπο είναι στρώμα.

3

Από πόσα λόβια συντίθεται κάθε μαστός?

15-20 λόβια.

4

Πού εντοπίζεται η θηλή?

4ο μεσοπλεύριο.

5

Πού βρίσκονται οι αδένες του Montgomery?

Αδένες στην περιφέρεια της θηλαίας άλω.

6

Νεύρωση μαστού?

2ο-6ο μεσοπλεύριο νεύρο.

7

Σε πόσα τμήματα διαιρείται ο μαστός?

4+1. 4 τεταρτημόρια και ένα για την θηλή-περιθηλαία άλω.

8

Ποιες είναι οι 2 κύριες ομάδες λεμφαδένων του μαστού?

1. Έσω μαστικοί.
2. Μασχαλιαίοι..

9

Πού βρίσκονται και πόσοι είναι οι έσω μαστικοί λεμφαδένες?

4-5 γάγγλια - Στην οπίσθια επιφάνεια του έξω χείλους του στέρνου και στα οποία αποχετεύεται το 3-5% της λέμφου του μαστού.

10

Ποιες είναι οι 5 ομάδες των μασχαλιαίων λεμφαδένων?

1. Πρόσθια.
2. Οπίσθια.
3. Έξω.
4. Κεντρική.
5. Υποκλείδιος.

11

Ποιες ομάδες μασχαλιαίων λεμφαδένων αποτελούν το χειρουργικό επίπεδο Ι?

1. Πρόσθια.
2. Οπίσθια.
3. Έξω.

12

Ποια ομάδα μασχαλιαίων λεμφαδένων αποτελεί το χειρουργικό επίπεδο ΙΙ?

Η κεντρική.

13

Ποια ομάδα μασχαλαίων λεμφαδένων αποτελεί το χειρουργικό επίπεδο ΙΙΙ?

Η υποκλείδιος.

14

Λεμφαδένες του Roter?

4-5 λεμφογάγγλια - Μεταξύ μείζονος και ελάσσονος θωρακικού.

15

Τι είναι η νόσος Mondor?

Θρομβοφλεβίτιδα της θωρακοεπιγαστρίου φλέβας.

16

Ποια είναι τα 2 είδη μαστογραφίας?

1. Screening.
2. Διαγνωστική.

17

Τι ποσοστό των καρκίνων του μαστού ΔΕΝ αναφέρουν άλλο παράγοντα κινδύνου πλην της ηλικίας?

75%.

18

Ο θεωρητικός κίνδυνος από μαστογραφία εμφανίζεται μετά από πόσες μαστογραφίες?

400-500.

19

Τι προτείνει η Αμερικάνικη ογκολογική εταιρεία για τη μαστογραφία?

Ξεκινά μετά τα 40 έως 75, ετηςίως.
Για τις υψηλού κινδύνου πρέπει να αρχίζει 10 χρόνια πριν από την ηλικία που προσβλήθηκε το συγγενικό μέλος.

20

Με βάση το σύστημα B1-RADS, η σύνθεση του μαζικού παρεγχύματος διακρίνεται σε ποιες κατηγορίες?

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
1. Ο μαστός είναι σχεδόν ολόκληρος λιπώδης.
2. Υπάρχουν νηςίδες ινοαδενικού ιστού που μπορούν να επισκιάσουν βλάβες.
3. Ο μαστός είναι αρκετά πυκνός - ελάττωση ευαισθηςίας της μαστογραφίας.
4. Ο μαστός είναι υπερβολικά πυκνός - σημαντική ελάττωση αξιοπιστίας της μαστογραφίας.

21

Όσον αφορά στην πιθανότητα κακοήθειας ή καλοήθειας με βάση τα ευρήματα της μαστογραφίας διακρίνονται ποιες κατηγορίες?

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
1. Αρνητική.
2. Σαφώς καλοήθης βλάβη - Παρακολούθηση.
3. Μάλλον καλοήθης βλάβη - Μαστογραφία σε 4-6 μήνες.
4. Μάλλον κακοήθης βλάβη - Συνιστάται βιοψία.
5. Βλάβη τυπική κακοήθειας - Άμεση βιοψία.
6. Επιβεβαιωμένη με βιοψία κακοήθεια.

22

Το υπέρηχο μαστού συνιστάται για screening?

ΟΧΙ.

23

Ευαισθηςία MRI μαστούσε εξειδικευμένα κέντρα?

99%.

24

Ποιο είναι το συχνότερο σύμπτωμα στην παθολογία του μαστού?

Μασταλγία/Μαστοδυνία.

25

Για να χαρακτηριστεί ένα άλγος ως μασταλγία, τι πρέπει πρώτα να έχει αποκλειστεί?

1. Νευραλγία.
2. Έρπης ζωστήρ.
3. Οστεοχονδρίτιδα.
4. Καρδιοπάθεια.
5. Παθήσεις οργάνων του μεσοθωρακίου + ΣΣ.

26

Ποιοι είναι οι δυο τύποι μασταλγίας?

1. Η κυκλική.
2. Η μη κυκλική.

27

Τι ποσοστό με μασταλγία οφείλεται σε κυκλική μασταλγία?

50%.

28

Ποιες είναι οι 3 τελευταίες θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν την μασταλγία?

1. Αυξημένη παραγωγή οιστρογόνων από ωοθήκες.
2. Ελαττωμένη παραγωγή προγεστερόνης.
3. Υπερπρολακτιναιμία

29

Τι ποσοστό ασθενών με μασταλγία έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να θεραπευθεί επιτυχώς με μόνη τη διαβεβαίωση της ασθενούς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα?

85-90%.

30

Έκκριση από τη θηλή - Κακοήθεια ή καλοήθεια?

95% υποδηλώνει καλοήθεια.

31

Ποια είναι η πλέον συνήθης αιτία παθολογικής έκκρισης από τη θηλή?

60% --> Θήλωμα (μονήρες).

32

Τι ποσοστό των εκκρίσεων από τη θηλή οφείλεται σε άτυπη ή τυπική επιθηλιακή υπερπλαςία?

15-20%.

33

Τι ποσοστό των εκκρίσεων από τη θηλή οφείλεται σε in situ ή διηθητικό καρκίνωμα?

5-15%.

34

ΔΔ ψηλαφητής μάζας στο μαστό?

1. Κύστες διαφόρου μεγέθους.
2. Ινοαδενώματα.
3. Αμαρτώματα.
4. Θηλώματα.
5. Λιπώματα.
6. Λιπώδη νέκρωση.
7. Ινοκυστικές αλλαγές.
8. Καρκινώματα.

35

Τι ποσοστό των γυναικών παρουσιάζει κάποια κύστη στο μαστο?

7%.

36

Ποια είναι η πρώτη ενέργεια στη διερεύνηση μιας κύστης?

Η παρακέντηση και η εκκένωση της.

37

Κυτταρολογική εξέταση του υγρού της κύστης έχει σημαςία?

ΟΧΙ - Το ενδοκυστικό καρκίνωμα είναι σπάνιο και κακοήθη κύτταρα παρατηρούνται σε ποσοστό 1%.

38

Ποιες είναι οι κατηγορίες των ινοαδενωμάτων?

1. Μικρά αδενώματα 3-4χιλ.
2. Μεσαία 1-3εκ. (80%).
3. Ενδιάμεσα 4-5εκ.
4. Γιγαντιαία - Σε έφηβες.

39

Πού αναπτύσσονται συχνότερα τα ινοαδενώματα?

55% στον ΑΡ μαστό.

40

Ποια η συχνότητα των πολλαπλών ινοαδενωμάτων?

10-20%.

41

Πώς τίθεται η διάγνωση των ινοαδενωμάτων?

Από κλινική εξέταση και υπέρηχο και επιβεβαιώνεται απο την FNA.

42

ΔΔ ινοαδενωμάτων ιδίως σε μεγαλύτερες γυναίκες?

1. Καλοήθεις φυλλοειδείς όγκοι.
2. Αμαρτώματα.
3. Ινοαδενολιπώματα.
4. Διηθητικά καρκινώματα όπως σωληνώδη, θηλώδη, βλεννώδη, μυελοειδή.

43

Σε τι ποσοστό λιπώδους νέκρωσης ΔΕΝ αναφέρεται ιστορικό τραύματος, φλεγμονής, χειρουργικής επέμβασης ή ακτινοβολίας?

50%.

44

ΔΔ φυλλοειδών όγκων?

1. Γιγαντιαίο ινοαδένωμα.
2. Σάρκωμα.

45

Τι ποσοστό ασθενών με ψηλαφητή κακοήθεια στο μαστό έχουν όγκους που δεν ειναι ορατοί στη μαστογραφία?

Περίπου το 10%.

46

Τι εμφανίζουν συνήθως οι φυλλοειδείς όγκοι?

1. Κεντρική νέκρωση.
2. Αιμορραγία.
3. Ορατό επίφλεβο.

47

Ρόλος υπερήχου για ψηλαφητή μάζα?

Συμπληρωματικός - Σε <40 με πυκνούς μαστούς.

48

Ποια είναι η συχνότητα ανεπαρκούς δείγματος σε FNAB?

4-13%.

49

Πότε η FNAB συνοδεύεται από υψηλό ποσοστό ψευδώς αρνητικών?

1. Μικρό μέγεθος όγκου.
2. Ινοαδενοματώδεις όγκοι.
3. Λοβιακός διηθητικός.
4. Σωληνώδης καρκίνος.

50

Ποιες είναι οι 2 κατηγορίες των φλεγμονών του μαστού?

1. Επί γαλουχίας.
2. Εκτός περιόδου γαλουχίας.

51

Τι ποσοστό καρκίνου μαστού εμφανίζεται μετά τα 55?

75%.

52

Πιθανότητα καρκίνου μαστού για ηλικίες 20-30, 30-40, 45-55?

20-30 --> 0.5%.
30-40 --> 6.5-7%.
45-55 --> Πλατώ με συχνότητα 50 ανά 100.000 ανά έτος.

53

Τι ποσοστό με καρκίνο μαστού αναφέρει οικογενειακό ιστορικό?

20-30%.

54

Τι ποσοστό με καρκίνο του μαστού αναφέρει κληρονομική μετάλλαξη των BRCA1,BRCA2?

5-8%.

55

Όταν τυχόν γενετικός έλεγχος είναι θετικός στα γονίδια BRCA1, BRCA2, η πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου είναι?

36% και 85%.

56

Ποια είναι η συχνότητα μετάλλαξης στο γενικό πληθυσμό για το BRCA1?

1/500 έως 1/800. (για το BRCA2 είναι πολύ μικρότερη)

57

Σε γυναίκες με ιστορικό καρκίνου του μαστού, η πιθανότητα ανάπτυξης και στον άλλο μαστό είναι?

0.6%-0.9% ΕΤΗΣΙΩΣ (15% στα 20 χρόνια).

58

Εάν ασθενής με ιστορικό καρκίνου του μαστού έχει και θετικό γενετικό έλεγχο, η πιθανότητα να αναπτύξει καρκίνο του μαστού και στον άλλο μαστό είναι?

16-31% στα 5 χρόνια - Βασικός ρόλος που μερικοί προτείνουν προφυλακτική μαστεκτομή.

59

Από πού αναπτύσσεται ο καρκίνος του μαστού?

Από την λοβιακή μονάδα του τελικού πόρου και ταξινομείται σε πορογενή και λοβιακό, αν και η διάκριση είναι μάλλον ατυχής, δεδομένου ότι και οι 2 προέρχονται από τη λοβιακή μονάδα του τελικού πόρου.

60

Ο μη διηθητικός καρκίνος του μαστού πώς διαπιστώνεται συνήθως?

Στο 60% ως συρρέουσες μικροαποτιτανώσεις στη μαστογραφία. Συχνά αψηλάφητος.

61

Πώς μπορεί να εμφανιστεί ο πορογενής ΜΗ διηθητικός?

1. Ψηλαφητή μάζα.
2. Εκροή υγρού από τη θηλή.
3. Νόσο του Paget.
4. Συρρέουσες μικροαποτιτανώσεις στη μαστογραφία.

62

Ποιοι είναι οι ιστολογικοί τύποι του DCIS?

1. Comedo (συχνότερος).
2. Cribrifor.
3. Συμπαγή.
4. Θηλώδη.
5. Μικροθηλώδη.

63

Σε τι ποσοστό κυμαίνεται η πολυεστιακότητα του DCIS?

10-30%.

64

Σε τι ποσοστό κυμαίνονται οι μεταστάσεις του DCIS στους επιχώριους λεμφαδένες?

1-3% - Εξαιρετικά σπάνιες.

65

Μπορεί να δούμε LCIS σε άντρες?

ΟΧΙ - Ο ανδρικός μαστός δεν έχει λοβιακό συνθετικό.

66

Η πλεινότητα των LCIS εμφανίζεται σε?

12 φορές πιο συχνός σε λευκές.
>75% σε ΠΡΟ-εμμηνοπαυσιακές.

67

Ποια η πιθανότητα για ταυτόχρονη ανάπτυξη άλλης εστίας στο μαστό για το πορογενές και για το λοβιακό?

Πορογενές --> 3-4%.
Λοβιακό --> 5-6%.

68

Πού μεθίσταται συχνότερα το λοβιακό?

Στα ενδοκοιλιακά όργανα όπως
1. Μήτρα.
2. Ωοθήκες.
3. Περιτόναιο.

69

Πού μεθίσταται συχνότερα το πορογενές?

1. Οστά.
2. Πνεύμονας.
3. Ήπαρ.
4. Εγκέφαλος.

70

Στην ιστολογική διαφοροποίηση περιλαμβάνεται και το πρότυπο αύξησης του καρκινώματος. Ποιο είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα?

Το Schar-Bloom-Richardson.
Από μεγάλες σειρές διαπιστώνεται ότι οι βαθμοί διαφοροποίησης είναι
Ι --> 19%.
ΙΙ --> 34%.
ΙΙΙ --> 47%.

71

Τι ποσοστό των καρκινωμάτων του μαστού εμφανίζει θετικούς υποδοχείς οιστρογόνων-προγεστερόνης?

75%.

72

Για ασθενέις σταδίου Ι, ΙΙ τι περιλαμβάνει ο προεγχειρητικός έλεγχος?

1. Βιοχημικές εξετάσεις και δείκτες CEA, CA15-3, CA27-29.
2. Ακτινογραφία θώρακα + υπέρηχο ή CT άνω/κάτω κοιλίας.
3. Σπινθηρογράφημα οστών - προαιρετικό.

73

Τι πρέπει να γίνεται για ασθενείς σταδίου ΙΙΙ, ΙV?

CT θώρακα, κοιλίας, και αν έχει συμπτώματα από ΚΝΣ, και εγκεφάλου.

74

Τι ποσοστό του καρκίνου του μαστού διαγιγνώσκεται σε >65?

50%.

75

Προδιαθεσικοί παράγοντες για ανδρικό καρκίνο μαστού?

1. Κρυψορχία.
2. Ορχεκτομή.
3. Παχυσαρκία.
4. Υπερχοληστερολαιμία.
5. Χρήση οιστρογόνων.
6. Η προηγούμενη έκθεση σε ακτινοβολία.
7. Ανδρογονική ανεπάρκεια.
8. Klinefelter.

76

Η γυναικομαστία αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για ανδρικό καρκίνο του μαστού?

ΟΧΙ.

77

Συχνότητα εμφάνισης Paget μαστού?

1-3%.

78

Πώς παρουςίαζεται η Paget του μαστού στο 60%?

1. Έκζεμα της θηλής συνοδευόμενο από κνησμό.
2. Αίσθημα καύσου.
3. Πόνο.
4. Έκκριση ορώδους ή οροαιματηρού υγρού και υπερευαισθηςία.

79

Πόσο καθυστερεί στους περισςότερους ασθενείς η διάγνωση της Paget μαστού?

>6 μήνες.

80

Από τι συνοδεύεται η Paget?

Από υποκείμενο πορογενές διηθητικό ή in situ καρκίνωμα.

81

Σε τι ποσοστό ασθενών με Paget η μαστογραφία είναι φυσιολογική?

50%.

82

ΔΔ Paget μαστού?

1. Δερματίτιδα.
2. Έκζεμα.
3. Μελάνωμα.
4. Ακτινική δερματίτιδα.
5. Θηλωμάτωση.
6. Εκταςία των πόρων.

83

Τι περιλαμβάνει ο όρος τοπικά προχωρημένος καρκίνος μαστού?

Ευρεία σειρά Τ3, Τ4 όγκων με εκτεταμένη λεμφαδενοπάθεια (Ν2, Ν3) + Τον φλεγμονώδη.

84

Πόσοι ασθενείς με καρκίνο του μαστού ανήκουν στην αναφερόμενη κατηγορία?

<5%.

85

Τι σταδίου είναι ο φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού?

ΙΙΙβ

86

Δευτερογενείς μεταστάσεις στο μαστό?

ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΕΣ.
1. Λεμφώματα.
2. Λευχαιμίες.
3. Μελανώματα.
4. Πνευμονας.
5. Ωοθήκες.
6. ΓΕΣ.
7. Ουροποιητικό.

Decks in Χειρουργική Class (58):