Παθήσεις Οισοφάγου - Θεραπεία Flashcards Preview

Χειρουργική > Παθήσεις Οισοφάγου - Θεραπεία > Flashcards

Flashcards in Παθήσεις Οισοφάγου - Θεραπεία Deck (50):
1

3 επιπλοκές της αχαλασίας?

1. Πνευμονία από εισρόφηση.
2. Συμπίεση τραχείας από μεγαοισοφάγο.
3. Καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων.

2

Στόχος θεραπείας στην αχαλασία?

Ανακούφιση των συμπτωμάτων.

3

Φάρμακα για την αχαλασία?

1. Αναστολείς ασβεστίου.
2. Μπότοξ.

4

Διαστολείς στην αχαλασία?

80% --> Ανακούφιση.
50% --> Επανέρχεται μετά από 10 χρόνια.
5% --> Επιπλοκή με διάτρηση.

5

Χειρουργική επέμβαση εκλογής στην αχαλασία?

Μυοτομή κατά Heller με ταυτόχρονη θολοπλαστική.

6

Μυοτομή κατά Heller - Επέμβαση?

Μυοτομή στα κατώτερα 6-8εκ. του οισοφάγου. 90% απελευθερώνει από συμπτώματα.

7

Μεγαοισοφάγος στην αχαλασία απότελεί ένδειξη για?

Οισοφαγεκτομή.

8

Ενδοσκοπικός έλεγχος στην αχαλασία?

Προς αποφυγή ανάπτυξης καρκινώματος.

9

Επιπλοκές διάχυτου οισοφαγικού σπασμού?

Αναγωγή και εισρόφηση μπορεί να οδηγήσουν σε πνευμονία.
Μπορεί να συνυπάρχει και επιφρενικό εκκόλπωμα.

10

Φάρμακα για διάχυτο οισοφαγικό σπασμό?

1. Αναστολείς διαύλων ασβεστίου.
2. Παράγωγα νιτρογλυκερίνης.

11

Διαστολείς στο διάχυτο οισοφαγικό σπασμό?

25% βελτιώνουν τη δυσφαγία.

12

Χειρουργική αντιμετώπιση διάχυτου οισοφαγικού σπασμού?

Μέθοδος εκλογής = Εκτεταμένη μυοτομή σχεδιασμένη μετά από ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑ.

13

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η εκτεταμένη μυοτομή για την αντιμετώπιση του διάχυτου οισοφαγικού σπασμού?

ΚΟΣ + Αντιπαλινδρομηση εγχείρηση (Belsey ή η μερική θολοπλαστική.

14

Οισοφάγος δίκην καρυοθραύστου - Θεραπεία?

1. Στόχος = Ανακούφιση από τον πόνο.
2. Οι αναστολείς διαύλων ασβεστίου μειώνουν την ένταση των συσπάσεων αλλά ελάχιστα βελτιώνουν τον πόνο.
3. Παρόμοια αποτελέσματα της μυοτομής με ύφεση του άλγους στο 50% και της δυσφαγίας στο 80%.

15

Θεραπεία εκλογής για εκκόλπωμα Zenker?

Χειρουργική εκτομή του εκκολπώματος + Ταυτόχρονη μυοτομή του κρικοφαρυγγικού μυός και των ανώτερων 3εκ. του οπίσθιου μυικού τοιχώματος του οισοφάγου.

16

Εκκόλπωμα Zenker + ΓΟΠ?

Πρώτα διορθώνουμε τη ΓΟΠ, προς αποφυγήν αναγωγής ή εισρόφησης.

17

Θεραπεία επιφρενικού εκκολπώματος?

Χειρουργική εξαίρεση του εκκολπώματος + επιμήκη μυοτομή ΜΕΓΑΛΟΥ μήκους η οποία πρέπει να εκτελείται ακριβώς απέναντι από τη θέση του εκκολπώματος + Ταυτόχρονη θολοπλαστική προς αποφυγήν παλινδρόμησης.

18

Σε τι ποσοστό επιφέρουν επούλωση της οισοφαγίτιδας οι αναστολείς πρωτονίων στη ΓΟΠ?

80-90%.

19

6 ενδείξεις για χειρουργική αγωγή στη ΓΟΠ?

1. Νέοι ασθενείς.
2. Επίμονες αναγωγές παρά τη θεραπεία.
3. Εκδήλωση συμπτωμάτων από το αναπνευστικό.
4. Πρόκληση βλάβης στις φωνητικές χορδές.
5. Ανάπτυξη Barrett και συνύπαρξη σχετικών ενδείξεων.
6. Ασθενείς στους οποίους έχει αναπτυχθεί στένωση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαστολές.

20

Οι σημαντικότερες εγχειρήσεις που έχουν κλινική εφαρμογή στη ΓΟΠ είναι?

1. Θολοπλαστική κατά Nissen.
2. Μερική θολοπλαστική κατά Toupet.
3. Belsey.
4. Συνδυασμός Nissen με γαστροπλαστική κατά Collis.

21

Nissen θολοπλαστική?

Ο κοιλιακός οισοφάγος περιβάλλεται με το θόλο του στομάχου κατά 360 μοίρες, έτσι ώστε η ασκούμενη ενδογαστρική πίεση επί του οισοφάγου να παρεμποδίζει τη ΓΟΠ.

22

Μερική θολοπλαστική κατά Toupet?

Ο θόλος του στομάχου περιτυλίγεται γύρω από τον οισοφάγο μερικώς κατά 270 μοίρες, ώστε να διευκολύνεται η κένωση του οισοφάγου ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.

23

Belsey?

Δημιουργείται μια βαλβίδα με διαδοχική πτύχωση της γαστροοισοφαγικής συμβολής κατά 270 μοίρες.

24

Συνδυασμός Nissen με γαστροπλαστική κατά Collis?

Εφαρμόζεται επί βραχέος οισοφάγου.

25

ΓΟΠ - Τι κάνουμε όταν υπάρχει στένωση?

Συνδυασμός διαστολών και αντιαναγωγικής εγχείρησης. Όταν οι διαστολείς αποτύχουν --> ΕΚΤΟΜΗ του ουλοποιημένου οισοφάγου και η αποκατάσταση της συνέχειας του πεπτικού σωλήνα με ΣΤΟΜΑΧΟ ή ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ είναι η θεραπεία εκλογής.

26

Οισοφάγος Barrett - Θεραπεία?

Επί παρουςίας μεταπλαςίας --> Αναστολείς αντλίας πρωτονίων ή θολοπλαστική.

27

Με τη θολοπλαστική μπορεί να επιτευχθεί υποστροφή του κυλινδρικού επιθηλίου σε ποσοστό?

15-30% ειδικά εάν το μήκος του είναι μικρότερο από 3εκ.

28

Οισοφάγος Barrett - Απαιτείται ενδοσκοπικός έλεγχος κάθε?

12-24 μήνες.

29

Οισοφάγος - Σε χαμηλού βαθμού δυσπλαςία το ποσοστό ανάπτυξης καρκίνου ανέρχεται σε?

4%.

30

Οισοφάγος - Σε υψηλού βαθμού δυσπλαςία το ποσοστό ανάπτυξης καρκίνου ανέρχεται σε?

60%.

31

Οισοφάγος - Σε περίπτωση μεταπλαςίας και χαμηλού βαθμού δυσπλαςίας?

Ενδείκνυται θολοπλαστική και ενδοσκοπικός έλεγχος κάθε 6-12μήνες.

32

Οισοφάγος - Σε υψηλού βαθμού δυσπλαςία?

2 επιλογές.
1. Εισαγωγή ασθενών σε πρόγραμμα ενδοσκοπικής παρακολούθησης με βιοψίες κάθε 3 μήνες.
2. Σε νέους/υγιείς --> Οισοφαγεκτομή.

33

Διηθητικός καρκίνος μπορεί να συνυπάρχει στο ...% των ασθενών που έχουνε χαρακτηριστεί με βαρεία δυσπλαςία.

30%.

34

Επιπλοκές που μπορεί να παρουσιαστούν στις παραοισοφαγικές κήλες?

1. Αιμορραγία.
2. Περισφιγξη.
3. Απόφραξη.
4. Στραγγαλισμός.
--> Απαιτείται έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση της κήλης.

35

Οι κατεπολίσθηση διαφραγματοκήλες χειρουργούνται όταν προκαλέσουν?

Βαριά συμπτώματα από ΓΟΠ ή πιεστικά φαινόμενα από τους πνεύμονες, λόγω αυξημένου μεγέθους.

36

Θεραπεία ρήξης κοιλιακού οισοφάγου - 4 Στόχοι?

1. Έλεγχος διαφυγής και μόλυνσης μεσοθωρακίου ή περιτοναικής κοιλότητας.
2. Καθαρισμός περιοχής - Παροχέτευση διαπυημένων κοιλοτήτων.
3. Υποστήριξη θρέψης του ασθενούς.
4. Αποκατάσταση στεγανότητας και συνέχειας οισοφάγου.

37

Διάτρηση κοιλιακού οισοφάγου - Έγκαιρη χειρουργική επέμβαση (εντός του πρώτου 24ώρου) περιλαμβάνει?

Συρραφή της ρήξης κατά στρώματα και ενίσχυση της συρραφής με μυικό κρημνό ή διαφραγματικό κρημνό ή χρησιμοποίηση του θόλου του στομάχου (εγχείρηση THAL).

38

Η προσπέλαση του τραχηλικού οισοφάγου γίνεται με?

Τραχηλική τομή κατά μήκος του έξω χείλους του ΣΚΜ.

39

Διάτρηση του ανώτερου θωρακικού οισοφάγου αντιμετωπίζεται με?

ΔΕ θωρακοτομή διαμέσου του 4ου ή 5ου μεσοπλεύριου διαστήματος.

40

Κατώτερος οισοφάγος?

ΑΡ θωρακοτομή.

41

Καρκίνος οισοφάγου - Κριτήρια για χειρουργείο?

1. Δεν υπάρχει ένδειξη του όγκου σε γειτονικούς ιστούς όπως το τραχειοβρογχικό δέντρο, η αορτή και τα παλίνδρομα λαρυγγικά.
2. Δεν υπάρχει ένδειξη απομακρυσμένων μεταστάσεων.
3. Ο ασθενής δεν πάσχει από καρδιολογικά ή αναπνευστικά νοςήματα.

42

Καρκίνος οισοφάγου - Τι χειρουργείο?

Ολική ή μερική οισοφαγεκτομή και η γεφύρωση του χάσματος με στόμαχο ή παχύ έντερο αποτελεί τη μέθοδο εκλογής διότι παρέχει ριζική θεραπεία σε 5-15% των περιπτώσεων.

43

Καρκίνος οισοφάγου - Νοσηρότητα κατά τη διάρκεια της επέμβασης και μετά λόγω αρρυθμιών ή σηπτικών επιπλοκών?

Περί το 30%, ενώ η 5ετής επιβίωση είναι μικρότερη του 10%.

44

3 επιλογές σε μη εξαιρέσιμους όγκους του οισοφάγου?

1. Τοποθέτηση μεταλλικού στεντ.
2. Ακτινοβολία.
3. Χημειοθεραπεία με πτωχά αποτελέσματα.

45

Καρκίνος οισοφάγου - Χειρουργική εκτομή για θεραπευτικό σκοπό θα πρέπει να απευθύνεται σε ασθενείς σταδίου ?

Ι ή ΙΙΑ, σπανίως ΙΙΒ.

46

Καρκίνος οισοφάγου - Επικρατούσα στρατηγική?

Αφαίρεση του οισοφάγου με 10εκ. ελεύθερο νόσου όριο και ο λεμφαδενικός καθαρισμός σε 2 επίπεδα, άνωθεν και κάτωθεν του όγκου.

47

Όγκος του κατώτερου τριτημορίου - Τι επέμβαση?

Μερική οισοφαγογαστρεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό του μεσοθωρακίου κάτωθεν του διχασμού της τραχείας και των λεμφαδένων του αλληρείου τρίποδα.
--> ΑΡ θωρακοτομή ή συνδυασμό λαπαροτομίας και ΔΕ θωρακοτομής.

48

Όγκος της μεςότητας - Επέμβαση?

Συνδυασμένη θωρακική και κοιλιακή προσπέλαση (κατά Ivor-Lewis) έτσι ώστε να αφαιρεθεί ο οισοφάγος που φέρει τον όγκο εν μπλόκ με τους αντίστοιχους λεμφαδένες του θώρακα, κάτωθεν της τραχείας και του αλληρείου τρίποδα.

49

Όγκοι του ανώτερου τριτημορίου και της κρικοφαρυγγικής περιοχής?

Υπάρχουν 2 επιλογές:
1. Τοπική εκτομή και γεφύρωση του χάσματος με ελεύθερο μόσχευμα λεπτού εντέρου.
2. Οισοφαγολαρυγγεκτομή με τελική τραχειοστομία και αντικατάσταση του οισοφάγου με στόμαχο ή παχύ έντερο.
--> ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ θωρακοτομή.

50

Οισοφαγεκτομή ΧΩΡΙΣ θωρακοτομή?

Είναι δυνατόν να αφαιρεθεί ο οισοφάγος με κοιλιακή και μια τραχηλική τομή επειδή έχει πολλά και μικρά αγγεία και υπάρχει περιοισοφαγικά έδαφος με χαλαρό συνδετικό ιστό.

Decks in Χειρουργική Class (58):