Παθήσεις Οισοφάγου Flashcards Preview

Χειρουργική > Παθήσεις Οισοφάγου > Flashcards

Flashcards in Παθήσεις Οισοφάγου Deck (73):
0

Πόσο μήκος έχει ο οισοφάγος και ποια τα ανατομικά του όρια?

26-30εκ.
Κρικοειδή χόνδρο έως την καρδία του στομάχου.

1

Ποιες είναι οι 3 φάσεις της κατάποσης?

1. Στοματική.
2. Φαρυγγική.
3. Οισοφαγική.

2

Η κατάποση είναι το αποτέλεσμα?

Διαδοχικών συσπάσεων της κυκλοτερούς μοίρας του μυικού τοιχώματος του οισοφάγου.

3

Σε τι διακρίνονται οι συσπάσεις?

1. Πρωτογενείς.
2. Δευτερογενείς.
3. Τριτογενείς.

4

Πρωτογενείς συσπάσεις του οισοφάγου?

Προκαλούνται από την είσοδο τροφής στον οισοφάγο και χρειάζονται 8-10 sec. για να φτάσουν στον κατώτετο οισοφ. σφιγκτήρα.

5

Δευτερογενείς συσπάσεις οισοφάγου?

Δεν προκαλούνται από κεντρικά ερεθίσματα όπως οι πρωτογενείς, αλλά από ερεθίσματα που δρουν τοπικά στον οισοφάγο (διάταση, ή παλινδρόμηση) --> Σκοπός τους είναι να απαλλάξουν τον οισοφάγο από το ερέθισμα που τις προκαλεί.

6

Τριτογενείς συσπάσεις του οισοφάγου?

Αυτόματες.

7

Τι ειναι στην πραγματικότητα ο ΚΟΣ?

Μια ζώνη υψηλών πιέσεων 10-45mmHg πάνω από την ενδογαστρική πίεση, με σκοπό την προσταςία από την παλινδρόμηση.

8

Τι πίεση ηρεμίας έχει ο ΑΟΣ?

30mmHg - Όταν φτάσει η τροφή στον φάρυγγα χαλαρώνει για να υποδεχτεί τον βλωμό και αμέσως κλείνει με μια πίεση 50-60mmHg μέχρι η τροφή να προωθηθεί στον στόμαχο οπότε και επανέρχεται στην πίεση ηρεμίας.

9

Η πίεση στον αυλό του οισοφάγου ανέρχεται σε κάθε κύμα?

Μεταξύ των 30-150mmHg και το περισταλτικό κύμα φτάνει στο στόμαχο σε 9-10sec.

10

Σε τι αποσκοπεί να απαντήσει η μανομετρία?

Στη δυναμική καταγραφή μεταβολής πιέσεων με σκοπό να βρει:
1. Εάν υπάρχει συνέργεια μεταξύ του φάρυγγα, του ΑΟΣ, και του οισοφάγου και τον στόμαχο.
2. Αν τα κύματα έχουν φυσιολογικά χαρακτηριστικά σε ύψος, πλάτος, και ταχύτητα και αν παρουσιάζουν περισταλτικότητα.

11

Ποια είναι η κύρια μέθοδος διάγνωσης της ΓΟΠ?

24ωρη pHμετρία.

12

Ποιες είναι οι πρωτοπαθείς λειτουργικές διαταραχές του οισοφάγου?

1. Αχαλαςία.
2. Διάχυτος οισοφαγικός σπασμός.
3. Οισοφάγος δίκην καρυοθραύστου.
4. Υπερτονικός ΚΟΣ.

13

Ποιο είναι το κλειδί στη ΔΔ των πρωτοπαθών λειτουργικών διαταραχών του οισοφάγου?

Η μανομετρία.

14

Επίπτωση αχαλαςίας?

10 άτομα άνα 100.000 πληθυσμού - Συχνότερη στους άντρες.

15

1ο πιο συχνό σύμπτωμα σε αχαλαςία?

Δυσφαγία.

16

2ο πιο κοινό σύμπτωμα σε αχαλαςία?

Αναγωγή άπεπτων τροφών (60%) και μπορεί να καταλήξει σε βαριά εισρόφηση.

17

3ο πιο κοινό σύμπτωμα σε αχαλαςία?

Οπισθοστερνικό καύσος σε 40% και μπορεί να συνοδεύει οισοφαγίτιδα.

18

Ποια πρέπει να είναι η πρώτη εξέταση σε ασθενή με δυσφαγία από αχαλαςία?

Βαριούχο γεύμα.

19

Ποια είναι η εξέταση εκλογής για την αχαλαςία?

Η μανομετρία.

20

Σε τι βοηθά η ενδοσκόπηση σε περιπτώσεις αχαλαςίας?

Στον αποκλεισμό κακοήθειας.

21

Ποιες είναι οι επιπλοκές αχαλαςίας?

1. Πνευμονία από εισρόφηση.
2. Συμπίεση της τραχείας εξαιτίας μέγαοισοφάγου.
3. Ανάπτυξη καρκινώματος εκ πλακωδών κυττάρων - από το χρόνιο ερεθισμό του επιθηλίου.

22

Ο διάχυτος οισοφαγικός σπασμός μπορεί δυνητικά να εξελιχθεί σε?

Αχαλαςία.

23

Ποια είναι τα συμπτώματα του ΔΟΣ?

1. 98% --> Άλγος οπισθοστερνικό, σαν έμφραγμα ή διαχωρισμό αορτής --> Εκλύεται κατά τη λήψη τροφής ή και αυτόματα.
2. 90% --> Διαλείπουσα δυσφαγία που αφορά ΣΤΕΡΕΑ + ΥΓΡΑ.

24

Πώς τίθεται η διάγνωση του ΔΟΣ?

70% παρουσιάζει ανωμαλίες στο βαριούχο γεύμα.
Το ενδοσκόπιο δείχνει σπαστικότητα του οισοφάγου + οισοφαγίτιδα.
Η μανομετρία επιβεβαιώνει τη διάγνωση.

25

Επιπλοκές ΔΟΣ?

1. Αναγωγή και εισρόφηση μπορεί να οδηγήσουν σε πνευμονία.
2. Επιφρενικό εκκόλπωμα.

26

Στον οισοφάγο δίκην καρυοθραύστου είναι συχνότερο το θωρακικό άλγος ή η δυσφαγία?

Το θωρακικό άλγος.

27

Στον οισοφάγο δίκην καρυοθραύστου το βαριούχο γεύμα είναι συνήθως?

Φυσιολογικό. Μπορεί να συνυπάρχει επιφρενικό εκκόλπωμα.

28

Πρέπει να κάνουμε 24 phμετρία σε οισοφάγο δίκην καρυοθραύστου?

Είναι απαραίτητη διότι μπορεί η ΓΟΠ να είναι η αιτία.

29

Συχνότερες επιπλοκές οισοφάγου δίκην καρυοθραύστου?

1. Πνευμονία από εισρόφηση.
2. Ανάπτυξη επιφρενικού εκκολπώματος λόγω συνυπάρχουσας διαταραχής της κινητικότητας.

30

Ποιος είναι ο συχνότερος τύπος εκκολπώματος?

Εκκόλπωμα του Zenker - Κυρίως σε άντρες άνω των 60ετών.

31

Που προβάλλει το εκκόλπωμα του Zenker?

Προς το τρίγωνο του Killian.

32

Πώς ορίζεται το τρίγωνο του Killian?

1. Κρίκοφαρυγγικό μυ προς τα κάτω.
2. Κάτω σφιγκτήρα του φάρυγγα προς τα άνω.

33

Πού οφείλεται το εκκόλπωμα του Zenker?

Σε ασυνέργεια του ΑΟΣ και της σύσπασης του φάρυγγα κατά την κατάποση, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη υψηλών ενδοαυλικών πιέσεων.

34

Ποια είναι τα συμπτώματα του εκκολπώματος του Zenker?

1. Κύριο η δυσφαγία.
2. Αναγωγές μπορεί να οδηγήσουν σε πνευμονία από εισρόφηση.
3. Χαρακτηριστική κακοσμία στόματος.
4. 30% υπάρχει και ΓΟΠ.

35

Πώς θα διαγνωσθεί το εκκόλπωμα του Zenker?

1. Το βαριούχο γεύμα θα αναδείξει το μέγεθος και τη θέση του εκκολπώματος.
2. Μανομετρία θα τεκμηριώσει ασυνέργεια μεταξύ φάρυγγα και τον κρικοφαρυγγικό μυ ή υπερτονικό ΑΟΣ.
--> ΠΡΟΣΟΧΗ με το ενδοσκόπιο μην τρυπήσει το εκκόλπωμα!!!

36

Τα επιφρενικά εκκολπώματα είναι πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή?

Δευτεροπαθή - οφείλονται σε προυπάρχουσα διαταραχή της κινητικότητας του οισοφάγου (αχαλαςία, ΔΟΣ).

37

Τι θα δείξει η ακτινογραφία θώρακος σε επιφρενικό εκκόλπωμα?

Υδραερικά επίπεδα στο οπίσθιο μεσοθωράκιο.

38

Το βαριούχο γεύμα τι θα δείξει σε επιφρενικό εκκόλπωμα?

Μπορεί να καθορίσει τη θέση και το μέγεθος του εκκολπώματος.

39

Επιφρενικό εκκόλπωμα πρέπει να ΔΔ από?

Παραοισοφαγική κήλη.

40

Σε τι ποσοστό σκληροδέρματος εμπλέκεται ο οισοφάγος?

90%.

41

Σε περιπτώσεις προσβολής του οισοφάγου από συστηματικό νόσημα (σκληρόδερμα), σε τι ποσοστό η ενδοσκόπηση μπορεί να δείξει οισοφαγίτιδα?

50-60%.

42

Η ΓΟΠ αντιπροσωπεύει τι ποσοστό των παθήσεων του οισοφάγου?

75%.

43

Σε τι ποσοστό ασθενών με ΓΟΠ συνυπάρχουν και διαταραχές του περισταλτισμού του οισοφάγου?

40-60%.

44

Σε τι ποσοστό η ΚΛΙΝΙΚΗ διάγνωση της ΓΟΠ είναι ορθή?

70%.

45

Εξέταση εκλογής για ΓΟΠ?

24pHμετρία - Ευαισθηςία και ειδικότητα 92%.

46

Στη ΔΔ της ΓΟΠ πρέπει να περιλαμβάνονται?

1. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.
2. Αχαλαςία.
3. Χολολιθίαση.
4. Στεφανιαία νόσος.
5. Ψυχικές διαταραχές.

47

Σε τι ποσοστό ασθενών με ΓΟΠ παρουσιάζεται οισοφάγος Barrett?

12%.

48

Ποια η προσβολή του αναπνευστικού σε ΓΟΠ?

Ποικίλει από πνευμονία μέχρι πνευμονική ίνωση και χρόνιο άσθμα.

49

Τι είναι οι δακτύλιοι του Schatzki?

Λεπτές στενώσεις του οισοφάγου, πιθανώς εξαιτίας μακροχρόνιου σπασμού των κυκλοτερών μυικών ινών, συνέπεια ΓΟΠ.

50

Πώς διαγιγνώσκωνται οι δακτύλιοι του Schatzki?

Με ενδοσκόπηση και βαριούχο γεύμα.

51

Τι είναι τα διαφράγματα του οισοφάγου?

Λεπτές μεμβράνες του βλεννογόνου και ενίοτε της υποβλεννογονίου στιβάδας του ανώτερου οισοφάγου.
--> Συγγενή ή επίκτητα.

52

Με ποιο σύνδρομο μπορεί να συνυπάρχουν τα οισοφαγικά διαφράγματα?

Plummer-Vinson.

53

Πώς τίθεται η διάγνωση των διαφραγμάτων?

Με ενδοσκόπηση και οισοφαγογράφημα.

54

Σε τι ποσοστό ασθενών με ΓΟΠ που κάνουν ενδοσκόπηση βρίσκουμε Barrett?

1-2%.

55

Ποιες είναι οι 4 κύριες κατηγορίες των διαφραγματοκήλων?

1. Κήλες του οισοφαγικού τρήματος.
2. Κήλες του τενόντιου πετάλου.
3. Κήλες του Bochdalek.
4. Μετατραυματικές και παραστερνικές κήλες του Morgani.

56

Ποιοι είναι οι 3 κύριοι τύποι διαφραγματοκηλών?

1. Ολισθαίνουσες (90-95%).
2. Παραοισοφαγικές, με τον ΚΟΣ να παραμένει στην ανατομική του θέση.
3. Συνδυασμός.

57

Σε τι ποσοστό ασθενών που υποβάλλονται σε βαριούχο γεύμα εντοπίζεται η διαφραγματοκήλη?

10-20%.

58

Ασθενείς με διαφραγματοκήλη παραπονιούνται για?

1. Επιγαστρική δυσφορία.
2. Μεταγευματικό μετεωρισμό.
3. Δυσφαγία.
4. Αναιμία - Η οποία οφείλεται σε μικροσκοπική αιμορραγία από γαστρικά έλκη που δημιουργούνται εντός του σάκου της κήλης (έλκη του Cameron).
5. Συμπτώματα εξαιτίας της ΓΟΠ.

59

Διαφραγματοκήλες - Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί περίσφιγξη και απόφραξη του στομάχου, μια κατάσταση που οδηγεί σε ισχαιμία και μπορεί να χαρακτηρίζεται από ποια τριάδα?

Την τριάδα του Borchardt.

60

Τι περιλαμβάνει η τριάδα του Borchardt?

1. Έντονο άλγος.
2. Ερυγές.
3. Έντονη τάση προς έμετο και αδυναμία τοποθέτησης ρινογαστρικού σωλήνα.

61

Πώς θα γίνει η διάγνωση των διαφραγματοκηλών?

Βαριούχο γεύμα σε θέση Trendelenburg - Θα αποκαλύψει την ανατομία και τον τύπο της διαφραγματοκήλης.

62

Ποια είναι η συχνότερη αιτία διάτρησης του οισοφάγου?

50% - Ιατρογενής - Ενδοσκόπηση, τοποθέτηση stent, διαστολές, ενδοσκοπική αφαίρεση νεοπλασμάτων, χειρουργική οισοφάγου ή γειτονικών οργάνων.

63

Τι προκαλούν οι μεγάλες ρήξεις του θωρακικού οισοφάγου και τι οι αντίστοιχες του κοιλιακού?

Θωρακικός --> Βαρεία μεσοθωρακίτιδα.
Κοιλιακός --> Περιτονίτιδα.

64

Η αυτόματη ρήξη του θωρακικού οισοφάγου συχνά ακολουθεί τι γεγονότα?

Καταστάσεις που οδηγούν σε αύξηση πάνω από 160mmHg των ενδοκοιλιακών πιέσεων - όπως άρση βάρους, τοκετός, έμετος, βήχας, και σπασμοί.

65

Σε τι οδηγεί η μεταφορά υψηλών πιέσεων (150-200mmHg) στον κοιλιακό οισοφάγο?

Σε μερική ρήξη (Mallory-Weiss) ή πλήρη ρήξη που συχνά εντοπίζεται στο κατώτερο 3μόριο ΑΡ.

66

Ποια εξέταση θα θέσει τη διάγνωση της ρήξης του οισοφάγου?

Η οισοφαγογραφία με γαστρογραφίνη ή βαριούχο σκιαγραφικό στο 90% των περιπτώσεων.

67

Ποιος ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας και της οισοφαγοσκόπησης στη ρήξη οισοφάγου?

Θα προσδιορίσουν το μέγεθος της ρήξης.

68

Συχνότητες των καλοηθών όγκων του οισοφάγου?

Εξαιρετικά σπάνιοι.
36% --> Λειομύωμα.
25% --> Πολύποδες.
8% --> Κύστεις.
3% --> Θηλώματα.
3% --> Ινώματα.

69

Συχνότερος κακοήθης όγκος του οισοφάγου?

Εκ πλακωδών κυττάρων.

70

Πού εντοπίζεται συχνότερα ο καρκίνος εκ πλακωδών κυττάρων?

Σε άντρες 50-70.
15% --> ΑΝΩ.
50% --> ΜΕΣΟ.
35% --> ΚΑΤΩ.

71

Προκαρκινωματώδεις βλάβες για το πλακώδες του οισοφάγου?

1. Plummer-Vinson.
2. Αχαλαςία.
3. Εγκαύματα οισοφάγου.
4. Λευκοπλακία.
5. Μετακτινική οισοφαγίτιδα.

72

Σε τι ποσοστό καρκίνων του οισοφάγου έχουμε απώλεια βάρους?

45-50%.

Decks in Χειρουργική Class (58):