Παθήσεις Παχέος Εντέρου Flashcards Preview

Χειρουργική > Παθήσεις Παχέος Εντέρου > Flashcards

Flashcards in Παθήσεις Παχέος Εντέρου Deck (79):
0

Μεγαλύτερη/μικρότερη διάμετρος αυλού παχέος εντέρου?

7.5-8.5εκ. στο τυφλό.
2.5εκ. στο σιγμοειδές στο όριο της ορθοσιγμοειδικής καμπής.

1

Η έσω κυκλοτερής στιβάδα στο κατώτερο τμήμα του ορθού σχηματίζει τον?

Έσω σφιγκτήρα.

2

Griffith's critical point:

Σημείο συνάντησης των δυο δικτύων στην αριστερή κολική καμπή (άνω και κάτω μεσεντερίου).

3

Πορεία άνω μεσεντερίου?

Εκφύεται στο ύψος του Ο1 πίσω από το πάγκρεας και πορεύεται εμπρός από την 3η μοίρα του 12δ.

4

Κλάδοι άνω μεσεντερίου?

1. 12-20 νηστιδικούς και ειλεικούς κλάδους.
2. Ειλεοκολική.
3. Δεξιά κολική.
4. Μέση κολική.

5

Δεξιά κολική?

Εκφύεται είτε από την άνω μεσεντέριο (15%) είτε από την ειλεοκολική είτε από τη μέση κολική.

6

Η δεξιά κολική μπορεί να μην υπάρχει σε ποσοστό?

2-18%.

7

Σε τι ποσοστό λείπει η μέση κολική?

4-20%.

8

Κάτω μεσεντέριος?

Εκφύεται στο ύψος των Ο2-Ο3, 3-8εκ. πριν το διχασμό της αορτής.

9

Πόσες είναι οι σιγμοειδικές?

2-6.

10

Η άνω αιμορροιδική είναι προέκταση της?

Αριστερής κολικής.

11

Η μέση αιμορροιδική εκφύεται από τις?

Έσω λαγόνιες.

12

Τόξο του Riolan?

Αναστομωτικό τόξο της μέσης κολικής με την αριστερή κολική.

13

Επιχείλιος αρτηρία του Drummond?

Στοιχείο της παράπλευρης κυκλοφορίας - 1-2εκ. από το τοίχωμα - Εκφύονται κάθετοι αρτηριακοί κλαδίσκοι προς το τοίχωμα του εντέρου.

14

Σε τι ποσοστό η επιχείλιος αρτηρία του Drummond μπορεί να διακόπτεται στο ύψος της αριστερής κολικής καμπής?

50%.

15

Ποια είναι η περιοχή του Griffith?

Η περιοχή της αριστερής κολικής καμπής - Πλέον ευπαθής σε ισχαιμική κολίτιδα.

16

Ποια η σημαςία του τόξου του Riolan?

Εξασφαλίζει επικοινωνία μεταξύ άνω και κάτω μεσεντερίου σε περίπτωση αθηρωμάτωσης μιας εκ των δύο.

17

4 ομάδες λεμφαδένων στον παχύ έντερο?

1. Επικολικοί ή επιπλοικοί υπορογόνιοι στην περιοχή των επιπλοικών αποφύσεων.
2. Παρακολικοί στο ύψος του τόξου του Drummond.
3. Μεσοκολικοί κατά μήκος των κύριων αγγείων.
4. Κεντρικοί στην έκφυση των αγγείων.

18

Διαμέσου της λεμφικής κυκλοφορίας πού καταλήγει η λέμφος από το παχύ έντερο?

Στους παραορτικούς λεμφαδένες και μέσω της χυλοφόρου δεξαμενής στη συστηματική κυκλοφορία.

19

ΣΝΣ στο παχύ έντερο?

Δεξιό κόλον - Θ6-Θ12.
Αριστερό κόλον - Ο1-Ο3.

20

ΠΝΣ στο παχύ έντερο?

Δεξιό κόλον - ΔΕ πνευμονογαστρικό.
Αριστερό κόλον - Ι2-Ι4.

21

Μέγιστη απορροφητική ικανότητα παχέος εντέρου?

5-7 λίτρα/24ωρο.

22

Τι ποσοστό των κοπράνων αποτελείται από μικρόβια?

30%. 10^10 βακτήρια/γραμμάριο κοπράνων.

23

Πόσα αέρια περιέχει ο εντερικός σωλήνας και πόσα αποβάλλει ημερηςίως?

100-200ml και αποβάλλει 400-1.200ml - εξαρτάται από το είδος της διατροφής.

24

Κινήσεις του παχέος εντέρου?

3 είδη:
1. Αντιπερισταλτικές κινήσεις - Ανάμειξη περιεχομένου στο δεξιό κόλον μεταξύ τυφλού και ανιόντος.
2. Κινήσεις κατάτμησης και περίσταλσης - Εγκάρσιο.
3. Μαζικές κινήσεις - 3 φορές την ημέρα.

25

Η ολική κολονοσκόπηση θεωρείται πλήρης όταν?

Υπάρχει απεικόνιση του τυφλού.

26

Ρόλος του διορθρικού υπέρηχου?

Δίνει λεπτομερείς πληροφορίες των στιβάδων του ορθού, τον βαθμό διήθησης νεοπλασμάτων, την ύπαρξη λεμφαδένων, την απεικόνιση συριγγίων και την ακεραιότητα των σφιγκτήρων.

27

Βαριούχος υποκλυσμός - Διαγνωστική ικανότητα για όγκους >1εκ.?

70-90%.

28

Ο βαριούχος υποκλυσμός παραμένει η πρώτη εξέταση για τον έλεγχο?

Της αρχιτεκτονικής του παχέος εντέρου - Χρόνια δυσκοιλιότητα και εκκολπώματα.

29

Βαριούχος υποκλυσμός - Αντένδειξη?

Σε οξείες καταστάσεις, όπως ελκώδης κολίτιδα και οξεία εκκολπωματίτιδα.

30

Μαγνητική στο παχύ έντερο?

Διαγνωστική εφαρμογή στους ενδοπυελικούς όγκους και στη σταδιοποίηση νεοπλασμάτων ορθού.

31

Μανομετρία στο παχύ έντερο?

Για κλινικές διαταραχές όπως, μεγάκολο ή ακράτεια.

32

Στον καρκίνο του παχέος εντέρου ο μέσος χρόνος που μεσολαβεί από την εμφάνιση των συμπτωμάτων μέχρι την τελική αντιμετώπιση είναι?

7-9 μήνες.

33

Σε τι ποσοστό ο καρκίνος του κόλου εμφανίζεται σε ηλικίες μικρότερες των 40?

6-8%.

34

Σε τι ποσοστό των καρκίνων του κόλου υπάρχει γενετική προδιάθεση?

Περίπου 20%.

35

Χαρακτηριστικά του Lynch II?

1. 40-45 έτη.
2. Δεξιό κόλον.
3. Μπορεί να συνυπάρχουν αδενοκαρκίνωμα μαστού, ενδομητρίου, ωοθηκών ή πνεύμονα.

36

Χαρακτηριστικά Lynch I?

Ίδια με Lynch II αλλά δεν υπάρχουν άλλα νεοπλάσματα. Το υπεύθυνο γονίδιο εντοπίζεται στο 2p.

37

ΙΦΝΕ - Πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου στα 10-20-30 χρόνια?

10 --> 2%.
20 --> 8%.
30 --> 18%.
Προληπτικός έλεγχος με λήψη βιοψιών επιβάλλεται ανά έτος.

38

Τι ποσοστό ασθενών με καρκίνο του κόλου έχουν μεταστάσεις κατά τη διάγνωση?

20%.

39

Ο καρκίνος του ορθού μπορεί να επεκταθεί κατά συνέχει ιστού σε?

1. Προστάτη.
2. Κόλπο.
3. Μήτρα.
4. Ιερό οστό.

40

Τι ποσοστό ασθενών με καρκίνο του κόλου θα αναπτύξουν μεταστάσεις σε ήπαρ και πνεύμονα?

60% στο ήπαρ.
10% πνεύμονας.

41

Ποια μπορεί να είναι η πρώτη κλινική εκδήλωση καρκίνου του παχέος εντέρου στο αριστερό κόλον?

Ατελής ή πλήρης εντερική απόφραξη.

42

Από πλευράς συχνότητας συμπτωμάτων, ποια προηγούνται στον καρκίνο του αριστερού κόλου?

Πρώτα διαταραχές των κενώσεων και αιμορραγία και μετά ακολουθεί η εντερική απόφραξη.

43

Τεινεσμός είναι?

Η επώδυνη έπειξη για αφόδευση.

44

Σε τι ποσοστό το CEA βρίσκεται αυξημένο στον καρκίνο του παχέος εντέρου?

30-40%.

45

Ποια η συχνότητα ύπαρξης και 2ου καρκίνου (σύγχρονου) στο παχύ έντερο?

5%.

46

Συχνότερο σημείο απόφραξης στο παχύ έντερο?

Σιγμοειδές - μπορεί να συμβεί παντού.

47

Κατά σειρά συχνότητας τα αίτια της εντερικής απόφραξης στο παχύ έντερο είναι:

1. Καρκίνος.
2. Εκκολπωματίτιδα.
3. Συστροφή σιγμοειδούς.
4. Φλεγμονώδεις παθήσεις.
5. Εγκολεασμός.
6. Κήλες.
Η απόφραξη λόφω συμφύσεων είναι σπάνια.

48

Σε τι ποσοστό η ειλεοτυφλική βαλβίδα είναι ανεπαρκής και έχουμε παλινδρόμηση του περιεχόμενου στο λεπτό έντερο?

10-20%.

49

Πότε υπάρχει κίνδυνος διάτρησης του τυφλού?

Όταν η διάμετρος του τυφλού φτάνει τα 10-12εκ.

50

Σε αποφρακτικό ειλεό παχέος εντέρου, πότε μπορεί να εμφανιστούν κοπρανώδεις εμετοί?

Σε ανεπάρκεια της ειλεοτυφλικής βαλβίδας.

51

Σε ποια περίπτωση αποφρακτικού ειλεού παχέος εντέρου, έχει η κολονοσκόπηση διαγνωστικό + θεραπευτικό ρόλο?

Σε συστροφή σιγμοειδούς.

52

Τι συμβαίνει σε ψευδοαπόφραξη παχέος εντέρου (σύνδρομο Ogilvie)?

Ολική διάταση του παχέος εντέρου, ιδιαίτερα του τυφλού, χωρίς να υπάρχει μηχανικό κώλυμα - Απαντάται σε ηλικιωμένα άτομα με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, κατακεκλιμένα και μετά από κατάγματα πυέλου, λεκάνης.

53

Αμαρτώματα στο παχύ έντερο - 3 σύνδρομα?

1. Peutz-Jeghers.
2. Cronkite-Canada.
3. Cowden.

54

Συχνότητα κατανομής αδενωμάτων στο παχύ έντερο?

Τυφλό --> 8%.
Ανιόν --> 9%.
Ηπατική καμπή --> 5%.
Εγκάρσιο --> 10%.
Σπληνική καμπή --> 4%.
Κατιόν --> 14%.
Σιγμοειδές --> 43%.
Ορθό --> 8%.

55

Ποια είναι η συχνότητα εντόπισης και άλλων αδενωμάτων στο υπόλοιπο έντερο μετά την ανεύρεση ενός?

40%.

56

Ποια η πιθανότητα να υπάρχει σύγχρονος καρκίνος του παχέος εντέρου σε ασθενείς που έχουν στην κολονοσκόπηση πάνω από 5 πολύποδες?

25%.

57

Πολύποδες διαμέτρου 1, 1-2, και >2εκ. τι πιθανότητα έχουν για ανάπτυξη καρκίνου?

1εκ. --> 3.4%.
1-2εκ. --> 10%.
>2εκ --> 45%.

58

Κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου σε σωληνώδη, λαχνωτά, και σωληνολαχνωτά?

Σωληνώδη --> 5%.
Σωληνολαχνωτά --> 22%.
Λαχνωτά --> 40%.

59

Ποιοι είναι οι συχνότεροι πολύποδες του παχέος εντέρου?

Οι υπερπλαστικοί.

60

Στη συγγενή μελαγχρωματική αμφιβληστροειδοπάθεια, τι πρέπει να ελέγχεται?

Το ανώτερο πεπτικό, γιατί η πιθανότητα συνύπαρξης αδενωμάτων στο 12δ είναι μεγάλη, όπως και η εμφάνιση περιληκυθικού νεοπλάσματος Vater (10%).

61

Τι είναι η εξασθενημένη μορφή οικογενούς πολυποδίασης?

Αποτελεί παραλλαγή της οικογενούς πολυποδίασης και οφείλεται σε μετάλλαξη του ΑPC στις θέσεις 3 και 5.

62

Ποια τα χαρακτηριστικά της εξασθενημένης FAP σε σχέση με την κανονική?

1. 10-100 πολύποδες.
2. Συνήθως στο ΔΕ κόλον.
3. Εμφανίζονται αργότερα σε ηλικία 50 ετών.
4. Πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου είναι 50%.
5. Υψηλή συχνότητα συνύπαρξης πολυπόδων στο 12δ.

63

Το σύνδρομο της νεανικής πολυποδίασης διακρίνεται?

1. Στην απλή νεανική μορφή.
2. Στην οικογενή νεανική πολυποδίαση.

64

Τι συμβαίνει στην ΜΗ οικογενή νεανική πολυποδίαση?

1. Μονήρη αμαρτώματα Αιμορραγία, εγκολεασμός, απόφραξη.

65

Κληρονομούμενη νεανική πολυποδίαση - Χαρακτηριστικά?

1. 100 αμαρτώματα σε όλη την έκταση του εντέρου.
2. Κίνδυνος εξαλλαγής σε αδενώματα.

66

Σύνδρομο Cronkite-Canada?

Πολυποδίαση ΓΕΣ συνοδευόμενη από -
1. Αλωπεκία.
2. Δερματικές κηλίδες.
3. Ατροφία νυχιών άνω και κάτω άκρων.

67

Καρκινοειδή παχέος εντέρου - Συχνότερα στο?

Ορθό.

68

Ποσοστό ασθενών με καρκινοειδές στο παχύ και με μεταστάσεις που αναπτυσσει σύνδρομο καρκινοειδούς?

5%.

69

Τα εκκολπώματα στην εκκολπωμάτωση είναι κατά κανόνα αληθή ή ψευδή?

Ψευδή - Τα αληθή είναι σπάνια στο παχύ έντερο.

70

Σε τι ποσοστό τα εκκολπώματα εντοπίζονται στο σιγμοειδές?

95%.

71

Τι ποσοστό του πληθυσμού θα αναπτύξει εκκολπώματα?

Το 50%.
Το 10% μέχρι τα 40.
Το 70% μέχρι τα 80.

72

Σε τι ποσοστό τα εκκολπώματα είναι ασυμπτωματικά?

80%.

73

Τι ποσοστό ασθενών με εκκολπωμάτωση θα εμφανίσει επιπλοκές?

10-20% --> Οξ. εκκολπωματίτιδα και αιμορραγία.
Στο 75% οι επιπλοκές αυτές θα είναι η πρώτη εκδήλωση της νόσου.

74

Αιμορραγία σε εκκολπωμάτωση - Σε τι ποσοστό?

4-17% εμφανίζει αιμορραγία η οποία στο 80-90% σταματάει μόνη της.

75

Μεγάλη συνήθως αιμορραγία προκαλούν τα εκκολπώματα του?

ΔΕ κόλου σε αντίθεση με αυτά του σιγμοειδούς.

76

Ποιος ο ρόλος της αξονικής στην οξ. εκκολπωμάτωση?

1. Διαγνωστικός, ως προς την εντόπιση της φλεγμονής, την έκταση, την ύπαρξη αποστήματος, εντεροκυστικών συριγγίων.
2. Θεραπευτικός, με διαδερμική παροχέτευση αποστηματικής κοιλότητας.

77

Σε τι ποσοστό η ισχαιμική κολίτιδα είναι παροδική και αναστρέψιμη?

50%.

78

Σε ισχαιμική κολίτιδα, η αύξηση ποιων βιοχημικών δεικτών θεωρείται παθογνωμονική?

ALP + LDH.

Decks in Χειρουργική Class (58):