Παθήσεις Παχέος Εντέρου και Ορθοπρωκτικού Σωλήνα - Θεραπεία Flashcards Preview

Χειρουργική > Παθήσεις Παχέος Εντέρου και Ορθοπρωκτικού Σωλήνα - Θεραπεία > Flashcards

Flashcards in Παθήσεις Παχέος Εντέρου και Ορθοπρωκτικού Σωλήνα - Θεραπεία Deck (44):
1

ΔΕ κολεκτομή - Τι αφορά?

Το τμήμα του εντέρου που αγγειούται από την ειλεοκολική, τη ΔΕ καμπή, και τον ΔΕ κλάδο της ΜΕΣΗΣ ΚΟΛΙΚΗΣ.

2

ΔΕ κολεκτομή - Τι περιλαμβάνει το παρασκεύασμα?

Τα τελευταία 10εκ. του τελικού ειλεού μέχρι το ΔΕ τριτημόριο του εγκαρςίου.

3

Ενδείξεις για ΔΕ εκτεταμένη κολεκτομή?

Νεοπλάσματα ΔΕ κολικής καμπής ή ΔΕ τριτημορίου εγκαρςίου.

4

ΔΕ εκτεταμένη κολεκτομή - Τι φεύγει?

Απολίνωση ΜΕΣΗΣ ΚΟΛΙΚΗΣ και μέση κολική (?).

5

Ενδείξεις για εγκαρσιεκτομή?

Νεοπλάσματα μεςότητας εγκαρςίου.

6

Ενδείξεις για ΑΡ κολεκτομή?

Νεοπλάσματα ΑΡ τριτημορίου του εγκαρςίου κόλου, της αριστερής κολικής καμπής και του κατιόντος κόλου.

7

ΑΡ κολεκτομή - Τι φεύγει?

1. ΑΡ εγκάρσιο.
2. Κατιόν με απολίνωση του ΑΡ κλάδου της ΜΕΣΗΣ κολικής και της ΑΡ κολικής.
3. Η αποκατάσταση γίνεται με τελικο-τελική αναστόμωση του εγκαρςίου με την αρχή του σιγμοειδούς.

8

Ενδείξεις για σιγμοειδεκτομή?

Νεοπλάσματα σιγμοειδούς.

9

Σιγμοειδεκτομή - Τι φεύγει?

Απολίνωση των σιγμοειδικών αρτηριών στο ύψος της ΚΜΑ και αναστόμωση του κατιόντος στο επίπεδο της ορθοσιγμοειδικής καμπής με το άνω τριτημόριο του ορθού.

10

Ενδείξεις για ολική κολεκτομή (ολική κοιλιακή κολεκτομή + ειλεοορθική αναστόμωση)?

1. Κεραυνοβόλος ελκώδης κολίτιδα.
2. Εξασθενημένη μορφή οικογενούς πολυποδίασης.
3. Σύγχρονα αδενοκαρκινώματα παχέος.

11

Υφολική κολεκτομή?

Διατηρείται το σιγμοειδές με την αγγείωση του και γίνεται αναστόμωση του τελικού ειλεού με το σιγμοειδές.

12

Ο όρος πρόσθια εκτομή?

Περιγράφει την εκτομή του ορθού μέσω κοιλιακής προσπέλασης.
Διακρίνεται σε ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΘΙΑ και ΧΑΜΗΛΗ ΠΡΟΣΘΙΑ.

13

Ενδείξεις για υψηλή πρόσθια εκτομή?

1. Καλοήθεις παθήσεις της περιοχής του ορθοσιγμοειδούς.
2. Εκκολπωματίτιδα.
3. Νεοπλάσματα σιγμοειδούς.

14

Υψηλή πρόσθια εκτομή - Περιλαμβάνει?

Το σιγμοειδές και το άνω τριτημόριο του ορθού μέχρι την ανάκαμψη του περιτοναίου και τελικο-τελική αναστόμωση του κατιόντος με το ορθό.

15

Χαμηλή πρόσθια εκτομή - Ενδείξεις?

Νεοπλάσματα ΑΝΩ + ΜΕΣΟΥ τριτημορίου ορθού.

16

Στη χαμηλή πρόσθια εκτομή η αναστόμωση είναι?

ΨΗΛΑΦΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΚΤΟ.

17

Ενδείξεις για εγχείρηση Hartmann?

Παθολογικές καταστάσεις στην περιοχή σιγμοειδούς και ορθοσιγμοειδούς που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση αναστόμωσης, όπως:
1. Φλεγμονή.
2. Απόφραξη.
3. Αμφιβολία για διάγνωση.

18

Τι γίνεται στην εγχείρηση Hartmann?

Εκτομή του πάσχοντος τμήματος και σύγκλειση του περιφερικού κολοβώματος και δημιουργία τελικής κολοστομίας του κεντρικού τμήματος.
Η αποκατάσταση της συνέχειας του εντέρου είναι δυνατή μετά από 2-3 μήνες.

19

Ενδείξεις για κοιλιοπερινεική εκτομή του ορθού?

Νεοπλάσματα ΜΕΣΟΥ και ΚΑΤΩ τριτημορίου ορθού.

20

Ολική κολεκτομή και ειλεοπρωκτική αναστόμωση με νεολήκυθο ειλεού σε σχήμα J - Ενδείξεις?

1. Ελκώδης κολίτιδα.
2. Οικογενής πολυποδίαση.

21

Πώς διακρίνονται οι αναστομώσεις?

Ανάλογα με τη διάμετρο του εντερικου αυλού.

22

3 τύποι εντερικών αναστομώσεων?

1. Τελικο-τελική.
2. Τελικο-πλάγια.
3. Πλαγιο-πλάγια.

23

Τελική ειλεοστομία δημιουργείται μετά από?

1. Ολική πρωκτοκολεκτομή σε ειδικές καταστάσεις ελκώδους κολίτιδας.
2. Κρον.
3. Οικογενούς πολυποδίασης.
4. Όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης του σφιγκτηριακού μηχανισμού.

24

Τύποι κολοστομίας?

Ως προς την κατασκευή της σε τελική ή πλάγια που είναι η εκστόμωση του κεντρικού τμήματος του παχέος εντέρου και ανάλογα της αιτίας σ μόνιμη ή προσωρινή.

25

Ενδείξεις ΜΟΝΙΜΗΣ τελικής κολοστομίας?

1. Κοιλιοπερινεική εκτομή του ορθού.
2. Εγχειρήσεις Hartmann που κρίνεται αδύνατη η αποκατάσταση της συνέχειας.

26

Τι γίνεται στην πλάγια (loop κολοστομία)?

Διατηρείται η συνέχεια του εντέρου και υπάρχουν 2 στόμια, το κεντρικό και το περιφερικό.

27

Ρόλος πλάγιας κολοστομίας?

Είναι ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ και έχει ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ρόλο σε επισφαλείς περιφερικές αναστομώσεις, σε τραυματισμούς του εντέρου, φλεγμονώδη νόσο, ακτινοβολία, περιεδρικά, ορθοκολπικά συρίγγια.

28

5 συνήθεις επιπλοκές σε κολοστομία?

1. Στένωση.
2. Παραστοματική κήλη.
3. Πρόπτωση.
4. Πτώση της στομίας (στην κοιλιά).
5. Ισχαιμία.

29

Όριο εκτομής για νεοπλάσματα πάνω από την ορθοσιγμοειδική καμπή?

Τουλάχιστον 5εκ περιφερικά του όγκου λόγω κινδύνου τοπικής υποτροπής.

30

Όριο εκτομής για νεοπλάσματα ορθού και τη χαμηλή πρόσθια εκτομή?

2εκ.

31

Κριτήρια τοπικής εκτομής όγκων ορθού?

1. Όγκος μικρότερος από 4εκ.
2. Να καταλαμβάνει λιγότερο από 40% της περιμέτρου του αυλού του εντέρου.
3. Να είναι κινητός στη δακτυλική εξέταση.
4. Ο βαθμός διήθησης να είναι Τ1 ή Τ2 + λεμφαδένες αρνητικοί.

32

Οδηγίες για την εκτομή όγκων ορθού?

Τα όρια περιφερικά του όγκου πρέπει να είναι 2εκ. και για τους όγκους του ΟΠΙΣΘΙΟΥ τοιχώματος το βάθος εκτομής πρέπει να περιλαμβάνει το ΠΕΡΙΟΡΘΙΚΟ λίπος, του δε ΠΡΟΣΘΙΟΥ τοιχώματος στις μεν γυναίκες να φτάνει μέχρι το τοίχωμα του κόλπου, στους δε άντρες το τοίχωμα του προστάτη.

33

Για όγκους Τ2 ορθού ακολουθεί?

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟ

34

Χήμειο-Άκτινο - Πότε πρέπει?

1. Απαραίτητη ΧΗΜΕΙΟ --> Νεοπλάσματα πάνω από την ανάκαμψη του περιτοναίου + Ασθενείς σταδίου ΙΙΙ και ΙV.
2. Στάδιο ΙΙ όταν το νεόπλασμα είναι χαμηλής ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ + σε νέα άτομα.
3. Στο ορθό θέλει και ΑΚΤΙΝΟ.

35

Νεοεπικουρική θεραπεία?

Ενδείκνυται για νεοπλάσματα σταδίου Τ3-Τ4 και ανεξάρτητα από το Τ σε ασθενείς με ύποπτους λεμφαδένες.

36

Πότε πρέπει να μπει χειρουργείο μετά την νεοεπικουρική θεραπεία?

8-12 βδομάδες μετά το πέρας της χήμειο.

37

Συχνότητα υποτροπής σε ασθενείς σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ?

12-50%. Εμφανίζεται μέσα στα 2 χρόνια από την αρχική διάγνωση.

38

Αποφρακτικός ειλεός παχέος εντέρου - Βλάβη ΔΕ?

ΔΕ κολεκτομή και ασφαλής ειλεοεγκάρσια αναστόμωση.

39

Απόφραξη ΑΡ κόλου?

1. Προσωρινή κεντρική κολοστομία για αποσυμφόρηση και επανεγχείρηση σε 10 μέρες.
2. Εκτομή του πάσχοντος τμήματος και τελική κολοστομία (Hartmann) και αποκατάσταση σε 8-12βδομάδες.
3. Εκτομή και αναστόμωση στον ίδιο χρόνο.
4. Κολεκτομή και αναστόμωση.
5. Ολική κολεκτομή και ειλεορθική αναστόμωση.

40

Θεραπεία οικογενούς πολυποδίασης - Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν?

1. Ηλικία.
2. Επέκταση της νόσου στο ορθό.
3. Ανάπτυξη καρκίνου.
4. Παρουςία δεσμοειδών όγκων.

41

4 είδη εγχειρήσεων για την οικογενή πολυποδίαση?

1. Ολική πρωκτοκολεκτομή και μόνιμη ειλεοστομία.
2. Ολική κολεκτομή και ειλεορθική αναστόμωση δημιουργία νεοληκύθου του τελικού ειλεού.
3. Ειλεοπρωκτική αναστόμωση με νεολύκηθο.
4. Ειλεοπρωκτική αναστόμωση με νεολήκυθο συνδυασμένη με εκτομή του βλεννογόνου του κολοβώματος του ορθού σε έκταση 3-4εκ. πάνω από την οδοντωτή γραμμή.

42

Επιπλοκές νεοληκύθου?

1. Φλεγμονή.
2. Συρίγγιο.
3. Διαφυγή.
4. Στένωση - Αντιμετώπιση με διαστολές ή με επανεγχείρηση και ανακατασκευή της.

43

Πού εντοπίζονται οι δεσμοειδείς όγκοι?

Στο μεσεντέριο ή στο κοιλιακό τοίχωμα. Η κολεκτομη ΔΕΝ εξασφαλίζει την εξαφάνιση τους.

44

Ενδείξεις για ΔΕ κολεκτομή?

Νεοπλάσματα ΔΕ κόλου.

Decks in Χειρουργική Class (58):