Παθήσεις της Σκωληκοειδούς Απόφυσης Flashcards Preview

Χειρουργική > Παθήσεις της Σκωληκοειδούς Απόφυσης > Flashcards

Flashcards in Παθήσεις της Σκωληκοειδούς Απόφυσης Deck (10):
0

Ποσοστά θέσεων της σκωληκοειδούς απόφυσης?

33% --> Ανιούσα οπισθοτυφλική.
19% --> Ενδοπυελική.
15% --> Υποειλεική.
11% --> Υποτυφλική.
10% --> Παρατυφλική.
8% --> Εμπροσθοειλεική.
4% --> Οπισθοειλεική.

1

Μήκος σκωληκοειδούς?

2-20εκ. Μέσο μήκος 9εκ.

2

Κλασσική εντόπιση του άλγους της σκωληκοειδίτιδας?

Στο 65-70%.

3

Μετά το άλγος ποιο είναι το 2ο σε συχνότητα κύριο σύμπτωμα της ΟΣ?

Η ανορεξία - Αν απουσιάζει αμφισβητείται πολύ η διάγνωση.

4

Σημείο του Blumberg?

Αναπηδώσα ευαισθηςία στην ΟΣ.

5

Σημείο του ψοιτη - Ποια η θέση της σκωληκοειδούς?

Οπισθοτυφλικά - Έρχεται σε επαφή με τον ψοιτη.

6

Σημείο του θυρεοειδούς - Ποια η θέση της σκωληκοειδούς?

Ενδοπυελική.

7

Σημείο Dunphy?

Αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης προκαλεί άλγος - Βήξιμο-μετακίνηση.

8

Ψηλός πυρετός >39 σε ΟΣ χωρίς διάτρηση?

Άλλη διάγνωση.

9

Λευκά στην ΟΣ?

10.000-18.000 - Αν πάνω από 20.000 πρέπει να σκεφτόμαστε άλλη διάγνωση (μεσεντέριος λεμφαδενίτιδα).

Decks in Χειρουργική Class (58):