Παθογένεια Αποφρακτικής Νόσου Flashcards Preview

Χειρουργική > Παθογένεια Αποφρακτικής Νόσου > Flashcards

Flashcards in Παθογένεια Αποφρακτικής Νόσου Deck (9):
0

3 τύποι αρτηριοσκλήρυνσης?

1. Αθηροσκλήρυνση.
2. Επασβεστωμένη σκλήρυνση του μέσου χιτώνα του Monckenberg.
3. Αρτηριολοσκλήρυνση - Υπερπλαστική ή Υαλοειδής πάχυνση.

1

Ποιο είναι το κοινό σημείο του παθολογικού μηχανισμού της αθηροσκλήρυνσης?

Η ενεργοποίηση των λείων μυικών κυττάρων (ΛΜΚ) μετά από το αρχικό βλαπτικό ερέθισμα - Μπορεί να είναι:
1. Μηχανικό - Στένωση μετά από αγγειοπλαστική.
2. Προεξάρχον ανοσολογικό - Αρτηριοσκλήρυνση μεταμοσχευμένων οργάνων.
3. Πολυπαραγοντικό - Αθηροσκλήρυνση.

2

Ποιος είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που διατηρεί την υγεία του ενδοθηλίου?

Το οξείδιο του αζώτου.

3

Ποιες είναι οι δυνητικές επιπλοκές των αθηρωματικών πλακών?

1. Ασβεστοποίηση.
2. Εξέλκωση.
3. Επιφανειακή θρόμβωση.
4. Αιμορραγία.

4

Μείζονες παράγοντες κινδύνου για την καρδιαγγειακή νόσο?

1. Υπέρταση.
2. Υπερλιπιδαιμία/Δυσλιπιδαιμία.
3. Διαβήτης.
4. Κάπνισμα.
5. Ηλικία.

5

Ελάσσονες παράγοντες για την καρδιαγγειακή νόσο?

1. Παχυσαρκία.
2. Υπερτριγλυκεριδαιμία.
3. Καθιστική ζωή.
4. Ένταση εν γένει.
5. Οικογενειακή προδιάθεση.

6

Σε τι διακρίνονται οι ελάσσονες παράγοντες κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου?

1. Υποθετικούς --> Συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακή βλάβη - Η συμβολή τους δεν έχει καλώς τεκμηριωθεί.
2. Προδιαθεσικοί --> Επιδεινώνουν τους ανεξάρτητους (μείζονες) παράγοντες.

7

Πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου για κάθε δεκαετία αύξησης της ηλικίας?

1,5-2 φορές.

8

Ποιοι είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες για την καρδιαγγειακή νόσο?

1. Παχυσαρκία.
2. Κοιλιακό λίπος.
3. Καθιστική ζωή.
4. Οικογενειακό θετικό ιστορικό.
5. Εθνικά/φυλετικά χαρακτηριστικά.
6. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες.

Decks in Χειρουργική Class (58):