Σάρκωμα Μαλακών Μορίων Flashcards Preview

Χειρουργική > Σάρκωμα Μαλακών Μορίων > Flashcards

Flashcards in Σάρκωμα Μαλακών Μορίων Deck (28):
0

Συχνότητα σαρκωμάτων στους <20?

6-8%

1

Σάρκωμα - Συνηθέστερη εντόπιση στους ενήλικες?

1. Άκρα - 60% (40% άνω, 20% κάτω)
2. Κορμός - 20%
3. Οπίσθιο περιτόναιο - 15%.
4. Τράχηλος-κεφαλή - 9%.

2

Κληρονομική διαταραχή που προδιαθέτει για σάρκωμα?

Νευρινωμάτωση.

3

3 σαρκώματα που αναπτύσσονται στα παιδιά με γενετική προδιάθεση?

1. Νευροινοςάρκωμα
2. Νευροβλάστωμα
3. Εμβρυικό ραβδομυοςάρκωμα

4

Σύνδρομο Li-Fraumeni?

Μεταλλάξεις στο p53:
1. Σαρκώματα οστών ή μαλακών μορίων
2. Λευχαιμίες
3. Καρκίνος μαστού

5

Μετάλλαξη για συνοβιακά σαρκώματα?

Περιέχουν σε μεγάλη αναλογία αντιμεταθέσεις μεταξύ των χρωμοσωμάτων 18 και Χ.

6

Συνηθέστερη εμφάνιση των σαρκωμάτων μαλακών μορίων?

Ως ασυμπτωματική μάζα.

7

Προυποθέσεις του Ewing?

1. Ο τραυματισμός να ήταν ισχυρός.
2. Περιοχή να ήταν προηγουμένως απολύτως υγιής.
3. Αναμεσα στον τραυματισμό και στον όγκο να μεσολαβεί αρκετό χρονικό διάστημα.
4. Η συμπτωματολογία μετά τον τραυματισμό να παραμένει συνεχώς ως την εμφάνιση του όγκου.
5. Να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η περιοχή του όγκου και του τραυματισμού συμπίπτουν.

8

Επέκταση σαρκωμάτων?

Τοπικά - με διήθηση γύρω ιστών + κατά μήκος νευρικών ελύτρων και αγγείων.

9

Σαρκώματα - Κάψα?

Ψευδοκάψα που περιέχει συμπιεσμένα κύτταρα του όγκου και ινώδη ιστό.
--> Η απλή εκπυρήνιση, συνεπώς, αποτελεί ΑΤΕΛΗ επέμβαση και συνοδεύεται από υψηλό ποσοστό υποτροπής.

10

Είδη σαρκωμάτων που είναι πολυεστιακά?

1. Επιθηλιοειδές σάρκωμα
2. Λεμφαγγειοςάρκωμα
3. Σάρκωμα Kaposi
4. Ραβδομυοςάρκωμα στα παιδια

11

Λεμφαδενικές μεταστάσεις σαρκωμάτων?

Συνηθέστερα σε:
1. Συνοβιακό σάρκωμα
2. Κακόηθες ινώδες ιστιοκύτωμα
3. Ραβδομυοςάρκωμ
4. Αγγειοςάρκωμα (<10%)

12

Συνηθέστερος τρόπος απομακρυσμένης μετάστασης σαρκωμάτων?

Αιματογενής - Πνεύμονες και ήπαρ (ενδοκοιλιακή/οπισθοπεριτοναική εντόπιση - αλλιώς σπάνιο).

13

FNA - Βιοψία εκλογής?

Σε τοπική υποτροπή ή μεταστατικές εστίες, αφού τότε είναι ήδη γνωστός ο ιστολογικός τύπος.

14

Βιοψία με ειδική ευρεία βελόνη (core needle biopsy)?

Δίνει τη δυνατότητα λήψης τεμαχίου ιστού 1χ10χιλ. και είναι ακριβής (95%), οικονομική και ασφαλής μέθοδος διάγνωσης.
Κατευθυνόμενη από υπέρηχο.

15

Όταν η core needle biopsy είναι μη διαγνωστική?

Η ανοιχτή χειρουργική βιοψία (incisional biopsy) είναι η βιοψία εκλογής.

16

Σταδιοποίηση σαρκωμάτων?

ΤΝΜ --> GTNM.
G1-G4 (Καλή/μέτρια/κακή διαφοροποίηση + αδιαφοροποίητο).

17

Κυριότεροι ιστολογικοί τύποι και ποσοστά?

1. Κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα - 25.9%.
2. Λιποςάρκωμα - 17.7%.
3. Λειομυοςάρκωμα - 14.8%.
4. Ινοςάρκωμα - 6.6%.

18

Τ σαρκωμάτων?

Τχ - Πρωτοπαθής όγκος που δεν μπορεί να εκτιμηθεί.
Τ0 - Διαπιστώνεται πρωτοπαθής εστία.
Τ1 - Όγκος 5εκ διάμετρο.
Τ2a - Επιφανειακός όγκος.
Τ2b - Εν τω βάθει όγκος.

19

Λεμφαδενική συμμετοχή σαρκωμάτων?

Νχ - Δεν μπορεί να εκτιμηθεί.
Ν0 - Δεν υπάρχει λεμφαδενική μετάσταση.
Ν1 - Υπάρχει λεμφαδενική μετάσταση.

20

Απομακρυσμένες μεταστάσεις σαρκωμάτων?

Μχ - Απομακρυσμένες μεταστάσεις δεν μπορούν να εκτιμηθούν.
Μ0 - Δεν υπάρχει μετάσταση.
Μ1 - Υπάρχει μετάσταση.

21

Στάδιο Ι σαρκώματος?

G1-2, T1a, N0, M0
G1-2, T1b, N0, M0
G1-2, T2a, N0, M0
G1-2, T2b, N0, M0

22

Στάδιο ΙΙ σαρκώματος?

G3-4, T1a, N0, M0
G3-4, T1b, N0, M0
G3-4, T2a, N0, M0

23

Στάδιο ΙΙΙ σαρκώματος?

G3-4, T2b, N0, M0.

24

Στάδιο ΙV σαρκώματος?

Οποιοδήποτε G, οποιοδήποτε Τ, Ν1, Μ0.
Οποιοδήποτε G, οποιοδήποτε Τ, Ν0, Μ1

25

Απομακρυσμένες μεταστάσεις υπάρχουν σε τι ποσοστό σαρκωμάτων τη στιγμή της διάγνωσης?

25%.

26

Απεικονιστική μέθοδος εκλογής?

ΜRI --> Μπορεί να διαφοροδιαγνώσει ανάμεσα σε καλοήθεις και κακοήθεις όγκους.

27

Πρόγνωση σαρκωμάτων?

Στάδιο Ι --> 5ετής 75% και η 10ετής 50%.
Στάδιο ΙΙ και ΙΙΙ --> 5ετής 30% και 10ετής 10%.
Στάδιο ΙV --> Μικρότερη του 5%.

Decks in Χειρουργική Class (58):