Σπλήνας Flashcards Preview

Χειρουργική > Σπλήνας > Flashcards

Flashcards in Σπλήνας Deck (32):
0

Τι ποσοστό των αιμοπεταλίων μπορεί να βρίσκεται φυσιολογικά στο σπλήνα?

30%. Μπορεί να φτάσει και το 80%.

1

Μετά από Σπληνεκτομή, τι χαρακτηριστικά θα εμφανιστούν στα νέα ερυθροκύτταρα?

Σωμάτια
1. Howell-Jolly.
2. Heinz.
3. Pappenheimer.

2

Τι οψονίνες παράγει ο σπλήνας?

1. Προπερδίνη.
2. Ταφτσίνη.

3

Ο πρωτοπαθής υπερσπληνισμός είναι?

Εξαιρετικά σπάνιος και είναι διάγνωση εξ αποκλεισμού.

4

Απεικονιστικές εξετάσεις στον σπλήνα?

1. Υπέρηχο και αξονική.
2. Για λειτουργία --> Ραδιοσεσημασμένα ερυθρά --> Αν >2:1 ο λόγος της μετρούμενης ραδιενέργειας σπλήνα/ήπατος, υπάρχει σημαντική απώλεια (εναποθήκευση) έμμορφων στοιχείων στο σπλήνα και ενδείκνυται σπληνεκτομή.

5

Από τι συνοδεύεται πολύ συχνά η συγγενής σφαιροκυττάρωση?

Από χολολιθίαση.

6

Ενδείκνυται σπληνεκτομή στη δρεπανοκυτταρική αναιμία?

Όχι.

7

Υπάρχει σπληνομεγαλία στην ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα?

Όχι.

8

Ποιες είναι οι πιο συχνές κύστες του σπλήνα?

Παρασιτικές (γενικά οι κύστες του σπλήνα είναι σπάνιες).

9

Σε τι διακρίνονται οι μη παρασιτικές κύστες του σπλήνα?

Σε αληθείς και ψευδοκύστες.

10

Αληθείς κύστες του σπλήνα?

Μπορεί να είναι:
1. Δερμοειδείς.
2. Επιδερμοειδείς.
3. Ενδοθηλιακές.
4. Προερχόμενες από λεμφαγγείωμα ή αιμαγγείωμα.

11

Πώς δημιουργούνται οι ψευδοκύστες του σπληνός?

Προέρχονται από την απορρόφηση παλαιού υποκάψιου αιματώματος ως αποτέλεσμα τραύματος.

12

Πού οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά οι παρασιτικές κύστες του σπληνός?

Στον εχινόκοκκο.

13

Καλοήθεις όγκοι στο σπλήνα?

1. Αμαρτώματα.
2. Λιπώματα.
3. Αιμαγγιώματα.
4. Λεμφαγγειώματα.
5. Αιμαγγειοενδοθηλιώματα.

14

Συνηθέστερος κακοήθης όγκος στο σπλήνα?

Αιμαγγειοσάρκωμα.

15

Πώς εκδηλώνεται στο 1/3 των περιπτώσεων το αιμαγγειοσάρκωμα του σπληνός?

Με αυτόματη ρήξη του σπληνός.

16

Από πού δέχεται μεταστάσεις ο σπλήνας?

Πνεύμονας και μαστός.

17

Συχνότερο αίτιο για απόστημα σπληνός?

>2/3 οφείλονται σε ενδοφθαλμισμό βακτηρίων από απομακρυσμένη σηπτική εστία, συνήθως ενδοκαρδίτιδα ή ουρολοίμωξη.
Επινέμηση της φλεγμονής από γειτονικά όργανα ή τραύμα σπλήνα αποτελούν τα υπόλοιπα αίτια.

18

Τι ορίζεται ως ρήξη του σπληνός?

Κάθε λύση της συνέχειας της κάψας, του παρεγχύματος ή του αγγειακού μίσχου του σπλήνα και αποτελεί την πλέον συχνή ένδειξη σπληνεκτομής.

19

Ποια τα είδη της ρήξης του σπληνός?

1. Αυτόματη.
2. Ιατρογενής τραυματισμός.
3. Αμβλύ κοιλιακό τραύμα.

20

Ποια είναι η συνηθέστερη αιτία ρήξης σπληνός?

Ατυχήματα.

21

Τι ποσοστό των ρήξεων του σπληνός οφείλεται σε Ιατρογενές τραύμα?

20%

22

Υπάρχει λευκοκυττάρωση σε ρήξη σπληνός?

Συνήθως ναι, λόγω του στρες --> 15.000-20.000.

23

Σε τι ποσοστό αγγειογραφικών μελετών παρατηρούνται Ανευρύσματα της σπληνικής?

Σε 0.8%.

24

Ανευρύσματα σπληνικής αρτηρίας - πιο συχνά σε?

Γυναίκες 4:1.

25

Σε τι ποσοστό τα ανευρυσματα της σπληνικής είναι πολλαπλά?

20%.

26

Αίτια ανευρυσμάτων της σπληνικής?

Πιθανολογούνται πολλά αίτια:
1. Κύηση.
2. Πυλαία υπέρταση.
3. Παγκρεατίτιδα.
4. Τραύμα.
5. Σηπτικά έμβολα.
6. Αρτηριοσκλήρυνση.
7. Αρτηρίτιδα.
8. Αρτηριακή ινοδυσπλασία.

27

Σε τι ποσοστό τα ανευρύσματα της σπληνικής ρηγνύονται αυτόματα?

2%.

28

Ποια η θνητότητα σε ραγέν ανεύρυσμα σπληνικής σε εγκυμονούσα?

70%.

29

Ο έκτοπος ή περιπλανώμενος σπλήνας είναι πιο συχνός?

Στις γυναίκες - 13 φορές συχνότερος.

30

Σε τι ποσοστό των νεκροτομών εντοπίζονται επικουρικοί σπλήνες?

10% των νεκροτομών.

31

Τι ορίζεται ως σπλήνωση?

Η εγκατάσταση πολλαπλών θραυσμάτων του σπλήνα σε όλη την περιτοναική κοιλότητα ως αποτέλεσμα ρήξης ή σπληνεκτομής.

Decks in Χειρουργική Class (58):