Σταδιοποίηση Εξωηπατικών Χοληφόρων Flashcards Preview

Χειρουργική > Σταδιοποίηση Εξωηπατικών Χοληφόρων > Flashcards

Flashcards in Σταδιοποίηση Εξωηπατικών Χοληφόρων Deck (10):
0

Τ1?

Καρκίνωμα περιορισμένο στο χοληφόρο.

1

Τ2?

Η διήθηση του όγκου ξεπερνά το τοίχωμα του πόρου.

2

Τ3?

Ο όγκος διηθεί το ήπαρ, την χοληδόχο, το πάγκρεας, τον δεξιό ή αριστερό κλάδο της πυλαίας ή τον ΔΕ/ΑΡ κλάδο της ηπατικής ΑΡΤΗΡΙΑΣ.

3

Τ4?

Ο όγκος διηθεί το τοίχωμα ή κλάδους της πυλαίας αμφοτερόπλευρα ή την κοινή ηπατική ή παρακείμενα ανατομικά όργανα πχ κόλον, στόμαχο, 12δ, κοιλιακό τοίχωμα.

4

ΣΤΑΔΙΟ ΙΑ?

Τ1, Ν0, Μ0.

5

ΣΤΑΔΙΟ ΙΒ?

Τ2, Ν0, Μ0.

6

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΑ?

Τ3, Ν0, Μ0.

7

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΒ?

Τ1-3, Ν1, Μ0.

8

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ?

Τ4, οποιοδήποτε Ν, Μ0.

9

ΣΤΑΔΙΟ IV?

Οποιοδήποτε Τ, οποιοδήποτε Ν, Μ1.

Decks in Χειρουργική Class (58):