Σταδιοποίηση ΗΚΚ Flashcards Preview

Χειρουργική > Σταδιοποίηση ΗΚΚ > Flashcards

Flashcards in Σταδιοποίηση ΗΚΚ Deck (10):
0

Τ1?

Μονήρης όγκος, χωρίς αγγειακή διήθηση.

1

Τ2?

Μονήρης όγκος με αγγειακή διήθηση ή πολλαπλοί όγκοι, κανένας πάνω από 5εκ.

2

Τ3?

Πολλαπλοί όγκοι με ακόμη και έναν πάνω από 5εκ. ή όγκος που διηθεί μεγάλο κλάδο πυλαίας ή ηπατικής φλέβας.

3

Τ4?

Όγκος ή όγκοι με κατά συνέχει ιστού διήθηση των παρακείμενων οργάνων - εξαιρείται η χοληδόχος.

4

ΣΤΑΔΙΟ Ι?

Τ1, Ν0, Μ0.

5

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ?

Τ2, Ν0, Μ0.

6

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙΑ?

Τ3, Ν0, Μ0.

7

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙΒ?

Τ4, Ν0, Μ0.

8

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙC?

Οποιοδήποτε Τ, Ν1, Μ0.

9

ΣΤΑΔΙΟ IV?

Οποιοδήποτε Τ, οποιοδήποτε Ν, Μ1.

Decks in Χειρουργική Class (58):