Σταδιοποίηση Μελανώματος Flashcards Preview

Χειρουργική > Σταδιοποίηση Μελανώματος > Flashcards

Flashcards in Σταδιοποίηση Μελανώματος Deck (15):
0

Τ1:

T1a: <1χιλ. σε πάχος, επίπεδο IV ή V ή με εξέλκωση.

1

T2:

T2a: Μελάνωμα 1.01-2.0χιλ. σε πάχος χωρίς εξέλκωση.
Τ2b: Μελάνωμα 1.01-2.0χιλ. σε πάχος με εξέλκωση.

2

Τ3:

T3a: Μελάνωμα 2.01-4.0χιλ. σε πάχος χωρίς εξέλκωση.
Τ3b: Μελάνωμα 2.01-4.0χιλ. σε πάχος με εξέλκωση.

3

Τ4:

T4a: Μελάνωμα >4χιλ. σε πάχος χωρίς εξέλκωση.
Τ4b: Μελάνωμα >4χιλ. σε πάχος με εξέλκωση.

4

Ν1:

N1a: Μετάσταση σε 1 λεμφαδένα - Μικροσκοπική.
Ν1b: Μετάσταση σε 1 λεμφαδένα - Μακροσκοπική.

5

Ν2:

N2a: Μετάσταση σε 2-3 λεμφαδένες - Μικροσκοπική.
Ν2b: Μετάσταση σε 2-3 λεμφαδένες - Μακροσκοπική.
Ν2c: Δορυφορικές βλάβες ή καθ' οδόν (in transit) - μεταστάσεις χωρίς λεμφαδενική διήθηση.

6

Ν3:

Μετάστασε σε >4 λεμφαδένες, μπλοκ λεμφαδένων ή παρουςία δορυφόρων με λεμφαδενικές μεταστάσεις.

7

Μ1:

M1a: Δέρμα/ Υποδόριο/ Απομακρυσμένοι λεμφαδένες.
Μ1b: Πνεύμονες.
M1c: Ήπαρ/Εγκέφαλος/Οστά/Επινεφρίδια/Έντερο κλπ. ή μετάσταση σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ όργανο με αύξηση της LDH.

8

ΣΤΑΔΙΟ ΙΑ:

T1a, N0, M0.

9

ΣΤΑΔΙΟ ΙΒ:

T1b-T2a, N0, M0.

10

ΣΤAΔΙΟ ΙΙΑ:

T2b-T3a, N0, M0.

11

ΣΤΑΔΙΟ IIB:

T3b-T4a, N0, M0.

12

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙC:

T4b, N0, M0.

13

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ:

Οποιοδήποτε Τ, Ν1-Ν3, Μ0.

14

ΣΤΑΔΙΟ ΙV:

Οποιοδήποτε Τ, οποιοδήποτε Ν, Μ1.

Decks in Χειρουργική Class (58):