Σταδιοποίηση Οισοφάγου Flashcards Preview

Χειρουργική > Σταδιοποίηση Οισοφάγου > Flashcards

Flashcards in Σταδιοποίηση Οισοφάγου Deck (9):
0

Τ1?

Διηθεί την υποβλεννογόνια στιβάδα.

1

Τ2?

Διηθεί μυική στιβάδα.

2

Τ3?

Διηθεί ορογόνο.

3

Τ4?

Διηθεί παρακείμενα όργανα.

4

ΣΤΑΔΙΟ Ι?

Τ1, Ν0, Μ0.

5

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΑ?

Τ2-3, Ν0, Μ0.

6

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΒ?

Τ1-2, Ν1, Μ0.

7

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ?

Τ3, Ν1, Μ0
Τ4, Ν0, Μ0

8

ΣΤΑΔΙΟ IV?

Οποιοδήποτε Τ, οποιοδήποτε Ν, Μ1.

Decks in Χειρουργική Class (58):