Σταδιοποίηση Παγκρέατος Flashcards Preview

Χειρουργική > Σταδιοποίηση Παγκρέατος > Flashcards

Flashcards in Σταδιοποίηση Παγκρέατος Deck (10):
0

Τ1?

Καρκίνωμα περιορισμένο στο πάγκρεας, <2εκ.

1

Τ2?

Καρκίνωμα περιορισμένο στο παγκρεας, >2εκ.

2

Τ3?

Καρκίνωμα εκτός των ορίων του παγκρέατος, αλλά χωρίς διήθηση της κοιλιακής ή της ΑΜΑ.

3

Τ4?

Το καρκίνωμα επεκτείνεται και διηθεί την κοιλιακή ή την ΑΜΑ.

4

ΣΤΑΔΙΟ ΙΑ:

T1, N0, M0.

5

ΣΤΑΔΙΟ ΙΒ?

Τ2, Ν0, Μ0.

6

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΑ?

Τ3, Ν0, Μ0.

7

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΒ?

Τ1-3, Ν1, Μ0.

8

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ?

Τ4, οποιοδήποτε Ν, Μ0.

9

ΣΤΑΔΙΟ IV?

Οποιδήποτε Τ, οποιοδήποτε Ν, Μ1.

Decks in Χειρουργική Class (58):