Σταδιοποίηση Χοληδόχου Κύστης Flashcards Preview

Χειρουργική > Σταδιοποίηση Χοληδόχου Κύστης > Flashcards

Flashcards in Σταδιοποίηση Χοληδόχου Κύστης Deck (10):
0

Τ1?

Τ1α - Ο όγκος διηθεί το χόριο του βλεννογόνου (lamina propria).
Τ1β - Ο όγκος διηθεί το μυικό χιτώνα.

1

Τ2?

Ο όγκος επεκτείνεται στον περιμυικό συνδετικό ιστό, χωρίς να διαπερνά τον ορογόνο και χωρίς να επεκτείνεται προς το ήπαρ.

2

Τ3?

Ο όγκος διατιτραίνει τον ορογόνο και επεκτείνεται, κατά συνέχει ιστού, προς το ήπαρ ή άλλα παρακείμενα όργανα (στόμαχο, 12δ, κόλον, πάγκρεας, επίπλουν, κοινό ηπατικό ή χοληδόχο πόρο).

3

Τ4?

Ο όγκος διηθεί την πυλαία φλέβα ή την ηπατική αρτηρία ή διηθεί 2 ή περισςότερα εξωηπατικά όργανα.

4

ΣΤΑΔΙΟ ΙΑ?

Τ1, Ν0, Μ0.

5

ΣΤΑΔΙΟ ΙΒ?

Τ2, Ν0, Μ0.

6

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΑ?

Τ3, Ν0, Μ0.

7

ΣΤΑΔΙΟ IIB?

Τ1-3, Ν1, Μ0.

8

ΣΤΑΔΙΟ ΙII?

Τ4, οποιδήποτε Ν, Μ0.

9

ΣΤΑΔΙΟ IV?

Οποιδήποτε Τ, οποιοδήποτε Ν, Μ1.

Decks in Χειρουργική Class (58):