Τραύματα και Στενώσεις των Χοληφόρων Flashcards Preview

Χειρουργική > Τραύματα και Στενώσεις των Χοληφόρων > Flashcards

Flashcards in Τραύματα και Στενώσεις των Χοληφόρων Deck (8):
0

Ποιες είναι οι 2 κατηγορίες τραυμάτων της χοληδόχου κύστης?

1. Εκείνα που γίνονται υπό άμεση όραση και που ουσιαστικά είναι μόνο ιατρογενή στη διάρκεια διαγνωστικών ή/και θεραπευτικών χειρισμών.
2. Εκείνα που μπορούν να γίνουν σε κάθε είδους ατυχήματα ή σκόπιμες ενέργειες και θα καθυστερήσουν να διαγνωσθούν και να αντιμετωπισθούν.

1

Η χολική περιτονίτιδα ή χολοπεριτόναιο εμφανίζει προβλήματα τα οποία εξαρτώνται από?

1. Την αιτία που το προκάλεσε.
2. Την παρουςία ή όχι παθογόνων στη χολή που έχει διαρρεύσει.
3. Το αν το χολοπεριτόναιο αφορά κάποια τοπική, εγκυστωμένη συλλογή ή ολόκληρη την ενδοπεριτοναική κοιλότητα.
4. Το αν η διαρροή χολής εξακολουθεί να υφίσταται ή έχει διακοπεί.
5. Τα συνυπάρχονται προβλήματα του ασθενούς.

2

Προβλήματα με την άσηπτη χολή στην περιτοναική κοιλότητα?

Γίνεται αρκετά καλά ανεκτή από τον ασθενή για τουλαχιστον 5-6 μέρες και η χυμική (από τη λέξη χυμός) περιτονίτιδα που θα προκληθεί εκφράζει έναν ήπιο ερεθισμό χωρίς θορυβώδη παθοφυσιολογικά επακόλουθα.

3

Χολή στο περιτόναιο μετά από 1 εβδομάδα?

Η ελέυθερη μέσα στην κοιλία χολή θα διαπυηθεί με μικρόβια κυρίως από τον πεπτικό σωλήνα, οπότε και θα προκληθεί μια κανονική τοπική ή γενικευμένη σηπτική περιτονίτιδα.
Ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όταν μέσα στην κοιλία πέφτει και παγκρεατικό υγρό --> Ενεργοποίηση ενζύμων --> Ιδιαίτερα καυστικά-ερεθιστικά.

4

Διάγνωση χολοπεριτοναίου?

1. Υπέρηχο κοιλίας.
2. Αξονική.
3. MRCP.
4. Σπινθηρογράφημα χοληφόρων --> Θα διακρίνει αν πρόκειται για χολοπεριτόναιο ή όχι.

5

Σε τι ποσοστό λαπαροσκοπικών χολοκυστεκτομών προκαλείται βλάβη στα χοληφόρα?

Τουλάχιστον 1-2%.

6

Σε τι ποσοστό ανοιχτών χολοκυστεκτομών προκαλείται βλάβη στα χοληφόρα?

0.1%.

7

Ποια η κλινική εικόνα μετά από τραυματισμό των χοληφόρων?

1. Πυρετός με ή χωρίς ρίγος - Ενδεικτικό σύμπτωμα είναι η χολόσταση.
2. Υπίκτερος ή ίκτερος.
3. Χολόρροια.

Decks in Χειρουργική Class (58):