Χειρουργικές Παθήσεις Τραχήλου Flashcards Preview

Χειρουργική > Χειρουργικές Παθήσεις Τραχήλου > Flashcards

Flashcards in Χειρουργικές Παθήσεις Τραχήλου Deck (37):
0

Ελάσσονες σιελογόνοι αδένες - Πλήθος, εντόπιση?

750 - στην στοματική κοιλότητα, τον στοματοφάρυγγα, τον υποφάρυγγα, την παραφαρυγγική περιοχή και τον ρινοφάρυγγα.

1

Διαχωρισμός παρωτίδος από το προσωπικό νεύρο?

Επιπολής και εν τω βάθει λοβός.

2

Εκφορητικός πόρος της παρωτίδας?

Πόρος του Stenon - 3-5cm και εκβάλλει στη σιαλική θηλή, απέναντι από τη μύλη του δεύτερου άνω γομφίου.

3

Εντόπιση υπογνάθιου αδένα?

Μέσα στο υπογνάθιο τρίγωνο - Σχηματισμός από γαστέρες διγάστορος και χείλος της κάτω γνάθου.

4

Έδαφος υπογνάθιου τριγώνου?

Γναθουοειδής και υογλωσσικός.

5

Υπογνάθιος αδένας - σχέσεις με νεύρα?

Προς τα άνω - γλωσσικό.
Προς τα κάτω - υπογλώσσιο.

6

Εκφορητικός πόρος υπογνάθιου αδένα?

Πόρος του Wharton - Χιάζεται με το υπογλώσσιο και το άνω γλωσσικό νεύρο και εκβάλλει τελικά στο υπογλώσσιο φύμα.

7

Εντόπιση υπογλώσσιου αδένα?

Στο υπογλώσσιο βοθρίο του σώματος της κάτω γνάθου και ανασηκώνει το βλεννογόνο του εδάφους του στόματος σε πτυχή (υπογλώσσια πτυχή).

8

Εκφορητικοί πόροι υπογλώσσιου αδένα?

Μείζον --> Bartholin.
10-25 ελάσσονες --> Rinivus
ορισμένοι από τους οποίους εκβάλλουν στον πόρο του υπογνάθιου αδένα.

9

Συνηθέστερες παθήσεις σιελογόνων αδένων?

1. Σιαλαδενιτιδα (οξεία + χρόνια)
2. Σιαλολιθίαση
3. Καλοήθης λεμφοκυτταρική διήθηση των σιελογόνων αδένων

10

Χρονια σιαλαδενιτιδα?

Κοκκιωματώδης νόσος των σιελογόνων αδένων --> συχνότερα επί σαρκοείδωσης, φυματίωσης, ακτινομύκωσης, νοσου εξ ονύχων γαλής.

11

Σιαλολιθίαση?

Σιαλόλιθοι ακτινοσκιεροί --> 90% στον πόρο του υπογνάθιου και σπανιότερα στην παρωτίδα.

12

Νεοπλάσματα σιελογόνων - ποσοστό επί των νεοπλασμάτων της κεφαλής/τραχήλου?

3-4%.

13

Εντόπιση νεοπλασμάτων σιελογόνων?

70% - παρωτίδα.
22% υπογνάθιος.
8% - υπογλώσσιος + ελάσσονες σιελογόνοι.

14

Σχέση καλοήθων/κακοήθων νεοπλασμάτων των σιελογόνων?

Παρωτίδα --> 80%-20%.
Υπογνάθιος/Υπογλώσσιος --> 50-50.
Ελάσσονες --> 25%-75%

15

Συμπτώματα/σημεία που υποδεικνύουν καρκίνο κεφαλής/τραχήλου κατά σειρά εμφάνισης?

1. Οδυνογαφία
2. Δυσφαγία
3. Απώλεια βάρους
4. Χαλαρή πρόσφυση δοντιών
5. Δύσοσμη αναπνοή
6. Σπασμός μασητήρων
7. Ωταλγία
8. Τραχηλική μάζα
9. Σοβαρή μέση ωτίτιδα
10. Ρινική απόφραξη
11. Επίσταξη
12. Άλγος στο πρόσωπο
13. Παρέσεις κρανιακών νεύρων
14. Δευτεροπαθείς λοιμώξεις
15. Εισρόφηση
16. Συρίγγια
17. Αιμορραγία
18. Απόφραξη αεραγωγού

16

Συχνότερο καλόηθες νεόπλασμα σιελογόνων - εντόπιση?

Πλειόμορφο αδένωμα - Ουραίο τμήμα της παρωτίδας.

17

Θηλώδες κυσταδένωμα?

2ο καλόηθες σε σύχνοτητα - Παρωτίδα σε λευκούς άντρες.

18

Συχνότερος κακοήθης όγκος της παρωτίδας?

Βλεννο-επιδερμοειδές καρκίνωμα.

19

Κυσταδενοκαρκίνωμα?

1. 10% των νεοπλασιών των σιελογόνων.
2. 2/3 παρατηρούνται στους ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ σιελογόνους.
3. Βραδεία εξέλιξη και τοπική διήθηση νεύρων.
4. Μεθίσταται σε απομακρυσμένα όργανα εντός 5ετίας.

20

Καλοήθεις όγκοι μείζονων/ελάσσονων σιελογόνων αδένων?

1. Πλειόμορφο αδένωμα
2. Θηλώδες κυσταδενωμα (Warthin)
3. Αιμαγγείωμα
4. Ογκοκύτωμα
5. Αδένωμα

21

Κακοήθεις όγκοι μείζονων/ελάσσονων σιελογόνων?

1. Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα
2. Κυσταδενοκαρκίνωμα
3. Πλειόμορφο αδενοκαρκίνωμα χαμηλής διαφοροποίησης
4. Επιθηλιακό καρκίνωμα
5. Καρκίνωμα εκ βασικών κυττάρων

22

Τ - καρκίνου σιελογόνων?

Τχ - Άγνωστο πρωτοπαθές, αδυναμία εκτίμησης του όγκου.
Τ1 - Όγκος 4εκ με εξωπαρεγχυματική επέκταση.
Τ4 - T4a - Όγκος διηθεί το υπερκείμενο δέρμα, τη γνάθο, το ους ή/και το προσωπικό.
Τ4 - Τ4b - Όγκος διηθεί τη βάση του κρανίου και το μυώδες πλάτυσμα ή/και την καρωτίδα.

23

Ν - Καρκίνος σιελογόνων.

Νχ - Δεν μπορουν να εκτιμηθούν.
Ν0 - Δεν υπάρχουν μεταστάσεις στους λεμφαδένες.
Ν1 - 1 λεμφαδένας 6εκ.

24

Μ - Καρκίνοι σιελογόνων?

Μχ - Δεν μπορούν να εκτιμηθούν.
Μ0 - Δεν υπάρχουν μεταστάσεις.
Μ1 - Απομακρυσμένες μεταστάσεις.

25

Σταδιο Ι - Καρκίνος σιελογόνων?

Τ1, Ν0, Μ0

26

Στάδιο ΙΙ - Καρκίνος σιελογόνων?

Τ2, Ν0, Μ0

27

Στάδιο ΙΙΙ - Καρκίνος σιελογόνων?

Τ3, Ν0, Μ0
Τ1/Τ2/Τ3, Ν1, Μ0

28

Στάδιο ΙV A - Καρκίνος σιελογόνων?

Τ1/Τ2/Τ3, Ν2, Μ0
Τ4a, N0/N1/N2, M0

29

Στάδιο IV B - Καρκίνος σιελογόνων?

T4b, οποιοδ. Ν, Μ0
Οποιοδ. Τ, Ν3, Μ0

30

Στάδιο IV C - Καρκίνος σιελογόνων?

Οποιοδ. Τ, οποιοδ. Ν, Μ1.

31

Πρωτεύον πρόβλημα σε κάθε διόγκωση στον τράχηλο?

Αποκλεισμός κακοήθειας, πρωτοπαθούς ή μεταστατικής.

32

Διαφορική διάγνωση ογκωτικών εξεργασιών τραχήλου - Μέση γραμμή - ανωτέρα μοίρα?

1. Βλάβες δέρματος ή υποδορίου.
2. Λεμφαδένες
3. Θυρεογλωσσική κύστη

33

Διαφορική διάγνωση ογκωτικών εξεργασιών τραχήλου - Μέση γραμμή - Κατωτέρα μοίρα?

Διογκώσεις θυρεοειδούς -
1. Μονήρεις όζοι
2. Πολυοζώδης βρογχοκήλη
3. Διάχυτη διόγκωση θυρεοειδούς

34

ΔΔ ογκωτικών εξεργασιών τραχήλου - Πλάγια μοίρα τραχήλου - Βλάβες δέρματος ή υποδορίου?

1. Επιδερμοειδείς κύστεις
2. Δερμοειδής κύστη
3. Λίπωμα

35

ΔΔ ογκωτικών εξεργασιών τραχήλου - Πλάγια μοίρα - Εμβρυογενούς προέλευσης?

Λεμφαγγείωμα -
1. Μονήρες
2. Συραγγώδες
3. Κυστικό ύγρωμα

36

Βραγχιακές κύστεις?

Λεμφαδένες -
1. Φλεγμονώδεις
2. Μολυσματικοί
3. Νεοπλασματικοί
Μεταστατικοί όγκοι-
1. Λεμφώματα
Νευρογενείς όγκοι-
1. Νευρίνωμα
2. Σβάννωμα
Αγγειακοί όγκοι
1. Όγκοι καρωτιδικού σωματίου
Όγκοι σιελογόνων αδένων

Decks in Χειρουργική Class (58):