Χειρουργικές Παθήσεις Θυρεοειδούς Flashcards Preview

Χειρουργική > Χειρουργικές Παθήσεις Θυρεοειδούς > Flashcards

Flashcards in Χειρουργικές Παθήσεις Θυρεοειδούς Deck (38):
0

Τι αποτελεί ο βολβός του Zuckerkandl?

Υπόλοιπο θυρεοειδικού ιστού από την επαφή του πλάγιου-οπίσθιου τμήματος του θυρεοειδούς με το φάρυγγα.

1

Βάρος θυρεοειδούς?

15-20γραμμάρια.

2

Μέγεθος θυρεοειδούς?

Μήκος 5εκ.
2-3εκ. εγκάρσια και στην προσθιο-οπίσθια διάσταση αντίστοιχα.

3

Σύνδεσμος του Berry?

Ενώνει θυρεοειδή με τραχεία και κρικοειδή χόνδρο προς τα πίσω.

4

Το άνω χείλος του ισθμού του θυρεοειδούς είναι στο ύψος του?

Κρικοειδούς χόνδρου.

5

Η συμπαθητική νεύρωση του θυρεοειδούς προέρχεται από?

Το άνω και μέσο τραχηλικό γάγγλιο.

6

Η παρασυμπαθητική νεύρωση του θυρεοειδούς προέρχεται από?

Το πνευμονογαστρικό διαμέσου του άνω και του κάτω λαρυγγικού νεύρου.

7

Σε ποιο επίπεδο λεμφαδένων δίνει πρώτα μεταστάσεις ο καρκίνος του θυρεοειδούς?

Στο επίπεδο VI.

8

Ποιους λεμφαδένες περιλαμβάνει το επίπεδο VI?

1. Delphian λεμφαδένα.
2. Προτραχειακούς.
3. Παράτραχειακούς.
4. Αυτούς του παλίνδρομου λαρυγγικού.

9

Μετά το επίπεδο VI, ποια τμήματα ακολουθούν σε σειρά μεταστάσεων?

II, III, IV, VII (μεσοθωράκιο).

10

Φ.Ο TSH?

0.5-2mlU/L.

11

4 φάρμακα που ανταγωνίζονται τις θυρεοειδικές ορμόνες σε σύνδεση με τις πρωτείνες?

1. Φαινυτοίνη.
2. Καρβαμαζεπίνη.
3. Φουροσεμίδη.
4. Ασπιρίνη.

12

Ποια είναι η πρωταρχική κλινική σημαςία της TG?

Ως καρκινικός δείκτης, σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ολική θυρεοειδεκτομή για διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς.

13

Φ.Ο. TG?

1-3μg/L.

14

Σε τι ποσοστό βρίσκουμε TgAb στο γενικό πληθυσμό και σε διαφοροποιημένο καρκίνο?

Γενικός πληθυσμός - 3-10%.
Διαφοροποιημένος καρκίνος --> 20%.

15

Φ.Ο. τιμή καλσιτονίνης?

Κάτω από 10pg/ml.

16

Ποια είναι η μοναδική απεικονιστική εξέταση που παρέχει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του θυρεοειδούς?

Το σπινθηρογράφημα.

17

Συγγενείς παθήσεις του θυρεοειδούς?

1. Αγενεςία.
2. Διαταραχή καθόδου.
α. Γλωσσικός.
β. Έκτοπη θέση στον τράχηλο.
γ. Μεσοθωράκιο.
δ. Θυρεογλωσσική κύστη και συρίγγιο.

18

Η αγενεςία του θυρεοειδή είναι συμβατή με τη ζωή?

ΟΧΙ.

19

Τι συμβαίνει στο φαινόμενο Jod-Basedow?

Η θυρεοτοξίκωση μπορεί να επισυμβεί σε πολυοζώδη τοξική ή μη τοξική βρογχοκήλη όταν γίνει χορήγηση μεγάλου φορτίου ιωδίου.

20

Σε τοξικό αδένωμα απαιτείται FNA?

ΟΧΙ - Η συχνότητα κακοήθειας σε αυτούς του αρρώστους είναι αμεληταία. Η προεγχειρητική FNA δεν είναι βοηθητική.

21

Τι ποσοστό του πληθυσμού προσβάλλει η Hashimoto?

10%.

22

Ποια είναι η συχνότερη αιτία βρογχοκήλης και υποθυρεοειδισμού?

Hashimoto.

23

Τι ποσοστό της αμιωδαρόνης είναι ιώδιο?

37%.

24

Τι ονομάζεται απλή βρογχοκήλη?

Κάθε διόγκωση του θυρεοειδούς η οποία δεν συνοδεύεται από υπερλειτουργία, φλεγμονή ή κακοήθεια.

25

Πού οφείλεται η απλή βρογχοκήλη?

Σε υπερέκκριση TSH λόγω χαμηλών επιπέδων των θυρεοειδικών ορμονών. Κλινικά δεν παρουσιάζει συμπτώματα.

26

Τι ποσοστό του γενικού πληθυσμού έχει μονήρη όζο?

4-7% (50% σε νεκροτομές).

27

Πότε η FNA χαρακτηρίζεται διαγνωστική?

Όταν περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 ομάδες κυττάρων και η κάθε ομάδα περιλαμβάνει περισσότερα από δέκα κύτταρα.

28

Ποια είναι τα στατιστικά αποτελέσματα μια διαγνωστικής FNA?

70% --> Καλοήθη.
5% --> Κακοήθη.
10% --> Ύποπτα.
10-20% --> Μη διαγνωστικά.

29

Το θηλώδες καρκίνωμα δίνει τραχηλικές λεμφαδενικές μεταστάσεις σε τι ποσοστό?

30-40%.

30

Σε τι ποσοστό δίνει απομακρυσμένες μεταστάσεις το θηλώδες?

2-4%.

31

Τι ποσοστό των θηλωδών καρκινωμάτων προσλαμβάνουν το ιώδιο?

70%.

32

Τι θεωρείται ως μικροκαρκίνωμα του θυρεοειδούς?

Θηλώδης καρκίνος μικρότερος του 1εκ.

33

Στα θηλακιώδη του θυρεοειδούς, τι ποσοστό έχει απομακρυσμένες μέτα κατά τη διάγνωση?

30%.

34

Τι ποσοστό των θηλακιωδών καρκινωμάτων δίνει λεμφαδενικές μεταστάσεις?

10%

35

Όταν το μυελοειδές του θυρεοειδή έχει οικογενή μορφή, πότε έχει τη χειρότερη πρόγνωση.

Στα πλαίσια του ΜΕΝΙΙΒ. Καλύτερη πρόγνωση σε ΜΕΝΙΙΑ, και ακόμη καλύτερη αν είναι οικογενές σε αμιγή μορφή.

36

Τι ποσοστό ασθενών με μυελοειδές έχουν λεμφαδενικές μεταστάσεις κατά τη διάγνωση?

50-70%.

37

Ποιοι δείκτες χρησιμοποιούνται για το μυελοειδές?

Καλσιτονίνη και CEA.

Decks in Χειρουργική Class (58):