Χειρουργικές Παθήσεις Παραθυρεοειδών Αδένων Flashcards Preview

Χειρουργική > Χειρουργικές Παθήσεις Παραθυρεοειδών Αδένων > Flashcards

Flashcards in Χειρουργικές Παθήσεις Παραθυρεοειδών Αδένων Deck (16):
0

Τι ποσοστό του γενικού πληθυσμού έχει περισςότερους από 4 παραθυρεοειδείς?

15%.

1

Αρτηριακή αιμάτωση παραθυρεοειδών?

Από την ΚΑΤΩ θυρεοειδική. Σπανίως από άνω ή μέση.

2

Ποια κύτταρα του παραθυρεοειδή εκκρίνουν την παραθορμόνη?

Οξύφιλα και τα διαυγή που προέρχονται από τα θεμέλια κύτταρα (chief cells).

3

Τι ποσοστό πλησιάζει η επαναρρόφηση του ασβεστίου από τους νεφρούς?

99% και εξαρτάται από το νάτριο.

4

Φ.Τ. φωσφόρου?

4,3mg/dl

5

Το γινόμενο ασβεστίου-φωσφόρου είναι γύρω στο 30-40. Αύξηση πάνω από 40 σημαίνει?

Απόδοση φωσφορικού ασβεστίου στους ιστούς.

6

Σε τι επίπεδο πρέπει να φτάσει το ασβέστιο για να εκδηλωθεί υπερασβεστιαιμική κρίση?

16-20mg/dl. Είναι δυνατόν να συμβεί σε πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό.

7

Πώς εκδηλώνεται η υπερασβεστιαιμική κρίση?

1. Πολυουρία.
2. Αφυδάτωση.
3. Μειωμένη νεφρική λειτουργία.
4. Αιφνίδια μυική αδυναμία.
5. Τάση για έμετο.

8

Επίπτωση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού?

50-100 ανά 100.000 στο γενικό πληθυσμό. Συχνότερος στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

9

Ποια είναι η μοναδική αξιόπιστη μέθοδος για τη διάκριση της υπερπλαςίας των παραθυρεοειδών από το αδένωμα και την εκτίμηση του πλήθους των πάσχοντων αδένων?

Η διεγχειρητική επισκόπηση.

10

Σε ποιες κατηγορίες διαιρούνται οι ασθενείς με υπερπαραθυρεοειδισμό που εμφανίζουν συμπτώματα?

2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.
1. Ασθενείς με εκδηλώσεις από τους νεφρούς, με βραδεία έναρξη της νόσου και ηπίως αυξημένα επίπεδα ασβεστίου ορού.
2. Ασθενείς με πρώιμη εμφάνιση συμπτωματολογίας, υψηλότερα επίπεδα ασβεστίου ορού και σημαντική οστική νόσο.

11

Τι ποσοστό των ασθενών που εμφανίζουν κωλικό του νεφρού για πρώτη φορά έχουν πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοεδισμό?

5-10%.

12

Σε ασθενή με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και υποαλβουμιναιμία, τα επίπεδα του ασβεστίου στον ορό θα είναι?

Φυσιολογικά (!).

13

Από τι χαρακτηρίζεται κλινικά ο τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός?

Από έντονο κνησμό, λόγω εναπόθεσης ασβεστίου στον υποδόριο ιστό.

14

Σε τι ποσοστό ΜΕΝ Ι έχουμε υπερπαραθυρεοειδισμό?

90% - Ήπιο.

15

Σε τι ποσοστό ΜΕΝ ΙΙΑ εμφανίζεται υπερπαραθυρεοειδισμός?

1/3. Συνήθως ασυμπτωματικός.

Decks in Χειρουργική Class (58):