Χρόνια Παγκρεατίτιδα Flashcards Preview

Χειρουργική > Χρόνια Παγκρεατίτιδα > Flashcards

Flashcards in Χρόνια Παγκρεατίτιδα Deck (27):
0

3 παραλλαγές της ΧΠ?

1. Χρόνια ασβεστοποιός (αλκοολική).
2. Χρόνια αποφρακτική (απόφραξη του ΠΠ).
3. Χρόνια φλεγμονώδης (αυτοάνοση).

1

Συχνότητα ΧΠ

3-10 ασθενείς ανά 100.000 πληθυσμού ανά έτος.

2

Θνητότητα ασθενών με ΧΠ σε σχέση με γενικό πληθυσμό?

3,6 φορές μεγαλύτερη.

3

10ετής και 20ετής επιβίωση ασθενών με ΧΠ?

Περίπου 70% η 10ετής.
45% η 20ετής.

4

ΧΠ είναι προδιαθεσικός παράγοντας για?

Καρκίνο παγκρέατος.

5

Κύρια αιτία ΧΠ

Αλκόολ 70-90%.

6

Πόσο αλκοόλ απαιτείται για να αναπτυχθεί συμπτωματική ΧΠ?

150 γραμμάρια ΗΜΕΡΙΣΙΩΣ για 5 χρόνια.

7

Ποσοστό αλκοολικών που αναπτύσσουν ΧΠ

5-15%.

8

Κληρονομική παγκρεατίτιδα - Πρότυπο κληρονόμησης?

Αυτοσωμικό επικρατές.

9

Κληρονομική παγκρεατίτιδα - Γονίδιο?

PRSS1 στο χρωμόσωμα 7.

10

Κληρονομική παγκρεατίτιδα - Πιθανός μηχανισμός?

Συνεχής χαμηλού βαθμού ενεργοποίηση της θρυψίνης λόγω έλλειψης του ειδικού αναστολέα της ενεργοποίησης της θρυψίνης.

11

Κληρονομική παγκρεατίτιδα - Πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο παγκρέατος μέχρι τα 70?

30%.

12

Τύποι ιδιοπαθούς ΧΠ?

2 τύποι:
1. Πριν τα 20 έτη συνοδευόμενη από σοβαρού βαθμού πόνο.
2. Μετά την ηλικία των 50 χωρίς ιδιαίτερο πόνο αλλά με ανεπάρκεια εξωκρινούς και ενδοκρινούς μοίρας.

13

2 κατηγορίες διαγνωστικών εξετάσεων για ΧΠ

1. Εξετάσεις για έλεγχο λειτουργικότητας.
2. Εξετάσεις για έλεγχο δομής.

14

Διάγνωση ΧΠ - Εξετάσεις αίματος?

1. Αμυλάση και λιπάση δεν βοηθούν.
2. Θρυψινογόνο αίματος είναι χρήσιμο και τιμές μικρότερες από 20ng/ml είναι ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ για ΧΠ.

15

Διάγνωση ΧΠ - Εξέταση κοπράνων?

Συλλόγη κοπράνων για 72 ώρες και μέτρηση λίπους --> Διαγνωστική για ΧΠ.
Πάνω από 7 γραμμάρια ανά 24ωρο είναι παθολογικό.

16

Ποσοστό μείωσης έκκρισης παγκρεατικών ενζύμων για να εμφανιστεί στεατόρροια?

Πάνω από 90%.

17

Τιμές ελαστάσης και χυμοθριψίνης κοπράνων παθολογικές σε ΧΠ?

Μικρότερες από 200mg/g κοπράνων.

18

Έλεγχος της παγκρεατικής έκκρισης?

Με ρινογαστρικό καθετήρα στο 12δ και συλλογή παγκρεατικού υγρού μετά από ενδοφλέβια σεκρετίνη ή χολοκυστοκινίνη.
Δύσκολη εξέταση αλλά μπορεί να αποκαλύψει ΧΠ πολύ πριν εμφανιστεί η ανεπάρκεια παγκρέατος.

19

Απλή ακτινογραφία κοιλίας για ΧΠ?

Μπορεί να αποκαλύψει διάχυτες ασβεστώσεις σε ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ στάδια της νόσου.

20

Υπερηχο για ΧΠ?

Διαταραχές της ηχοδομής του παγκρέατος σε προχωρημένα στάδια της νόσου. Η διαγνωστική ακρίβεια δεν ξεπερνά το 60%.

21

2 ενδοσκοπικές εξετάσεις για διάγνωση ΧΠ?

1. ERCP
2. Ενδοσκοπικό υπέρηχο

22

Φυσιολογική απεικόνιση του παγκρεατικού παρεγχύματος με το ενδοσκοπικό υπέρηχο?

Αποκλείει ΧΠ.

23

Ανάλογα με τα ευρήματα των απεικονιστικών μεθόδων οι ασθενείς με ΧΠ διακρίνονται σε 2 κατηγορίες

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΠ.
1. Διατεταμένος.
2. Μη διατεταμένος.

24

Κύρια αιτία της ΧΠ με διάταση του ΠΠ είναι

η κατάχρηση αλκοόλ.

25

Φθηνές, ασφαλείς και αποτελεσματικές εξετάσεις για τη διάγνωση ΧΠ?

1. Μέτρηση θρυψινογόνου ορού.
2. Ελαστάσης κοπράνων.
3. Διακοιλιακό υπέρηχο.

26

Κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου παγκρέατος σε ασθενείς με ΧΠ?

4% μετά από 20 χρόνια διαγνωσμένης ΧΠ.

Decks in Χειρουργική Class (58):