Епохи важни неща Flashcards Preview

БЕЛ > Епохи важни неща > Flashcards

Flashcards in Епохи важни неща Deck (6)
Loading flashcards...
1

Ренесанс

Почва в Италия, щото там има пари. Дивани Бокачо-декамерон, дон Кихот и Хамлет

2

Класицизъм

Почва във Франция(луи 14),всеки конфликт се решава от краля, тартюф

3

Просвещение

Хуманизъм, робинзон

4

Романтизъм

"свобода, равенство, братство", приказки, интерес към непознятото, Евгени онегин и пушкин

5

Реализъм

Типични хора и ситуации, дядо горио и бел ами

6

Модернизъм

Пол верлен