גושן - מחלות נשימה בעגלים ויונקים Flashcards Preview

חיות משק סמסטר א > גושן - מחלות נשימה בעגלים ויונקים > Flashcards

Flashcards in גושן - מחלות נשימה בעגלים ויונקים Deck (13):
1

אפקט על התעשייה

תמותה
עלויות טיפול
אובדן יצרנות
פסילת כשרות

2

גילאים

בעיקר בבע"ח הגדלים במהירות :
עד 6 חודשים
אך יתכן גם בבוגרים

3

גורמי סיכון

1. ממשק - הכי קריטי
2.סטרס
3. פתוגן
4. בעל החיים

4

ממשק

צפיפות
מניעת לחות- בלחות חיידקים מהמרבץ הופכים שתנן לאמוניה והיא פוגעת בסיליה של הטרכיאה

הממשק הכי חשוב וכנראה יותר יעיל מכל חיסון
אוורור
ייבוש מרבץ

5

מנהמיה המוליטיקה

ופתוגנזה כללית

תושב קבע בנזופרינקס של בקר
כשיש סטרס או איום ויראלי
הסרוטיפ שלו משתנה ל
A1 אלים

גודש ובצקת בעקבות הדלקת
חדירה של גורמים זרים ופתוגנים

6

טיפול
גישות

לרוב הטיפול ללא אבחון של הגורם הספציפי
גישות:
1. פרטני
2.קבוצתי בהזרקה או במזון

תרופות לטיפול פרטני:
drazxxin מקרוליד - מתן יחיד
Micotil קרדיוטוקסי באדם!


תרופות בטיפול קבוצתי:
Orofaq כלורוטטרציקלין

7

BRSV וירוס

הורג תאי רירית ויוצר תאי ענק רבע גרעיניים לא פונקציונלים

גיל 2-5 חודשים
ס"ק לא ספציפים
PM: אמפיסמה אופיינית
התכבדות אדומה ואפורה

תרכיב לא יעיל במיוחד

8

)Para-Influenz 3( PI-3 וירוס

גילאים 2-5 חודשים
ס"ק כלליים
בצקת של הקרנית
החלמה ספונטנית

9

)Infectious Bovine Rhinotracheitis( IBR וירוס

מחלת נשימה
תתכן מעורבות עין, עצבים ומין
מחלת red nose

10

Pasteureloosis חיידק

פסטורלוזיס נגרמת ע"י החיידקים Manhemia haemolitica A1ו- . .P. multocida

רמי האלימות של החיידקים הללו הם – ,LPS

11

H. sommni TEME

thrombo-embolic meningoencephalitis

ם מדובר במחלה קשה שלרב מסתיימת במוות

לספטיסמיה רב-מערכתית: דלקת פרקים, דלקת קרנית ולחמית, דלקת הגידים ומעטפותיהם, דלקת
עטין, דלקת רחם, הפלות וסינדרום – )TEME( thrombo-embolic meningoencephalitisמעולם לא אובחן בארץ

12

Mycoplasma

מערכת הנשימה ובמערכת המין. ההדבקה היא דרך הפרשות מהאף

פרקים, דלקות של העין, זיהומי רחם וכן זיהומי אזניים.
יכול לעבור גם לחלב.

- M. bovisהוא M. agalctiaהפוגע בעיזים וכבשים וגורם הן למחלות נשימה והן להפלות

הוא חיידק מדבק גם דרך העטין וגורם דלקות עטין

חיידק ספציפי
למאכסן

חיידק המיקופלסמה גורם לשיתוק הסיליה, ולכן ניקוי מערכת
הנשימה נעשה פחות יעיל דבר המאפשר חדירה של פתוגנים אחרים

לקות פרקים, דלקות גידים ומעטפות הגידים יתרחשו כאשר יש התבססות של חיידקים במעטפות הגידים לאחר בקטרמיה

מחלה כרונית

המניעה היא בעיקרה היא ע"י ממשק - אוורור והקטנת הצפיפות

תרכיב ניתן להכין אך לא כלכלי

13

מטפילקסיס

מטפילקסיס – מתן טטרציקלינים לאחר הגעה למשק או בעת חשד להתפרצות