יחסים: השוואה - באותו אופן / זהה / בדומה ל Flashcards Preview

Words > יחסים: השוואה - באותו אופן / זהה / בדומה ל > Flashcards

Flashcards in יחסים: השוואה - באותו אופן / זהה / בדומה ל Deck (8)
Loading flashcards...
1

similar

דומה

2

same

זהה

3

resemblance

לדמות

4

equal

שווה

5

the same as

אותו הדבר כמו

6

like

כמו

7

equivalent

שקול

8

correspond

להתאים

Decks in Words Class (60):