יחסים: זמן - לפני / בהתחלה / קודם ל Flashcards Preview

Words > יחסים: זמן - לפני / בהתחלה / קודם ל > Flashcards

Flashcards in יחסים: זמן - לפני / בהתחלה / קודם ל Deck (11):
1

before

לפני

2

earlier

מוקדם יותר

3

initially

בהתחלה

4

previous

הקודם

5

precede

להקדים

6

sooner

מוקדם יותר

7

in the beginning

בהתחלה

8

at the turn of...

בתחילת

9

prior to

לפני

10

at first

בהתחלה

11

former

הקודם

Decks in Words Class (60):