יחסים: חיובי - מוסיף / מעלה / מגביר Flashcards Preview

Words > יחסים: חיובי - מוסיף / מעלה / מגביר > Flashcards

Flashcards in יחסים: חיובי - מוסיף / מעלה / מגביר Deck (8)
Loading flashcards...
1

increase

להגדיל

2

encourage

לעודד

3

boost

להמריץ

4

improve

לשפר

5

raise

להעלות

6

augment

להעצים

7

upgrade

לשדרג

8

intensify

להעצים

Decks in Words Class (60):