יחסים: ניגוד - באופן שונה / מנוגד / בשונה מ Flashcards Preview

Words > יחסים: ניגוד - באופן שונה / מנוגד / בשונה מ > Flashcards

Flashcards in יחסים: ניגוד - באופן שונה / מנוגד / בשונה מ Deck (7)
Loading flashcards...
1

dissimilar

אינו זהה

2

unlike

שלא כמו

3

disparate

נבדל

4

different

שונה

5

unequal

לא שווה

6

distinct

ברור, ניכר

7

contradictory

מנוגד

Decks in Words Class (60):