יחסים: שלילי - מפחית / מוריד / מצמצם Flashcards Preview

Words > יחסים: שלילי - מפחית / מוריד / מצמצם > Flashcards

Flashcards in יחסים: שלילי - מפחית / מוריד / מצמצם Deck (13):
1

decrease

להקטין

2

downgrade

להוריד (בדרגה)

3

bring down

להוריד

4

undermine

לערער

5

decline

לשקוע

6

reduce

לצמצם

7

deplete

לכלות, לדלדל, לרוקן

8

worsen

להחמיר

9

deteriorate

להתדרדר

10

weaken

להחליש

11

diminish

לצמצם

12

lessen

להפחית

13

to challenge

לקרוא תיגר

Decks in Words Class (60):