נחרצות: לחלוטין / בוודאות Flashcards Preview

Words > נחרצות: לחלוטין / בוודאות > Flashcards

Flashcards in נחרצות: לחלוטין / בוודאות Deck (9)
Loading flashcards...
1

totally

לגמרי

2

absolutely

לחלוטין

3

conclusively

סופי / מכריע

4

completely

לחלוטין

5

thoroughly

ביסודיות

6

definitely

בוודאות

7

entirely

לחלוטין

8

utterly

לחלוטין

9

undoubtedly

ללא ספק

Decks in Words Class (60):