נחרצות: רק / אך ורק / יחיד Flashcards Preview

Words > נחרצות: רק / אך ורק / יחיד > Flashcards

Flashcards in נחרצות: רק / אך ורק / יחיד Deck (8)
Loading flashcards...
1

only

אך ורק

2

single

יחיד

3

no more than

לא יותר מ-

4

sole

יחיד

5

one

יחיד (לא כסיפרה)

6

exclusively

בלעדי

7

nothing but

שום דבר פרט ל-

8

lone

יחיד

Decks in Words Class (60):